Contact Us  
 начало > новини
Проект на закона за борба с разединяването на страната
2005-03-09

 

На 8 т.м. проектът на закона за борба с разединяването на страната беше внесен за разглеждане на третото пленарно заседание на 10-то ОСНП и ще бъде предаден за гласуване на 14 т.м..

Зам.-председателят на ПК на ОСНП Уан Джаогуо направи разяснение пред народните представители по въпросите за необходимостта, приложимостта и принципите за изработване на този закон, процеса на сформирането на проектозакона, както и за основното му съдържание.

Той изтъкна, че според проектозакона, отстояването на принципа за единен Китай представлява основа за осъществяване на мирното обединение на страната. Страната ще прояви максимална откровеност и ще положи максимални усилия за осъществяване на мирното си обединение.Обаче, ако силите за т.нар.независимост на Тайван под какъвто и да е повод и по какъвто и да е начин създадат факт, че Тайван е откъснат от Китай, то страната ще прибегне до немирен начин или други необходими мерки, за да защити суверенитета и териториалната си цялост.

Suggest To A Friend
  Print