Contact Us  
 начало > новини
Писмено интервю за медии от страните от Централна и Източна Европа
2014-12-16
 

                Писмено интервю за медии от страните от Централна и Източна Европа

 

                                                                   Ли Къцян 

 

Г-н премиер, първата среща между лидерите на Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се състоя във Варшава през 2012 г., а втората среща на лидерите на 17-те страни беше в Букурещ през 2013 г. Какво се постигна на тези срещи? С какво те спомогнаха за сътрудничеството и подобрението на живота на хората? Днес ще се състои трета среща в Белград. Какви инициативи ще предложи Китай на срещата?

- Ежегодната среща на лидерите представлява най-важния двигател, най-надеждната подкрепа и най-силната гаранция за сътрудничество между Китай и ЦИЕ. Както казват китайците: "Силният локомотив задвижва бързо влака." Срещите във Варшава и Букурещ помогнаха сътрудничеството между Китай и ЦИЕ да достигне по-високо ниво. Дванадесетте мерки на Китай за насърчаване на приятелското сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа, приети във Варшава, и насоките за сътрудничество, формулирани в Букурещ, включват 50 инициативи за сътрудничество, обхващащи финансите, търговията, комуникациите, зелената енергия и местни борси. Тези инициативи са приветствани и подкрепени от всички страни. Специалната кредитна линия от $10 млрд. от САЩ и Фондът за инвестиционно сътрудничество са инструменти за ефективно финансиране на компании от ЦИЕ. Ключови проекти като ТЕЦ "Станари" в Босна и Херцеговина, Михайло Пупин мост в Белград, магистрала "Бар-Боляре" в Черна гора и жп линията Будапеща - Белград със сигурност ще дадат тласък на местното развитие и ще бъдат от полза за местните хора. Търговията между Китай и страните от ЦИЕ се очаква да надхвърли 60 млрд. щ.д. за първи път тази година. Все повече изделия от ЦИЕ навлизат в китайските домакинства. Предварителните данни сочат, че близо 1000 фирми от страни в ЦИЕ работят в Китай. Събития като Симпозиума на мозъчни тръстове, Форума за културно сътрудничество, Диалога за образователната политика и Форума на младите политически лидери спомогнаха за сближаването между Китай и страните от ЦИЕ и за насърчаването на диалога и обмена между различните култури.  Двустранното сътрудничество стартира добре във Варшава и достигна още по-високо ниво в Букурещ. Третата срещата на лидерите в Белград започва на 16-ти декември. Бих искал да поздравя Сърбия от името на китайското правителство. Подготовката за събитието отдавна започна. Уверен съм, че Насоките за сътрудничество от Белград ще заложат нови мерки и предложения за по-тясно сътрудничество и по-дълбоко взаимно разбиране. Това ще се превърне в подобрена програма за сътрудничество, която ще върви успоредно с Насоките за сътрудничество от Букурещ. Китай ще представи следните инициативи на срещата: изграждане на експресна линия между Китай и Европа по суша и море на базата на жп линията Будапеща - Белград и гръцкото пристанище Пирея, за да се подобрят транспортни връзки в региона;  формулиране на средносрочна програма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ за подготовка на общ план за бъдещо сътрудничество;  пакетно предложение за финансово сътрудничество за улесняване на бизнес сектора и утвърждаване на 2015 г. като Годината на сътрудничество и насърчаване на туризма между Китай и ЦИЕ. С нетърпение очаквам да се срещна с лидерите на 16-те държави в Белград.

- Какви са ползите за ЦИЕ от сътрудничество с Китай? Как могат да увеличат износа за Китай за постигане на търговски баланс?

- Нивата на развитие на Китай и ЦИЕ са сходни, но имаме различни силни страни. Икономиките ни се допълват отлично. Страните от ЦИЕ се радват на стабилна индустриална база, напреднала наука, технология, образование и богати човешки ресурси. Същевременно те имат нужда от спешно финансиране, за да подобрят и обновят инфраструктурата си. Китай разполага с утвърдена индустриална система, разходно-ефективни производствени сектори и адекватен валутен резерв, който може ефективно да отговори на търсенето от ЦИЕ в инфраструктурата, търговията и инвестициите. Правителствата на всички наши страни са изправени пред задачата за развитие на икономиката и подобряване на живота на хората. Китай се отваря по-бързо към Запада, докато страните от ЦИЕ отдават все по-голямо значение на сътрудничеството с Изтока. Поради това политиките ни започват да се допълват. Хората от нашите страни имат традиционно приятелство, взаимно уважение и доверие и всички целят взаимна изгода чрез сътрудничество. Китай и страните от ЦИЕ са постигнали значителен напредък в практическото си сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, комуникациите, науката, технологиите,  енергетиката, както и по отношение на местните борси през последните три години, когато развитието на инфраструктурата беше приоритет, а сътрудничеството при големи проекти беше в основата на организацията. Да не забравяме и подкрепата под формата на инвестиции и финансиране. Това насърчава нашето развитие и носи реални ползи на хората. Търговският обмен между Китай и ЦИЕ нарасна с високи темпове през последните години. Износът от ЦИЕ за Китай расте много по- бързо от вноса. Износът надвишава вноса с 5% между януари и ноември тази година. Китай не се стреми към излишък. Вратата към китайския пазар винаги е широко отворена. Китай се стреми да регулира търговския дисбаланс чрез по-добро сътрудничество. През последната година Китай беше домакин на Изложение ЦИЕ и организира редица промоционални събития по време на международния панаир за инвестиции и търговия, Международния панаир за малък и среден бизнес и други известни изложения. Това подпомогна износа на качествени продукти от ЦИЕ, които отговарят на изискванията на китайските потребители. Сътрудничеството в областта на контрола на качество също се подобри. Китай подписа  споразумения за сътрудничество с редица страни тази година, измежду които Унгария и Латвия. По време на моето посещение в Белград Китай и Сърбия ще подпишат споразумения за карантина и санитарни изисквания за сръбско говеждо месо, което се изнася за Китай. Ще продължим да насърчаваме конкурентоспособни и уважавани китайски компании да инвестират в страните от ЦИЕ и да участват в различни форми на обмен. Надяваме се също така, че страните от ЦИЕ ще гарантират на китайските компании справедлива и прозрачна бизнес среда и улеснения при процедурите за издаване на визи и разрешения за работа. Уверен съм, че ще бъдем в състояние да осигурим напредък в процеса на сътрудничество и ще постигнем всестранно и комплексно партньорство, стига да продължим да работим в една посока.

- Китай подкрепя създаването на изпълнителен орган за насърчаване на сътрудничеството с ЦИЕ в областта на селското стопанство. С тази цел е подписан Меморандум за споразумение с България. Какви са перспективите пред това сътрудничество с Китай? Кой е най-добрият начин да подпомогнем сътрудничеството между Китай и ЦИЕ?

- Селскостопанският сектор в България и други страни от ЦИЕ се радва на добра база и редица селскостопански продукти като месо и млечни продукти могат да се похвалят с високо качество. Китай има голяма популация и огромен пазар. Следователно е налице голям потенциал за Китай и страните от ЦИЕ при сътрудничеството в областта на селското стопанство. Китай подкрепя способни китайски фирми в работата им с България и други страни от ЦИЕ въз основа на задоволяване на потребностите на двете страни и проучване на пазарите на трети държави с техните партньори от ЦИЕ. Асоциацията ще осигури ключова платформа за задълбочаване на сътрудничеството в земеделието и улесняване на сътрудничеството между правителствата, научноизследователските институти и предприятията в Китай и ЦИЕ на различни нива и в различни отрасли. Надеждата ни е, че България и другите страни от ЦИЕ ще се възползват максимално от тази платформа в името на своите граждани.

- Как сътрудничеството между Китай и страните от централна и източна Европа влияе на усилията за изграждане на партньорства между ЕС и Китай за мир, растеж, реформи и прогрес, както и на инициативата на Китай "Икономическият пояс: Път на коприната"?

- Китай твърдо подкрепя процеса на евроинтеграция и се надява да види една по-обединена и прогресираща Европа. Китай оценява политическата воля на страните от централна и източна Европа за присъединяване към ЕС и уважава техния избор. Ние подкрепяме тези страни с конкретни действия, имащи за цел да ускорят тяхното развитие, като по този начин допринасяме за цялостното развитие на ЕС. Китай - най-голямата развиваща се страна в света, и ЕС - най- голямата група от развити страни, споделят все по-големи общи интереси и задълбочават взаимоизгодното си сътрудничество. Ние сме напълно уверени в бъдещето на китайско- европейските отношения. Сътрудничеството между Китай и страните от централна и източна Европа е важна част от тези отношения и постоянно набира скорост през последните три години. Може да се каже, че то е моторът в китайски-европейските връзки. През август 2013 г. 15 китайски провинции, автономни региони и общини, представляващи две-трети от националната икономика взеха участие във втората Среща на местни лидери между Китай и страните от централна и източна Европа. На тази среща провинциите Хъбей, Джъдзян и Фудзиен подписаха споразумения за два милиарда долара с лидери от ЦИЕ, отваряйки нова страница в обмена между Китай и Европа на местно ниво. Свързаността е в центъра на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ и е светъл лъч в китайско-европейското  сътрудничество. Мостът "Михайло Пупин" над река Дунав в Сърбия е първият голям инфраструктурен проект на китайски компании в Европа. Предложението на Китай за изграждането на високоскоростна пътна връзка между Европа и Китай по суша и море, включваща жп линията Белград-Будапеща и гръцкото пристанище Пирея, ще повлияе на 32 милиона души на площ от 340 000 квадратни километра. Този високоскоростен транспортен коридор ще подобри чувствително  транспортните и логистични мрежи на страните, през които ще премине, ще стимулира техния икономически растеж и ще повиши жизнения им стандарт. Не на последно място, коридорът ще задълбочи взаимоизгодното сътрудничество между Китай и тези страни, изграждайки модел за китайско-европейско сътрудничество, базиран на свързаността.  Китайската инициaтива "Икономически пояс на пътя на коприната" цели мир и взаимоизгодно сътрудничество в духа на откритостта, включването и взаимното обучение. Сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ цени равенството и взаимната изгода, те са тясно свързани. Страните от ЦИЕ имат географското предимство да са мост, свързващ Европа и Азия. Китай е готов да работи със страните от региона в сферата на широкото планиране, подобряване на товарните жп превози между Европа и Китай, да ускори изграждането на високоскоростния транспортен коридор по суша и море, свързващ Европа и Китай, както и да подобри свързаността между страните от ЦИЕ, като по този начин се гарантира гладкото ефективно функциониране на азиатско-европейската транспортна и логистична мрежа. Такова функциониране ще облагодетелства всички хора в тези райони.

- Какви са бъдещите предизвикателства пред сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ и как ще се справим с тях? Като се имат предвид различните условия във всяка от страните, как може да гарантираме устойчивостта на това сътрудничество и да извлечем максимална полза от него?

- Благодарение на общите усилия на всички страни, само за три години сътрудничеството между Китай и ЦИЕ се превърна в здрава основа на китайско-европейското сътрудничество. Този широкомащабен и сплотяващ механизъм е безрезервно признат от международната общност и нашият народ му възлага големи надежди. Най-голямото предизвикателство пред сътрудничеството между ЦИЕ и Китай би могло да произлезе от евентуално несъответствие между очакванията на страните и резултатите от това сътрудничество. Страните от ЦИЕ, въпреки различните условия във всяка от тях, имат сходни интереси в сътрудничеството с Китай. Всички те имат силно желание за сътрудничество в сферата на инфраструктурата - магистрали, жп линии, пристанища, електроцентрали, както и сферата на туризма, земеделието и културата. Всички те се надяват да привлекат повече инвестиции и да повишат своя износ. Китай е страна с обширна територия и огромен пазар, дори сезоните са различни в различните части на страната. Различните региони на Kитай имат специфични особености на тяхното развитие и нужди от сътрудничество. Всичко това разкрива възможности за едно взаимоизгодно сътрудничество. Трябва да отбележим, че отделните страни в ЦИЕ могат да се съсредоточат върху различни приоритети от сътрудничеството с Китай и могат да имат различни подходи към реализацията на някои проекти, реализирайки ги с различна скорост. Ефектът и качеството на сътрудничеството между ЦИЕ и Китай може да бъде застрашен от липсата на координация между отделните страни. По тази причина сме се фокусирали върху развиване на различни области, като взимаме предвид различните характеристики и потребности на страните от ЦИЕ. Целта е да се възползваме максимално от географските и секторни предимства на 16-те страни. Лидерите в различните области биха могли да подобрят сътрудничеството, имайки лесен достъп до информация и комуникационни средства, с цел по-удачно разпределение на ресурси и по-добри резултати. Бихме могли да утвърдим модела "Бизнес към бизнес" и да подобрим цялостната схема на сътрудничество между Китай и ЦИЕ, така че всички страни имат възможност да се движат напред. Гореизложената идея се радва на голяма подкрепа в ЦИЕ. Всъщност това бе основният резултат от срещата в Букурещ. Не търсим единност при действията на асоциациите. Насърчаваме отделните страни да се възползват от предимствата си. Този подход се отплати. През последната година са основани асоциации за туризъм, селско стопанство, регионални губернатори и ВУЗ-ове. По време на тази среща ще представим официално Бизнес Съвета на Китай и ЦИЕ. След време ще бъдат основани организации за сътрудничество в областта на енергетиката, инфраструктурата и мозъчни тръстове. Асоциацията между Китай и ЦИЕ за реклама на туризма се превърна в основен дизайнер и важен играч през 2015 г. - годината за сътрудничество и насърчаване на туризма. Асоциацията Китай-ЦИЕ на губернаторите на провинции и региони играе взе по-голяма роля в сътрудничеството на местно ниво. Аз съм напълно убеден, че с общите усилия на всички страни асоциациите ще дадат силен тласък на нашето сътрудничество в различни области, осигурявайки най-стабилната подкрепа и най-солидната основа за устойчив растеж на Китай и страните от ЦИЕ чрез пълноценно сътрудничество. Имам пълна увереност в това.

Suggest To A Friend
  Print