Home > Embassy News
Ambassador Gui Congyou Publishes an Article on Xinjiang-related Issues on Fokus Kinas
2019/02/03

Recently, Ambassador Gui Congyou published an article on Xinjiang-related issues on Swedish quarterly Fokus Kinas. The full article is as follows:

 

Fred och utveckling - EN HÖRNSTEN FÖR tryggANDE av mÄnskliga rÄttigheter och social utvecKling I xinjiang

Sedan 1990 talet har etniska separatister, religiösa extremister och våldsbejakande terrorister organiserat och begått tusentals bombdåd, mord, förgiftningar, mordbränder, oroligheter och upplopp i och utanför det kinesiska territoriet. Dessa attentat har dödat ett stort antal oskyldiga människor samt hundratals poliser i tjänst och har kostat otaliga förluster av egendomar.

Gentemot det allvarliga hotet av terrorismen och extremismen, har den kinesiska regeringen dels förstärkt motståndet mot terrorismen och dels vidtagit förebyggande åtgärder mot terrorismen samtidigt. Genom dessa samverkande åtgärder mot terrorismen säkerställs medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter, så att de inte blir kränkta av terrorism och extremism. Man anser det vara mycket viktigt att göra ett tidigt ingripande mot den extremism som påverkar människorna i motsats till länder som Storbritannien, Frankrike och USA där man etablerat avvecklingscentra mot extremismen och vidtagit tätare kontroller av dem som påverkats av extrema tankar. I Xinjiang har man utnyttjat erfarenheten av anti-terrorismen och anti-extremismen från det internationella samfundet och etablerat institutioner för yrkesutbildning som passar det lokala samhället. Där genomförs utbildningar för vissa personer som påverkats av terrorism och extremism. Vidare åtgärder är till exempel undervisning i riksspråket, juridik och olika former av yrkesträning. På så vis blir medborgarnas medvetenhet återställda och deras juridiska kunskaper fostrade. Man kan även erhålla yrkeskompetenser och därmed kan terrorismens och extremismens inverkan extraheras så att personerna kan återvända till samhället så snabbt som möjligt.

För att förebygga att människor förvandlas till terrorister eller faller offer för terrorismen måste man ingripa och förhindra att terrorismen skadar befolkning och samhälle. Detta inte bara för att trygga medborgarnas mänskliga rättigheter utan är samtidigt en hjälpåtgärd för de som påverkats av terrorism och extremism.

De åtgärder som vidtagits i Xinjiangs autonoma region avser att skydda och säkerställa stabiliteten i samhället och har fått starkt stöd av hela Xinjiangs befolkning, vilket har resulterat i omedelbara effekter. Under 22 månader har det inte inträffat något fall av terror eller attacker och känslan av säkerhet har ökat. Fram till idag är samhället stabilt i Xinjiang, ekonomin utvecklas hälsosamt, livskvaliteten har förbättrats för större delen av befolkningen och åtskilliga företag är framgångsrika. BNP för hela Xinjiang har ökat med 7.6%, inkomsten för invånarna har ökat med 8 %, och man har mottagit 132 miljoner inhemska och utländska turister från januari till september, vilket har passerat den totala summan från år 2017. Den bild om Xinjiang som en del av västländska massmedier och skribenter beskriver stämmer inte med realiteten i Xinjiang. Därför kan detta inte alls accepteras. Det vilseleder inte bara de egna medborgarna utan är även ansvarslöst. Svartmålandet och den illvilliga provokationen har skadat det kinesiska anseendet och Kinas relationer med andra länder.

Kina har totalt 56 nationaliteter. Varje nationalitet är en medlem av den kinesiska nationalitetsfamiljen. I konstitutionen anges tydligt att den Kinesiska regeringen garanterar varje nationalitets legitima rättigheter och intressen. Olika nationaliteter skyddas och ges jämställdhet, genom att solidaritet och gemenskap utvecklas. Skadegörelse och förtryck av någon nationalitet är absolut förbjuden. I Kina håller man sig till man ett regionalt etniskt autonomt system med 30 autonoma prefekturer och 120 autonoma grevskap inom 5 autonoma regioner. Man respekterar och skyddar varje nationalitets religionsfrihet. Minoriteternas muntliga och skriftliga språk skyddas fullständigt i de autonoma regionerna, där nära 100 olika minoritetstidningar och mer än 50 miljoner böcker publicerats. Det finns mer än 120 radiokanaler på minoritetsspråk. Samtliga 55 minoriteter har tillgång till böcker om sin historia på sitt eget språk. Man hjälper minoriteterna att utveckla sin egen kultur och tillhandahåller utbildning för att stärka och utveckla de konstnärliga utövarnas möjligheter till skapande.

Att skydda fred och en hållbar stabilitet i Xinjiang är den viktigaste insatsen för mänskliga rättigheter. De åtgärder som den kinesiska regeringen vidtagit är mäktiga och effektiva och bevarar fred och stabilitet i Xinjiang. Genom att ha lagt fasta grunder för att skydda olika folkgruppers rättigheter och främja utvecklingen av det lokala samhället och ekonomin, uppfylls de olika nationaliteternas behov, vilket bör ses som en positiv hjälpinsats. I likhet med Xinjiangs vackra landskap är dess säkerhet och stabilitet nu också säkrad. Befolkningen är inte längre rädd, oavsett man befinner sig norr eller söder om Tianshanberget och om det är dag eller natt.

Suggest To A Friend:   
Print