Contact Us  
 начало > новини
Увеличение на резервите от нефт и природен газ
2005-02-05

 

Според брой от 4 т.м. на в."Женмин Жибао", за да смекчи дисбаланса между предлагането и търсенето на нефт, през 2004 г. Китайската нефтена компания засили инвестиции в сондирането на нефт. В резултат на това проученият нефтен резерв се увеличи бързо.

През миналата година главните нефтени компании са разкрили общо 6 газонефтени находища с по над 100 милиона тона резерв. Проученият им резерв отбеляза значителен ръст. А при сондирането на газ и природен газ на морското дъно също бяха открити нови находища.

Китайската нефтена компания също подписа споразумения за разработка на редица нови газонефтени находища с други страни.

Suggest To A Friend
  Print