Contact Us  
 начало > новини
Природните резервати в Китай
2005-02-15

 

Заместник-председателят на Горското управление на Китай господин Джао Сюемин неотдавна заяви, че в бъдеще ще се придава още по-голямо значение на качеството на природните резервати.

Общият брой на природните резервати в Китай е към 2000, а тяхната площ заема 14% от китайската територия, което изравнява Китай с нивото на развитите страни. Но нивото на управлението на природните резервати не е високо. Затова в бъдеще Китай ще отдели по-голямо внимание на качеството на природните резервати.

Природните резервати са зони за опазване на разнообразието на флората и фауната, геоложкото наследство и изворите на реките. В това отношение природните резервати се делят на резервати за горите, за изчезващите видове животни и растения, за морето, за пустинята, за мочурищата, и други.

Suggest To A Friend
  Print