Contact Us  
 начало > новини
Н.Пр. Уей Дзинхуа, нов извънреден и пълномощен посланик на КНР в РБ е дал интервю на вестник "ТРУД" и "24 ЧАСА"
2013-11-06
На 6 ноември, Н.Пр. Уей Дзинхуа, нов извънреден и пълномощен посланик на КНР в Р. България е дал интервю на вестник "ТРУД" и "24 ЧАСА", както следва:
 
 
1.      Ваше Превъзходителство, добре дошли в България. Какви са първите Ви впечатления от страната?
За мен е голяма чест да бъда посланик в „страната на розите". Преди да дойда в България знаех само това, че е красива и приятелски настроена страна. След като живея и работя в България повече от месец, силно впечатление ми правят древната история и култура на страната, прекрасната й природа и топлите гостоприемни хора. Бих искал да използвам случая чрез интернет платформата на вашия вестник да предам искрените си поздрави и най-добри пожелания на всички, които се интересуват от Китай и следят развитието на отношенията между Китай и България.  
 
2. Каква е Вашата оценка за развитието на китайско-българските отношения през последните години и състоянието им към настоящия момент? Къде, според вас, са най-големите постижения в тези отношения и къде може да се постигне сериозен напредък в близко бъдеще?
Китай и България са добри приятели, свързани с взаимно доверие, и са добри партньри, свързани с взимнополезно сътрудничество. Китайският народ никога няма да забрави, че още на четвъртия ден след основаването на КНР, България призна и установи дипломатически отношения с нов Китай. През тези 64-ри години на дипломатически връзки двете страни винаги са имали взаимно уважение, равнопоставеност, взаимнополезно сътрудничество, и заедно са стимулирали здравото и стабилно развитие двустранните връзки. Визитите на високо ниво са все по-чести, разширява се практическото сътрудничество, културният и човешки обмен стават все по-интензивни, двете страни имат тясно съдействие в международните въпроси, а плодовете на двустранните връзки облагодетелстват народите на двете страни.  
Новото правителство на Китай придава голямо значение на развитието на връзките с България. Китай цени подкрепата на България относно Тайван и другите коренни интереси на Китай, и ще продължава да поддържа българския народ да избере свой път на развитие, съответстващ на спецификата на страната. Следващата година се навършват 65 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни, Китай желае заедно с България да положим съвместни усилия, на основата на постигнатото да градим в бъдещето, и да издигнем двустранните онтошения на едно още по-високо равнище.  
Първо, да задълбочим взаимното политическо доверие. Двете страни трябва да поддържат диалога на високо равнище, да координират позициите си по двустранните връзки и важни международни въпроси, и да се поддържат взаимно по отношение на коренните интереси на другата страна. 
Второ, да задълбочим взаимнополезното сътрудничество. Китайската страна стимулира своите предприятия да излезнат в чужбина, да разширят инвестициите си в България, да участват в сътрудничеството в земеделието, енергетиката, инфраструктурата и др. области. В същото време се надяваме, че българската страна ще предостави благоприятни условия за достъп до пазара, издаването на входни визи, разрешения за работа и др., като създаде либерализирана институционална среда за китайските фирми, инвестиращи в България.   
Трето, да засилваме културния и човешкия обмен. Двете страни ще организират серия от празнични мероприятия по случай 65-годишния юбилей от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България, да продължат обмена на студенти, да развиват дейността на Институтите Конфуций, да се задълбочава традиционната дружба между народите на двете страни. 
Четвърто, да засилим регионалното сътрудничество. Освен сътрудничеството между централните правителства на двете страни трябва активно да стимулираме партньорството на регионално ниво, като задвижваме едновременно и двете колела на сътрудничеството, за да осигурим всестранното и балансирано развитие на двустранните отношения.
 
3. Каква е в момента икономическата ситуация в Китай? Какво представлява китайската мечта?
През тази година китайската икономика като цяло функционира балансирано, а глобалната икономическа обстановка има известно подобрение, но все още остава нестабилна. През първата половина на годината БВП на страната нарастна със 7.6%. През първите три тримесечия на годината общия обем на външната търговия на страната достигна 3.06 трилиона щатски долара, с повишение от 7.7%. Общият обем на китайската икономика достигна второ място в света, всички социални дейности се развиват всестранно, жизненото равнище на населението осезаемо се повишава. Но въпреки това Китай си остава развиваща се страна, например въпреки това, че БВП на Китай вече достигна второ място в света, по среден доход на населението страната се нарежда едва на 90-то място, а според показателите за развитие на човечеството, обявени от Програмата за развитие на ООН, Китай се нарежда едва на 101 място в света. Китай е все още в началната фаза на развитие на социализма, в момента и в обозримо бъдеще ще има над 100 мил. души, живеещи в бедност, в развитието на градските и селските райони и между отделните региони на страната съществува дисбаланс, все още има много проблеми за разрешаване. Точно заради това ние издигнахме идеята за китайската мечта, която чертае бъдещите насоки в развитието на държавата и нацията. Най-просто казано, китайската мечта е мечта за проспериритет на държавата, възраждане на нацията и благоденствие на народа. Това е една естествена мечта и една красива визия за бъдещето, подплатени с труда и усърдието на китайския народ, едно органично свързване на мечтата на държавата, нацията и всеки отделен човек, тя е отворена, всеобхватна, мечта за взаимен просперитет. Реализирането на китайската мечта ще облагодетелства не само китайския народ, но и народите по света. Целите, които конкретно си поставяме, са: До 2020 г., когато се навършват 100 години от създаването на ККП, Китай да изгради общество на първоначалното благосъстояние, а до средата на века,  когато отбелязваме 100-годишнината от основаването на КНР, да бъде изградена модернизирана социалистическа държава. Задачите са трудни, а пътят напред е дълъг, за да осъществим китайската мечта ще е нужно да положим сериозни усилия.
     
4. Китай е водещ партньор на България в износа й за Азия, който само през миналата година е нараснал с 37,5%. От гледна точка на икономиката и потреблението в Китай, според вас, кои българските стоки имат най-сериозен потенциал за успех?
България има много специфични за страната стоки, като продуктите от роза, млечни продукти и др., които се ползват с все по-голям интерес в Китай, качеството на българското вино е отлично, с много добро съотношение между качество и цена, тези продукти имат наистина голям потенциал за износ. Предложението ми е българската страна да работи върху създаването и налагането на търговски марки, да засили рекламата на своите стоки, и така да разшири влиянието и присъствието на своите специфични стоки, които още по-успешно да се наложат на китайския пазар. Ние приветстваме още повече български стоки да навлезнат на китайския пазар, и взехме редица конкретни мерки за стимулиране износа на български продукти за Китай. През юни тази година Министерство на търговията на Китай специално изпрати делегация по държавните доставки, която да води преговори с български експортни фирми. 
 
5. Неотдавна първите 500 т. българска царевица отпътуваха за Китай, откъдето има интерес и към други високо протеинови фуражи като люцерна, грах, нахут. Според българския министър на земеделието Димитър Греков Китай има интерес за изграждането на завод за фуражни смески в България. Има ли посолството информация за такъв интерес от страна на китайска държавна или частна компания?
Българското земеделие има своите уникални предимства, привличащи погледите на много китайски фирми, както държавни, така и частни. Според данни на посолството, в момента вече има две китайски компании, инвестиращи в българското земеделие: едната се занимава предимно със зеленчукопроизводство, а другата – с производство и изкупуване на царевица и люцерна. Ако бизнес средата за дейността на тези две фирми е добра и фирмите се развиват успешно, в бъдеще те ще продължат да разширяват инвестициите си и да разнообразяват произвежданите земеделски продукти, също така има вероятност да изградят в България завод за фуражни смески. Освен посочените две фирми, много други китайски компании ще посетят в близко бъдеще България, те вече са изявили интерес да инвестират в българското земеделие, включително в отглеждането на рози и развойна дейност в областта на продуктите от роза, производството на вино, отглеждането на гъби, обработката на мед и др. области.       
6. Вярно ли е, че Китай проявява интерес да инвестира в изграждането на автомагистрала "Черно море"? Създадената от Китай преференциална кредитна линия от 100 млрд. долара, предназначена за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа ще бъде ли използвана за изграждането на големи инфраструктурни проекти в България? Според вас има ли особености на българското законодателство, които възпрепятстват осъществяването на такива инвестиционни проекти?
Инфраструктурното строителство е приоритетно направление в бъдещото практическо сътрудничество между двете страни. Китайски фирми имат интерес да инвестират в автомагистрала "Черно море" и вече многократно са посещавали България и проучвали проекта. Китайското правителство ще се радва да види откриването на нови сфери на сътрудничеството, като инфраструктурното строителство и др. Двете страни вече са обърнали внимание на трудностите с финансирането по специалната кредитна линия от 10 млрд. долара, вярвам, че със съвместните ни усилия могат да бъдат намерени варианти, приемливи и за двете страни.
   
7. Инвеститори от Шао Син, където са разположени всички водещи фирми от текстилния бранш в Китай, посещават вече три пъти Бургас в рамките на една година. Обявените им намерения предвиждат евентуалното разкриване на производство в Бургаската индустриална зона, както и на затворен жилищен комплекс за техните служители и работници. Има ли посолството информация за переспективите пред този проект, има ли някакви пречки пред неговата реализация?
През май тази година в Пловдив беше проведен българо-китайски туристически и инвестиционен форум, в който участваха над 150 китайски фирми от различни браншове и сектори, а след форума много фирми посетиха различни места в България и провеждаха търговски преговори, като част от тях направиха проучване на пазара в Бургас и изразиха интерес да инвестират в определени отрасли в Бургас. Доколкото ни е известно, проектите са все още в етап на проучване и обсъждане, надяваме се двете страни да намерят пресечни точки на интересите си.
 
8. Неотдавна премиерът Пламен Орешарски посети Китай и се срещна с премиера Ли Къцян, както и с други висши държавни служители. По време на срещата на двамата премиери беше отбелязано, че Китай проявява интерес към изграждането на инфраструктура в България, като се акцентира върху железопътна и пристанищни комплекси, както и във високотехнологични производства. Има ли посолството информация дали вече се работи по конкретни проекти?
В областта на инфраструктурното строителство редица китайски фирми натрупаха вече богат опит, имат свои специфични и конкурентни предимства по отношение на технологиите и мениджмънта в строителството, имат утвърден опит, който биха могли да споделят. Към момента китайски компании са проявили сериозен интерес към автомагистрала „Черно море" и тунела на Шипка, надяваме при подкрепата на правителствата на двете страни представителите на бизнеса възможно най-скоро да постигнат консенсус и да дадат своя принос за икономическото и социално развитие на България. По отношение на високотехнологичните производства, китайски технологии в телекомуникациите, автомобилостроенето и възобновяемите източници вече навлезнаха на българския пазар и ефективно сътрудничат с български фирми, сътрудничеството по тези направления има огромен потенциал и широки перспективи.
 
9. Премиерът Ли Къцян е посъветвал г-н Орешарски България да намери своя модел за развитие, а не да следва чужди модели, включително китайския. Как оценявате развитието на България в преходния период след 1989 г. и към момента?
От началото на провеждане на реформите в Китай икономиката подържа бързи темпове на развитие. Световната общественост масово следи тези процеси и отдава постиженията на Китай през последните 30 години на „китайския модел". Всъщност, успехът на китайското развитие се дължи на това, че страната реално и практично осъществява свой път на развитие, който отговаря на нейните специфични особености. Обстановката в Китай е различна от тази в България, успешният опит на Китай не е задължително приложим за България, вярно е също и обратното. Полезно е взаимно да се учим и заимстваме един от друг, но директното копиране на модела на развитие на други страни трудно би довело до позитивни резултати. Важна причина за това китайско-българските отношения да продължават да се развиват във възходяща посока е именно способността на двете страни да надскочат различията в идеологията, ценностната система и социалната система, винаги да се отнасят с взаимно уважение и равнопоставеност, и да не налагат собствената си воля на другия. Китай уважава избора на българския народ, защото само българският народ има правото да решава собствения си път на развитие. 
      
10. България очаква в скоро време посещение на представители на Китай на високо държавно ниво. Вашият мандат току-що започва, планирате ли в момента такова посещение на високо ниво?
Неотдавна българският премиер Пламен Орешарски се срещна с китайския премиер Ли Къцян по време на летния форум Давос в гр. Далиен, като на срещата беше постигнат консенсус по редица въпроси и бяха начертани насоките за бъдещото развитие на двустранните връзки. Несъмнено, взаимните визити на високо ниво имат незаменима и важна роля за развитието на двустранните връзки. Ние ще способстваме с всички сили за двустранните визити на високо равнище, ще задълбочаваме взаимното политическо доверие, ще разширяваме практическото сътрудничество. Вярвам, че щом Китай и България да вървят един към друг и положат съвместни усилия, непременно ще се получат и положителни резултати.
11. Как се развиват отношенията между Китай и България в културната област? Какви инициативи е предвидило посолството в тази област?
Китай и България са страни с древна история, с богата култура и изкуство, ежегодно двете страни провеждат многобройни и разнообразни конкурси и фестивали по изкуствата и други международни културни фестивали. Двете страни в момента подготвят провеждането на серия културни прояви по случай 65-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между двете страни. Китайското посолство планува в началото на годината по случай Китайската Нова година – традиционния Празник на пролетта, да организира художествен спектакъл „Честит пролетен празник" – 2014, а през втората половина на годината да органицира „Китайски културен фестивал" и фестивал на китайското и българското съвременно изкуство, както и други прояви. Освен това, Шенджънската филхармония и оркестъра на Китайската музикална академия ще направят гастроли в България. Каним всички наши приятели, които харесват китайската култура и изкуство да се присъединят към тези събития, и вярваме, че чрез тях хората в България ще обогатят познанията си за китайската култура.
 
12. В началото на септември нашата медийна група издаде първия брой на списание «Обектив Китай» - съвместно издание с българската редакция на Радио Китай за чужбина. Имахте ли възможност да се запознаете с изданието и какво е мнението ви за тази инициатива?
Неотдавна списание «Обектив Китай» направи презентация на изданието и разпространението му. Направи ми впечатление, че хората от различни сфери в България са изпълнени с очакване и интерес към списанието. Аз прочетох първия брой на списанието, смятам, че акцентите в съдържанието му са ясно очертани, то проследява главно търговско-икономическото сътрудничество между Китай и България, като също така преставя културния живот в Китай. Успешното издаване на списанието ще спомогне за по-доброто опознаване и разбиране на Китай от българските читатели. Искрено пожелавам на списанието «Обектив Китай» да се развива все по-добре, и да се превърне в мост на приятелството между двата народа.
 
13. Китай е най-голямата развиваща се страна и втората икономика в света - всичко, което се случва там в много голяма степен се отразява на възстановяването и развитието на световната икономика, касае мира и стабилността, включително в региона на България. Страната ни е сравнително близко до тежкия конфликт в Сирия и вече страда от увеличаващия се брой бежанци. Каква е позицията на Китай по този глобален проблем и по какъв начин страната ви съдейства за разрешаването му в световен план?
През последно време, проблемът на Сирия с Организацията за забрана на химическите оръжия постигна положително развитие, което китайската страна приветства. По отношение на сирийския въпрос китайската страна винаги се е придържала към обективна и справедлива позиция и се е стремила към спазване целите на устава на ООН и основните принципи на международните отношения,      към защита на коренните интереси на либийския народ, към опазване на мира и стабилността в Либия и района на Близкия Изток. Китайската страна подкрепя Съвета за сигурност на ООН да изиграе своята важна и необходима роля за разрешаване въпросите на мира и сигурността и счита, че действията на всяка една от страните трябва да бъдат от полза за облекчаване на напрежението и за постигане на политическо решение на въпроса за Сирия. Китай ще продължи да поддържа обективна и справедлива позиция и да играе положителна и конструктивна роля за стимулиране разрешаването на проблемите в Сирия чрез политически и дипломатически средства.
  
14. Китай вече се превърна в един от десетте най-големи търговски партньори на България. Извън рамките на ЕС Китай е втори търговски партньор по износ и трети търговски партньор по внос за България. Всичко това, разбира се, не е малко като постижение, но със сигурност вие имате още по сериозни амбиции в началото на мандата си – бихте ли споделили част от тях с читателите ни?
Разглеждайки последните няколко години, търговията между Китай и България измина период на бързо развитие. Двустранният търговски оборот се повиши от 984 млн. долара през 2010 г. до 1,895 млрд. долара през 2012 г. Общият обем на китайските инвестиции в България се повиши от 14.4 млн. евро за 2011 г. до 77.6 млн. евро през първата половина на 2013 г. През първите осем месеца на тази година обемът на двустранната търговия възлезе на 896 млн. долара, с намаление от 6.7% в сравнение със същия период на предходната година. В това число износът на България към Китай възлиза на 388 млн. долара, с намаление от 5.7%, а вносът на България от Китай възлиза на 508 млн. долара, с намаление от 7.4%. Двустранният търговски оборот за тази година показва известно намаляване, основните причини за това са: първо, под влияние на общата нестабилност на европейската икономика намаляват и потребителските възможности като цяло; второ, намаляването на износа на България към Китай е основно за сметка на намаляването износа на панели за енергетиката, това има и определена връзка с процеса на регулиране структурата на китайската икономика. Аз вярвам, че това намаляване на двустранния търговски оборот е временно. Гледайки напред в бъдещето, аз съм изпълнен с вяра за китайско-българските търговско-икономически връзки. През следващите 5 години Китай ще внася стоки на стойност от 8 трилиона до 10 трилиона долара, а общият обем на китайските инвестиции в чужбина ще достигне 500 млн. долара. Вярвам, че разширяването на вноса в Китай и китайските инвестиции в чужбина ще създадат нови възможности за увеличаването на търговския оборот и инвестициите между Китай и България.  

Suggest To A Friend
  Print