Contact Us  
 начало > новини
Китай подкрепя твърдо мултилатерализма
2021-02-04

Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, посланик на КНР

На 25 януари председателят на КНР Си Дзинпин взе участие в тазгодишното виртуално издание на Световния икономически форум в Давос и произнесе реч, озаглавена „Нека факелът на мултилатерализма осветява пътя на човечеството“, която привлече широко внимание.

В момента светът преживява безпрецедентни за последния век промени. Пандемията от Ковид-19 се разпространява, глобалната икономика изпадна в дълбока рецесия, нови предизвикателства се появяват едно след друго. За пореден път човечеството се намира на кръстопът. И именно на този фон председателят Си Дзинпин постави в речта си акцент върху четири големи въпроса на нашето съвремие, на които трябва да намерим отговори, а именно: насърчаване растежа на световната икономика, отказ от идеологическите предразсъдъци, преодоляване на пропастта в развитието между развити и развиващи се страни, и справяне с глобалните проблеми. Ключът за преодоляване на пропастта в развитието и справянето с глобалните проблеми, според председателя Си Дзинпин, са общите действия, общият отговор и сътрудничеството. Мултилатерализмът трябва да бъде на преден план, да бъде практикуван, както и да бъде насърчавано изграждането на общност на споделена съдба за човечеството. Важно е да се стремим към откритост и приобщаване, вместо към изолация и изключителност, да се придържаме към международното право като основа и да не търсим хегемония. Трябва да следваме пътя на консултациите и сътрудничеството, а не на конфликтите и конфронтацията. Трябва да вървим в крак с времето и да не изоставаме в развитието си.

Всяка страна има своя история, култура и социална система, и никоя не е по-добра или по-лоша от останалите. Това което има значение е, дали тази система отговаря на националните условия, дали е способна да спечели подкрепата на гражданите, да осигури политическа стабилност, обществен прогрес и подобряване живота на хората, както и да допринесе за напредъка на цялото човечество. Страните трябва да постигнат мирно съвместно съществуване на базата на взаимното уважение и търсене на общото при запазване на различията, да насърчават обмена и взаимното учене, давайки тласък на човешкия прогрес.

В условията на пандемия, икономическото възстановяване на различните страни не е еднакво, и пропастта между Севера и Юга има опасност да се разшири още повече и дори да се затвърди. Международната общност трябва да покаже дългосрочна визия, да уважава поетите ангажименти, да осигури необходимата подкрепа за напредъка на развиващите се страни, да защитава тяхното законно право на развитие и интереси, да насърчава еднаквите права, възможности и правила, и да даде възможност на хората от целия свят да споделят шансовете и плодовете на развитието.

Китай винаги е бил активен поддръжник на мултилатерализма. През годините, следвайки принципа, че диалогът има предимство пред конфронтацията, а партньорството пред съюзите, ние установихме различни форми на партньорски отношения с повече от 100 държави и се превърнахме в най-големия търговски партньор за над 130 страни. Китай прилага изцяло Парижкото споразумение за климата и Дневния ред 2030 на ООН за устойчиво развитие, и си постави амбициозни цели да достигане пик на въглеродните емисии до 2030 г. и се превърне във въгеродно неутрална страна до 2060 г. Инициативата „Един пояс, един път“ създаде големи възможности за развитие за страните по света и се превърна в популярен международен публичен продукт. Китай провежда активно международно сътрудничество във връзка с настоящата пандемия. Предоставили сме антиапидемични материали за над 150 страни и 13 международни организации, изпратили сме 36 екипа с медицински експерти в държави, които се нуждаят от помощ, и правим усилия за улесняване на доставките и достъпността на ваксините в развиващите се страни.

Като голяма развиваща се държава с 1,4-милиардно население, работна сила от 900 милиона души и 120 милиона пазарни субекта, Китай винаги е бил важен двигател за глобалното икономическо възстановяване и гореща дестинация за инвестици и правене на бизнес. С навлизането в нова фаза на развитие, Китай ще бъде по-тясно свързан със световната икономика. Сключването на инвестиционното споразумение между Китай и ЕС ще даде повече възможности и пространство за Европа и света да си сътрудничим.

Механизмът за сътрудничество „17+1“ е друг добър пример за ангажираността на Китай с мултилатерализма. От инициирането ѝ преди повече от осем години, рамката „17+1“ създаде всеобхватна и многопластова структура с механизми за сътрудничество в близо 20 сфери, като във всяка от тях бяха постигнати първоначални и важни резултати. Благодарение на тази платформа, сътрудничеството между Китай и България в земеделието и други области също реализира добри резултати.

В бъдеще, ние ще укрепваме новия етап в развитието си, ще градим активно нов модел на това развитие, основан на вътрешния цикъл като основа и взаимодействието между него и външния. Китай ще продължи да взема дейно участие в международното сътрудничество за преодоляване на пандемията, ще реализира взаимноизгодна стратегия на отваряне, ще насърчава устойчивото развитие, напредъка на научните и технологични иновации, ще се стреми към изграждането на нов тип международни отношения и ще работи, заедно с другите държави, за създаването на общност на споделена съдба. Нека факелът на мултилатерализма осветява пътя на човечеството напред.

Suggest To A Friend
  Print