Contact Us  
 начало > новини
Реч на г-н Джан Хайджоу, посланик на КНР на прием
2016-07-12
  Дами, господа, скъпи приятели:Добър вечер!

Моята съпруга и аз сърдечно ви посрещаме с добре дошли, много сме радостни да ви посрещнем тук. За мен България никак не е непозната. Спомням си много точно първото ми идване в България преди 20 години, споменът за красивите планини, древната и богата култура и гостоприемните хора тук често ме изпълва с носталгия. Възможността да представям приятелски настроения китайски народ по време на мандата ми в държавата на розата ме кара да се чувствам горд и изпълнен с възторг. Отново стъпвам върху богатата и пленяваща земя и виждам българското правителство и старателният умен български народ как чрез неуморен труд и непрекъснати усилия изгражда собствения си красив роден край. Навсякъде където погледна виждам широки равни пътища, чисти и подредени улици и квартали, новоизградени красиви жилищни комплекси, аз изпитвам радост и възхита от постигнатите от вас резултати.

Китайският народ винаги е таял дълбоки приятелски чувства към българския. Ние няма да забравим, българското правителство признава нов Китай четири дни след провъзгласяването му, ставайки държавата, която най-рано установява дипломатически отношения с КНР. Жителите от районите около Пекин и до ден днешен все още припомнят приносът на българските специалисти от  китайко-българските приятелски земеделски ферми към развитието на земеделската икономика на нов Китай. През последните години чрез насърчаването и загрижеността на ръководителите на двете държави, двустранното сътрудничество във всяка една сфера върви напред стабилно, а хората, пътуващи в двете посоки, от година на година се увеличава. В периода между мандати, прекаран в Пекин, много правителствени отдели, централното и местно правителство, както и много представители на бизнеса идваха при мен, силно надявайки се да разширят сътрудничеството с България. Въпре че абсолютните цифри, представящи двустранната търговия, все още не ме удовлетворяват, но скоростта на растеж от 8.5 % е достатъчен, за да разкрие големия потенциал на двустранното сътрудничество, както и да ни увери в прекрасното бъдеще на сътрудничеството.

Дами и господа,

На големия фон на глобализацията, никоя държава не може да се откъсне от тенденцията на развитие на световната икономика и да се грижи само и единствено за собственото си благо. 2015 година е една много тежка година за китайската икономика, при условията на огромен натиск китайската икономика уддържа растеж от 6.9 %, абсолютният растеж на БВП достига 137 500 000 000 долара, приносът към растежа на световната икономика надвишава 25%, нареждайки я на първо място в света. Китай успявя да достигне тези постижения, защото неизменно уддържа новаторството, координацията, екологията, отвореността, общото споделяне – общо пет теоретични принципа на развитието. Китай издига визията за развитие „Един пояс, един път", надява се чрез „мирното сътрудничество, разгръщане на толерантността, получаване на познания и обогатяване на опита един от друг, общата полза и взаимната печалба" наново да разкрие и разгърне духа на пътя на коприната, да насърчи и подкрепи в пълнота просперитета и развитието на местната и световна икономика. Щастливи сме да видим, че българското правителство също поддържа възгледа за съвместно развитие, поддържа и активно участва в рамката на сътрудничество между Китай и ЦИЕ, стимулира установяването в София на асоциацията за насърчаване на сътрудничеството в областта на земеделието в рамката „16+1", стартира организирането на серия обменни мероприятия. Твърдо вярваме, затвърждаването на двустранното и многостранно сътрудничество в всеки аспект между Китай и България не само че донесе реална полза за двата народа, а също ще даде своя принос към световното развитие и просперитет.

Дами и господа,

Използвам този случай да благодаря за грижата и подкрепата за развитието на китайско-българските отношения на българските приятели от различните среди. Благодаря на българското правителство и на всеки отдел за помощта, която оказват на Посолството на Китай, благодаря на приятелите от медиите за интереса към китайско-българското сътрудничество, благодаря на китайските граждани в България и на българските граждани в Китай за приноса им към затвърждаването на общество, основано на китайско-българската дружба. Аз и моите колеги ще продължим да полагаме усилия по съвместния път с вас, ще затвърждаваме традиционното приятелство между двете държави, ще засилваме обмена между хората, ще задълбочаваме практическото сътрудничество във всички сфери, ще стимулираме всестранното приятелско партньорство и сътруничество да достига до реални резултати. Аз също така се надявам да се засили комуникацията с представителите на дипломатическите мисии, за да можем заедно да проучваме нови сфери и нови пътища на многостранно сътрудничество.

Последно, желая на Република България просперитет, желая на приятелския български народ щастие и мирен живот! Желая на всеки от вас, приятели, крепко здраве и успех!

Благодаря Ви!

Suggest To A Friend
  Print