Contact Us  
 начало > новини
Китайския народен политически консултативен съвет /КНПКС/
2005-03-08

 

КНПКС е единен патриотичен фронт на китайския народ, важна съставна част от ръководената от ККП система за сътрудничеството между политическите партии, и е важно средство за развитие на социалистическата демокрация. Сплотеността и демократичността са основните цели на КНПКС.

В състава на КНПКС влизат представители от ККП, демократическите партии, безпартийни, народни организации, националните малцинства, специалните административни райони Хонконг и Макао и други. Мандатът им е 5 години.

Функциите на КНПКС са: провеждане на политически консултации, извършване на демократичен контрол, участие в управлението на държавата.

В КНПКС се провеждат политически консултации по държавната политика, и по големите въпроси в икономическия, културния и социалния живот. По предложение на ККП, ПК на ОСНП, правителството, демократическите партии, и народните организации, КНПКС и местните органи на КНПКС провеждат съвещания с участието на представителите на политическите партии, народните организации и на различни националности.

Една от функциите на КНПКС е контрол на изпълнението на конституцията, законите и законоположенията, както и дейността на държавните ведомства и техните служители.

През септември 1949 година, от името на китайския народ, първият пленум на КНПКС обявява основаването на Китайската народна република. Това е историческо събитие от голямо значение. През 1954 година се провежда първата сесия на ОСНП, и от тогава КНПКС не изпълнява функциите на ОСНП, но продължава да съществува като единен патриотичен фронт. До март 2004 година, КНПКС поддържа връзки със 170 подобни организации от 101 страни, и с 8 международни организации.

Suggest To A Friend
  Print