Contact Us  
 начало > новини
Сто години стремеж към успеха, изпълнена с енергия на нова отправна точка

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

(2021/07/12)

Тази година Комунистическата партия на Китай (КПК) отбелязва своя вековен юбилей. В хода на столетната борба, от малката лодка край Шанхай, където се събраха учредители ѝ и посяха семето на революцията, до огромният кораб, с който сега сме се отправили към великото национално възраждане, КПК промени из основи бъдещето и съдбата на китайската нация, тенденциите и структурата на световното развитие.

Изправени на гребена на историческата вълна в новата епоха и обръщайки поглед към изпълнената с трудни и славни моменти вековна история, към огромните предизвикателства и промени, ние сме удовлетворени от постигнатото - обемът на китайската икономика надхвърля 100 трилиона юана, а БВП на глава от населението надвиши 10 000 долара. Китай се превърна във втората икономика в света, първа по големина индустриална, търговска и с най-големи валутни резерви страна, чийто принос в световното стопанство е около 30%. Ние реализирахме редица знакови постижения като пилотирани космически полети, проучвания на Луната, квантова комуникация, суперкомпютри, подводни плавания, крупно авиостроене и самолетоносачи. Жизненото равнище на населението се повиши и бе създадена най-мащабната в света система за социално осигуряване, обхващаща над 1,3 милиарда души с базови медицински и над 1 милиард с пенсионни застраховки. Под ръководството на КПК нашият народ реализира впечатляващи постижения и натрупа ценен опит и духовно богатство за управлението на страната. Благодарение на непрекъснатите усилия на цялата партия и хората от всички етноси в страната, ние достигнахме първата от целите за двата стогодишни юбилея и построихме всеобхватно общество със средно ниво на благосъстояние, решихме наследения от историята проблем с абсолютната бедност и вървим към втора цел, която е всестранно изграждане на модерна и силна социалистическа държава.

Първо, най-важни за нас са хората, за които развитието е призвано да създава щастлив и хубав живот.

Както посочва генералният секретар Си Дзинпин, “народът е основата на КПК, тя е кръвно свързана с него и силата ѝ произтича от него”. От момента на своето основаване, КПК не е преставала да следва своята първоначална мисия, а именно търсене на пътища щастлив живот на хората и национално възраждане. В периода на новодемократичната революция КПК превърна народа в основен субект и движеща сила на съвременната революция, обедини го и го поведе към създаването на Нов Китай, сложи окончателно край на старото полуколониално и полуфеодално общество и реализира национална независимост и освобождение. Оттогава китайският народ е истинският господар на страната си. Изхождайки от това, КПК винаги е била на страната на мнозинството, обединявала е и е водила народа, насърчавала е социалистическото изграждане, реформите и отварянето към света, постигайки огромни успехи по пътя към социалистическата модернизация. Сега, когато социализмът с китайска специфика навлезе в нова епоха, КПК следва идеята за развитие, обърнато към хората, и работи непрестанно за постигане на всеобщ просперитет. Благодарение на тези идеи Китай построи всеобхватно общество със средно ниво на благосъстояние, спечели най-великата битка в историята на човечеството - тази с бедността, изваждайки за осем години от абсолютна бедност почти 100 милиона души и постигайки десет години предсрочно целта, залегнала в Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В борбата с COVID-19 КПК поставя на най-високо място хората и живота им, прави действа решително за справяне с епидемията, концентрирайки всички сили за защита правото на хората на живот и здравето им, съзнавайки ясно, че е винаги отговорна за тях.

Генералният секретар Си Дзинпин казва също, че “страната - това са хората в нея, и хората са страната”. Вековният исторически опит ни говори, че подкрепата на хората е въпрос за оцеляването на партията. През изминалите сто години КПК винаги е следвала една основна цел - да служи с цялото си сърце и душа на народа, да се придържа към неговите виждания и благодарение на упоритата си работа спечели искрената му подкрепа. Проучвания на Харвардския университет и други западни институти показват, че удовлетворението на китайците от правителството им се увеличава през последните години и надвишава 90%. С хората като основа за своята увереност, КПК е способна да преодолее всякакви трудности и предизвикателства.

Второ, ще вървим неотклонно по пътя на социализма с китайска специфика и ще се стремим към реализирането на мечтата за велико национално възраждане.

В своя реч генералният секретар Си Дзинпин заяви следното: “Учейки се от миналото и откривайки бъдещето, ние трябва да продължим да следваме и развиваме социализма с китайска специфика. Това да вървим по наш собствен път е не само теоретична и практическа опора на партията ни, но и исторически извод, направен в резултат на нейната вековна борба”. Една страна и нация може да реализира своите големи мечти само ако намери път, отговарящ на нейната ситуация. През последните сто години, в резултат на нееднократни сравнения и обобщения, КПК избра марксизма и социалистическия път, обедини и поведе народа към най-мащабните и дълбоки социални промени в историята и осъществи огромен скок към превръщането на бедната, изостанала и гъсто населена източна държава в социалистическо общество. След 18-ия конгрес, ЦК на КПК, начело с генералния секретар Си Дзинпин, даде задълбочен отговор на важния епохален въпрос за това какъв социализъм с китайска специфика трябва да следваме и развиваме в новата епоха и по какъв начин, формирайки идеята на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха и поемайки по нов курс към всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава. Ние ще продължим да съчетаваме основните принципи на марксизма с конкретните реалности традиционната култура на Китай, ще използваме марксизма, за да наблюдаваме, разбираме и направляваме времето, така че древен Китай да покаже своя нов облик.

“Китайското чудо” показва, че зад успехите на страната ни стоят множество причини, и най-важната от тях е ръководството на КПК. Социализмът с китайска специфика е правилният път към нашето велико национално възраждане. Същевременно обаче, той предоставя нов избор на страните и народите по света, които искат да ускорят своето развитие и съхранят независимостта си, предлагайки китайска мъдрост и китайски решения за проблемите пред човечеството.

Трето, ще съдействаме за изграждането на общност на споделена съдба, ще допринасяме с мъдрост и сила към благородното дело за мирно развитие и прогрес на човечеството.

По думите на генералния секретар Си Дзинпин, “мирът, хармонията и съгласието са ценности, към чиято реализация китайската нация се стреми и предава вече над пет хилядолетия, така че Китай винаги е бил поддръжник на мира в света, допринасял е за развитието и бранил международния ред”. От момента на своето създаване КПК постави своето развитие в координатната система на това на цялото човечество. Вековната история на борбите на партията са също така история на стремежа към хармония в света и напредък на човечеството, история на дълбоки промени в модела на световно развитие и прогрес на човешката цивилизация.

От момента на своето основаване Нов Китай, под ръководството на КПК, следва независима мирна външна политика, разпространява и практикува петте принципа за мирно съвместно съществуване и се обявява категорично против хегемонизма и политиката на силата в международните отношения, укрепвайки по този начин в голяма степен силите на мира и демокрацията в целия свят. След началото на политиката за реформи и отваряне Китай върви неотклонно по пътя на мирното развитие, провежда отворена стратегия за взаимна изгода и взаимна печалба, придържа се твърдо към нормите на международните отношения и отстоява международната справедливост. След 18-ия си конгрес, КПК предложи да бъде насърчено установяването на международни отношения от нов тип, да вървим към създаването на общност на споделена съдба за човечеството, излезе с инициативата “Един пояс, един път” и съдейства за реформиране на системата за глобално управление.

В момента Китай изгражда нов двуцикличен модел за развитие, при който вътрешният цикъл е основен, а вътрешният и външният се усилват един друг. Китай е готов да си сътрудничи със страните от Централна и Източна Европа, включително България, за по-дълбокото и практическо взаимодействие между тях, за свързването на инициативата “Един пояс, един път” със стратегиите за развитие на европейските държави, за споделяне на възможностите за развитие със страните от целия свят и формирането на всеобхватен, многостепенен и диверсифициран модел за отворено сътрудничество.

КПК е изпълнена с решимост да продължи да работи за реализирането на велики достижения и на сто години е в разцвета на силите си. Китай ще продължи да върви по свой собствен път на развитие, като нито ще “внася” чужди модели, нито ще “изнася” своя, нито ще иска от други държави “да копират” неговата практика. КПК е готова да обменя управленски опит с правителства и политически партии от цял свят, да укрепва практическото сътрудничество в различни области и създава ползи за хората от всички страни.

Suggest To A Friend
  Print