Contact Us  
 начало > новини
Вестник „СТАНДАРТ" и вестник „ЗЕМЯ" приложението „Китай Днес" публикува статията на Ли КЪЦЯН, председател на Държавния съвет на КНР, под заглавието „Поздрави от далеч, преминали реки и планини"
2013-11-25
На 25 ноември, Вестник „СТАНДАРТ" и вестник „ЗЕМЯ" приложението „Китай Днес" публикува статията на Ли КЪЦЯН, председател на Държавния съвет на КНР, под заглавието „Поздрави от далеч, преминали реки и планини", както следва:

 

 
Поздрави от далеч, преминали реки и планини
 
По случай предстоящото провеждане на Втората среща на върха на Китай и страните от Централна и Източна Еворопа
 
Ли Къцян, председател на Държавния съвет на КНР
 
Китай и страните от Централна и Източна Европа са на голямо разстояние, но са свързани по дух. Преди 20 години посетих някои от държавите тук и те оставиха у мен дълбоко впечатление. На 26 ноември в Букурещ ще се проведе среща на лидерите на Китай и страните от Централна и Източна Европа  и откриване на Третият икономически и търговски форум Китай – Централна и Източна Европа, на които аз ще присъствам, а също така ще направя посещение в Румъния. Надявам се заедно с ръководителите на 16-те страни да обсъдим главните въпроси на по-нататъшното сътрудничеството в различни области, да обменим мнения с представители на различни кръгове, и преди отпътуването си от Китай бих искал да отправя от името на китайския народ сърдечни поздрави към хората в Централна и Източна Европа.
Китай и страните от Централна и Източна Европа се уважават и подкрепят взаимно, между нас съществува дълбока и традиционна дружба. Преди повече от 60 години, при създаването на Китайската народна република тези държави бяха първите, които го признаха, отваряйки по този начин нова страница на приятелското сътрудничество. От дълго време насам, независимо дали се сблъскваме с природни бедствия или с икономически трудности, ние винаги сме си подавали ръка за помощ, както хората в дълбока зима си помагат с дърва за огрев. Това чувство на взаимна подкрепа във времена на трудности завинаги остава отпечатък в съзнанието на китайския народ и народите от страните на Централна и Източна Европа. От началото на 21-ви век реформите и отварянето на Китай към света навлязоха в нов етап, същевременно икономическата трансформация в страните от Централна и Източна Европа постигна положителин ефект, при тези нови исторически условия отношенията ни получиха нов и мощен заряд. През последните години често се срещам по различни поводи с ръководители на страните от Централна и Източна Европа, поздравяваме се взаимно с телеграми и писма, и между нас се създават много добри персонални отношения. Уверен съм, че предстоящото ми посещение ще задълбочи взаимното разбирателство с тях и ще засили сътрудничеството между нашите страни.
През 2012 г. стокообменът между Китай и Централна и Източна Европа надхвърли 50 милиарда долара, икономическото ни и търговското сътрудничество вече дава обнадеждаващи резултати. Китай изпрати в Централна и Източна Европа над 100 делегации за стимулиране на търговията и инвестициите, което даде тласък на сътрудничеството ни в областта на хранителните продукти, машиностроенето и електрониката, на новите енергоизточници и др. Китай вече подписа с Унгария, Албания и др. страни споразумения за валутна размяна, което още повече улесни финансирането и разплащанията между фирмите от страните-партньори. Сътрудничеството между Китай, Румъния и други държави в отглеждането на земеделски култури, създаването на нови сортове и др. дава забележителни резултати. Непрекъснато се разширява сътрудничеството между Китай и страните от Централна  и Източна Европа в областта на инфраструктурното строителство. Проектът за изграждането на мост над река Дунав в Белград се превърна в символ на дружбата между Китай и Сърбия. През юли тази година в гр. Чунцин се проведе среща на ръководителите на местните власти от Китай и страните от Централна и Източна Европа, в която взеха участие над 600 фирми и над 1000 представители. По време на срещата се създадоха контакти на регионално ниво, в полза на благополучието на хората от съответните райони.
В момента стокообменът между Китай и страните от Централна и Източна Европа е равен на 1/10 от този на Китай и целия континент, а това означава, че има голям потенциал за разширяване на деловото ни сътрудничество. Всички ние устояхме на международната финансова и европейската дългова криза, запазвайки като цяло стабилен икономическия растеж. Нашите страни са нововъзникващи пазари, изправени пред общата задача да реализират икономическата си трансформация. Китай в момента провежда стратегия на отваряне към Запада, а китайския бизнес ускорява излизането си на световните пазари. Страните от Централна и Източна Европа, от своя страна, обръщат все по-голямо внимание на отварянето си към Изтока и много компании сега отправят поглед към азиатско-тихоокеанския и китайския пазар. Интересите ни по естествен начин се припокриват и ние вървим в една и съща посока, което дава на икономическото  и търговското ни сътрудничество нови жизнени сили и открива пред нас редица нови точки на растеж.
- Страните от Централна и Източна Европа разполагат с висококачествени хранителни продукти – месо, млечни продукти, алкохолни напитки. В процеса на урбанизация в Китай, потреблението на телешко, агнешко месо, сирене и вино се разширява и Централна и Източна Европа ще се превърне за Китай във важен източник за внос, така че не представлява проблем да се повиши на по-високо процентно ново двустранният стокообмен на селскостопански и хранителни продукти.
-  Много от страните в Централна и Източна Европа са изправени пред проблема за реконструкиране и обновяване на пътната мрежа и транспортната инфраструктура - железопътни линии, пътища,  пристанища и т.н. Производството на транспортно и комуникационно оборудване в Китай се развива с изключително бързи темпове, забележително е високото инженерно-техническо равнище на изграждане на високоскоростни железопътни линии, с добри характеристики на оборудването. Общата дължина на високоскоростната железопътна мрежа в страната ни вече надхвърли 10 000 километра, така че сме напълно способни да реализираме проекти за изграждане на транспортна инфраструктура и в Централна и Източна Европа.
-  Съоръженията за производство и пренос на електроенерегия в страните от Централна и Източна Европа също подлежат на реконструиране и модернизация. Опитът на Китай в производството и монтиране на оборудване за ТЕЦ и ВЕЦ и  ПАВЕЦ отговаря на световните стандарти.  Притежаваме също така утвърдени вече технологии за изграждане на ядрени, вятърни и соларни електроцентрали, като оборудването и производствените елементи са на водещо световно ниво, с много добро съотношение качество - цена, и това може да бъде идеалния избор за страните от Централна и Източна Европа.
-  За инфраструктурното строителство в страните от Централна и Източна Европа е нужно финансово осигуряване. Китайската страна е готова да проведе консултации с всяка една от станите, за да се използват гъвкаво възможностите на специалната кредитна линия от 10 милиарда долара в подкрепа на изграждането на големи проекти в Централна и Източна Европа. Готови сме да работим за взаимно разкриване на клонове на финансови институции между Китай и  страните от Централна и Източна Европа, да подпишем повече суапови споразумения, така че да улесним търговията и инвестициите между фирмите от нашите страни.
Културният обмен между Китай и страните от Централна и Източна Европа е изключително богат и разнообразен. Изучаването на китайския език, специализациите и обучението в Китай, интересът към китайското изкуство в страните от Централна и Източна Европа вече създава мощна вълна от интерес. Много младежи от Централна и Източна Европа  активно участват в конкурса „Китайски езиков мост" и показват забележителни резултати. Шедьоврите на киното и спортните постижения на страните от Централна и Източна Европа оставят дълбоко впечатление в китайската публика. Световноизвестният сръбски тенинист Новак Джокович е кумир за младите любители на спорта в Китай, феновете му го наричат с галеното китайско име „Джоки". В интернет блога Вейбо „Послания на Китай и Европа" милиони потребители споделят и търсят информация за страните от Централна и Източна Европа, които се превръщат в нови туристически дестинации за китайските туристи. През 2012 г. туристическият обмен между Китай и страните от Централна и Източна Европа достигна 320 000 души. Домът на Фредерик Шопен във Варшава, рибарските кули в Будапеща, румънският кралски дворец в Синая са впечатляващи за много китайски туристи. Разширяването на двустранния туристически обмен вече се превърна в общ консенсус. В момента Китай преговаря с 16-те страни от Централна и Източна Европа по въпроса за създаване на туристическа асоциация и предоставяне на платформа за услуги с цел стимулиране развитието на двустранния туристически обмен. Уверен съм, че туризмът ще се превърне във важна точка на растеж в културния обмен между Китай и Централна и Източна Европа.
Страните от Централна и Източна Европа са важен член на общото европейското семейство. Китай твърдо подкрепя европейската интеграция и желае да види една още по-единна и просперираща Европа. Китай подкрепя избора на страните от Централна и Източна Европа за присъединяване към ЕС. Уверен съм, че всестранното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа е от полза не само за народите от тези страни, но ще даде и нови жизнени сили за стабилното, балансирано и устойчиво развитие на отношенията между Китай и ЕС.
В момента светът преживява дълбоки промени. Китай навлиза в нов етап на своето развитие, в който ние ще продължим решително с цялостното задълбочаване на реформата и отварянето си към света, ще стимулираме още по-ефективно  потенциала на пазара, ще създаваме нови форми за макроикономически контрол, ще способстваме за устойчиво икономическо развитие, за усъвършенстване модела на китайската икономика и за благоденствието на хората.
Китай все още е една развиваща се страна, брутният вътрешен продукт на глава от населението е малко над 6000 долара. По този показател Китай се разминава с немалко страни от Централна и Източна Европа и предстои дълъг път за осъществяване модернизацията на страната. Това обаче означава също, че съществува голямо пространство за бъдещото развитие. Уверен съм, че с непрекъснатото задълбочаване на реформата и отварянето към света, Китай със своя огромен пазар от 1.3 млрд. души, ще предоставя още повече възможности и ползи за развитието на останалите страни в света, включително и за страните от Централна и Източна Европа.
От Будапеща до Варшава и до Букурещ, от икономическия и търговски форум до срещата на държавните лидери, сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа оставя видими следи. Вярвам, че пътят пред нашето сътрудничество ще бъде все по-реален и все по-обширен, и очаквам с надежда предстоящата си визита в Централна и Източна Европа.
 
С пожелания за повече щастие на хората от Централна и Източна Европа!
 
Suggest To A Friend
  Print