Contact Us  
 начало > новини
Китай е способен да гарантира безопасността на продоволствието в страната
2005-03-22

 

На 21-ви този месец в Пекин, ректорът на Института по политиката на земята Лестър Браун заяви, че е уверен в способността на Китай да гарантира безопасността на продоволствието в своята страна.

В Пекинския университет, Лестър Браун каза, че преди няколко години, в книгата си „Кой ще прехранва Китай ?" той е изразил безпокойство за безопасността на продоволствието в Китай. Но сега той счита, че от 1980 година насам, китайската икономика се е увеличила в четворен размер, жизненият стандарт на китайския народ се е повишил значително и бедността в страната е намалена. За запазване на тази тенденция за развитие, Китай трябва да намери нов стил на икономиката, счита Лестър Браун.

Suggest To A Friend
  Print