Contact Us  
 начало > новини
Вестник „СЕГА" публикува статията на Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България под заглавието „китай и Исландия показаха как могат прагматично да се развиват двустранни отношения"
2013-04-19
на 19-ти април вестник „СЕГА" публикува статията на Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България под заглавието „китай и Исландия показаха как могат прагматично да се развиват двустранни отношения", както следва:

Китай и Исландия подписаха споразумение за свободна търговия. Това е важно събитие, на което си струва да обърнем внимание! 
На първо място, това е първото подписано между Китай и европейска държава споразумение за свободна търговия, то открива насоки и дава пример в изграждането на китайско-европейските отношения в новата епоха.  
Второ, то показва, че разликите в територията, населението, историята, културата и в нивото на развитие между две страни не са пречка за развитието на двустранните отношения. Китай и Исландия са разделени от огромни разстояния, различията им по площ, икономически мащаб, брой на населението, социална система, история и култура са съвсем очевидни. Това, че две толкова различни страни могат да постигнат споразумение за свободна търговия несъмнено е един успешен пример в развитието на международните отношения в новата епоха.  
Трето, то показва, че либерализирането и улесняването на търговията и инвестициите е единствения правилен път за възстановяване на световната икономика. В настоящия момент възстановяването на световната икономика все още е изправено пред множество несигурни фактори, икономиката на ЕС и Еврозоната също са в продължителен застой. Историята показва, че колкото по-затруднено е икономическото положение, толкова по-необходимо е да се отхвърли протекционизма в търговията и инвестициите и да се премахнат бариерите. В епохата на икономическа глобализация, да бъдем открити към външния свят означава именно да създадем още повече възможности за собственото си развитие. Китай и Исландия чрез своите реални действия показаха откритост и увереност в себе си, и народите на двете страни ще могат чрез реалните ползи от двустранното търговско-икономическо сътрудничество да усетят, че тази откритост и увереност в себе си са правилни.
Четвърто, то показва, че само чрез съвместно и взаимнополезно сътрудничество могат да бъдат открити повече пътища за преодоляване на кризата и трудностите. След настъпването на световната финансова криза, Китай подаде ръка в помощ на изпитващите затруднения европейски държави. Китай чрез подписването на споразумение за валутен суап и при подкрепата на международния валутен фонд не само стимулира бързото и здраво развитие на китайско-исландските връзки, но и положи основата за подписване на двустранно споразумение за свободна търговия, и така разкри още по-широки хоризонти за развитие на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни.
Аз често чувам българските ни приятели да казват, че България е разположена на важен търговски коридор, че е „източната врата на Европа" и притежава много благоприятни условия за развитие на взаимнополезно сътрудничество с Китай. Според статистиката на китайската страна, търговията между Китай и България за 2012 г. възлиза на 1.895 млрд. долара и бележи ръст от 29.4% в сравнение с предходната година, което значително превишава ръста на външната търговията на България през същия период, а особено впечатляващ тук е фактът, че вносът на Китай от България се е увеличил с 83%. За 2012 г. китайските инвестиции в България са се увеличили с нови 22.37 млн. долара, като общата им налична стойност достигна 104 млн. долара. Това показва, че мащабите на търговията между двете страни непрекъснато се разширяват, а структурата й се усъвършенства, практическото сътрудничество между Китай и България е с добри тенденции за развитие. Подписването на споразумение за свободна търговия между Китай и Исландия би трябвало да даде още повече нови идеи за развитието на китайско-българските търговски и икономически връзки. Като посланик на Китай в България, аз бих искал заедно с всички съответни структури от българска страна да положим общи усилия и съвместно да изведем двустранните връзки в „скоростната лента" на развитие. 
Suggest To A Friend
  Print