Contact Us  
 начало > новини
Успехът на Китай в борбата с бедността не дойде лесно
 

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

2021-03-11

На 25 февруари в Пекин се проведе тържествена церемония, с която бе отбелязан успехът на Китай в изкореняването на бедността и бяха наградени отличните хора и организации с изключителен принос за постигането на тази цел. Китай спечели пълна победа в битката срещу бедността, като всеки един от 98,99-те милиона селско население, живеещо под линията на бедността, бяха изведени от това им състояние.  

Избавянето от бедността е цел, към която китайският народ се е стремял непрестанно. Още от основаването си, Китайската комунистическа партия си постави като своя първоначална мисия благополучието на обикновените хора и постигането на национално възраждане. В края на 2012 г. тя обеща, че „нито един район или човек няма да бъде изоставен", маркирайки началото на борбата с бедността в новите условия. През 2013 г. Централният комитет на партията предложи концепция за целева помощ за избавяне от бедността и актуализира работните механизми в тази сфера. През 2015 г. бяха формулирани шест цели, а именно: определяне на точните обекти; целеви проекти; целево използване на средствата; целеви мерки за всяко домакинство; целево осигуряване на кадри, в подкрепа на борбата с бедността и ефективно справяне с нея. В същото време бяха поставени изисквания за избавяне на бедността чрез пет дейности – чрез развитие на производството, преместване, екологични компенсации, образование и социално осигуряване. Подобрен бе работният механизъм за цялостно планиране от страна на Централния комитет, поемането на пълната отговорност на провинциално ниво и изпълнението на мерките на градско и окръжно ниво. Създадена бе система, при която партийните секретари от всичките пет нива станаха отговорни за прилагането на мерките за справяне с бедността, мобилизирана бе цялата партия. През изминалите осем години, ние насочихме най-подготвените и енергични кадри към основните места в борбата срещу бедността. Общо 255 000 екипа и над 3 милиона партийни секретари и други служители бяха изпратени в села из цялата страна. Близо 2 милиона представители на градовете и околиите, заедно с милиони други служители от селата, работиха на първата линия в битката срещу бедността.

Партийните организации от всички нива и огромното мнозинство членове на ККП откликнаха с готовност на призива на Централния комитет. Те оставиха своите семейства в името на всички, отидоха на помощ на бедните, превръщайки се в техни роднини, работеха целогодишно без почивка, упорито, проляха кръвта и потта си в най-отдалечените и труднодостъпни места, за безброй хора в нужда. Те изкачиха най-високите планини, прекосиха най-опасните пътища, стигнаха до най-отдалечените села, живяха в най-бедните домове, и бяха там, където имаше нужда от тях. Над 1800 партийни другари отдадоха живота си по пътя към избавянето от бедността, мнозина други герои посветиха най-хубавите си години на тази кауза. Това, което те направиха показва първоначалната мисия на стремежа към щастие за китайския народ. Така например, водени от г-жа Бай Дзин'ин 26 хиляди жени превърнаха монголската бродерия в източник на доходи, намирайки нов път за избавяне от бедността. В продължение на 43 години г-н Мао Сянлин бе неотклонно ангажиран с поправката на селски пътища, с отглеждането на земеделски култури и развитието на селски туризъм, показвайки на хората път за избавянето им от бедността. Цели 40 години г-жа Джан Гуеймей посвети на образованието на жените в провинция Юннан, помагайки на над 1800 момичета да напуснат отдалечените си и изостанали села и влязат да учат в университети.          

С подкрепата на специални фондове за избавяне от бедността от близо 1,6 трилиона юана, осигурени от властите на всички нива, и с широкото участие на различни социални кръгове, милиони хора работиха заедно, обновиха и изградиха 1,1 милиона километра пътища в селските райони, положиха 35 хиляди километра нови железопътни линии, ремонтираха старите жилища на 7,9 милиона домакинства с 25,68 милиона души, осигурено бе електричество за производствени и ежедневни цели във всички бедни села, което доведе след себе си повишаване на надеждността на електропреносната мрежа в тези райони до 99%, над 98% от бедните селски райони имат достъп до оптични кабели и 4G мрежи. Хората от всичките 28 сравнително малобройни етноси се избавиха от бедността, стандартът им на живот се подобри осезаемо и те се радват на щастливо съществуване.              

Изкореняването на бедността винаги е било огромен проблем, затрудняващ развитието и управлението на целия свят. Ние знаем, че други бедни и изостанали райони в света също са изправени през предизвикателството да се избавят от бедността и постигнат развитие и интеграция. Затова бихме искали да се учим един от друг и използваме взаимно опита си, да работим заедно за справяне с бедността, която е общо предизвикателство пред цялото човечество, да продължим да насърчаваме развитието на бедните и изостанали райони за благото на хората, които живеят там.  


Suggest To A Friend
  Print