Contact Us  
 начало > новини
Повишена конкурентоспособност на КАН
2005-02-24

 

На 23 т.м. в Пекин пресговорителят на Китайската академия на науките г-н Дзян Сиеджу изтъкна, че през последните 6 години конкурентоспособността на КАН е повишена очевидно. По научните постижения тя е равностойна на редица комплексни изследователски институции на Германия, Франция и други развити страни.

Той посочи, че през изминалите 6 години КАН е поправила направленията на изследванията си. Тя е привлякла голяма група добри специалисти от чужбина и по такъв начин е повишила творческата си способност. В сравнение с 1998 година патентите на научните сътрудници от КАН през 2003 година са се увеличили 8 пъти, а публикуваните в редица международни списания техни научни трудове - два пъти.

Suggest To A Friend
  Print