Contact Us  
 начало > новини
Възстановяване на екологическото равновесие
2005-03-24

 

Наш репортер научи от Министерството на водното стопанство, че в резултат на многогодишни усилия, Китай постигна голям напредък във възстановяване на екологическото равновесие, в областта на опазване на почвата и водата.

Под възстановяването на екологическото равновесие в областта на опазване на почвата и водата се подразбира, че се предприемат строги мерки за предотвратяване на нарушаване природните условия в дадена зона, с цел възстановяване на екосистемата й като цяло.

Статистиката показва, че в 950 околии на Китай вече е забранено скотовъдството в планинските райони. В районите, където забраната за скотовъдство влезе в сила преди повече от три години, ерозията се намали, екологическите условия се подобриха и се запазва хармоничността между околната среда и селското стопанство.

Suggest To A Friend
  Print