Contact Us  
 начало > новини
КПК отдава китайска мъдрост за глобалното управление

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България

2021-07-01

Комунистическа партия на Китай(КПК) е ключът за доброто управление на страната, и това е основният извод от стогодишната ѝ история. От постигането на национално освобождение и независимост до встъпването в новата епоха на социализма с китайска специфика, КПК и страната непрестанно се развиват и укрепват, а усещането за щастие у хората става все по-силно. Всичко това бе постигнато от КПК, която ръководи милиардния китайски народ в общата борба. Така както, за да ковем желязото, самите ние трябва да бъдем силни, така за да обединим и ръководим хората към постигането на великото възраждане на китайската нация, ние трябва да спазваме строга партийна дисциплина, да бъдем твърди и настойчиви в собственото си изграждане.

1. Комунистическа партия на Китай обръща основно внимание на укрепване на своето изграждане и непрекъснатото подобряване на способностите си за управление в дългосрочен план. Управлението на страната изисква най-напред да бъде управлявана партията, а при управлението на партията на първо място стои управлението на кадрите. Самоизграждането на КПК е тясно свързано с постигането на целите за двата стогодишни юбилея – от създаването на партията и установяването на Китайската народна република. Само когато партията е безпристрастна, стриктна и морално чиста тя би могла да печели подкрепата на хората. КПК се придържа твърдо към политическото изграждане като свой ръководен принцип, като целта е да укрепи политическото съзнание на своите членове, уважението към устава ѝ, стриктното изпълнение на ръководните принципи за вътрешнопартиен политически живот и формирането на добра политическа среда на съблюдаване на нравствените норми чрез отдаденост и сплотеност, без търсенето на лична изгода. Ние се придържаме твърдо към нравствено-духовното възпитание, подобряваме партийния стил на работа, противопоставяме се категорично на формализма и бюрократизма, стремим се съзнателно към "преданост, чистота и поемане на отговорност" в работата. Особено след 18-ия конгрес на КПК всестранното съблюдаване на строга партийна дисциплина издигна дългосрочните управленски способности на партията на ново ниво, давайки силен тласък на стремежа към велико национално възраждане.

2. КПК винаги поставя на първо място политическото изграждане и стои неизменно на позициите на народа. Стара китайска поговорка гласи, че "водата може да носи лодката, но може и да я преобърне". Тук "водата" и "лодката" представляват отношението между хората и управляващата партия. Само чрез непрестанно самоусъвършенстване и давайки винаги най-доброто от себе си, управляващата партия може да спечели подкрепата на народа в дългосрочен план. Генералният секретар Си Дзинпин отбеляза: "Партията и народът са в една лодка, имат обща съдба и не бива никога да губят кръвната връзка, която ги свързва. Това е основната гаранция, че партията ще бъде способна да преодолява всякакви трудности и рискове". Главната цел на КПК е да служи с цялото си сърце и душа на хората, от които произтичат нейните идеали и енергия. Това е така, защото винаги сме се придържали към гледната точка на хората и сме съдили за всичко, както те биха го правили, всичко е за благото на партията и народа. Големите постижения могат да бъдат реализирани само неуморна работа. Ние ръководихме народа в създаването на две чудеса – бързото икономическо развитие и дългосрочната социална стабилност. Благодарение на категоричното ръководство на КПК, нашият народ постигна големи стратегически резултати в борбата срещу COVID-19 и решителна победа в борбата срещу бедността. Те затвърдиха в голяма степен увереността и решимостта на китайския народ да продължава да върви по пътя на социализма, и могъщата фигура на социалистически Китай стои изправена в Изтока.

3. КПК поведе решителна борба срещу корупцията, задълбочавайки едновременното справянето с причините за нея и проявленията ѝ. От 18-ия конгрес насам КПК работи енергично за затягане на дисциплината и подобряване поведението на своите членове, води усилена борба с корупцията, следва принципа за това да няма забранени области за проверка, да бъдат обхванати всички сфери, а толерантността към корупционни явления и практики да бъде нулева. Стремим се да гарантираме, че партийните кадрите ще бъдат честни и почтени, правителството – неподкупно, а политиката – чиста. Ние засилваме вътрешния контрол в партията и външния от страна на хората, правейки упражняването на властта по-прозрачно и държейки я в законови рамки. Задълбочени бяха политическите инспекции, които имат предупредителен и сдържащ ефект, установена бе мрежа за мониторинг, свързваща горните и долни нива при проверките и надзора, и други подобни механизми с китайска специфика. Политическата екология на партията се подобрява по-нататъшното. Социалният климат на хармонията и върховенството на закона става по-ясен. Удовлетвореността на хората се увеличава.

4. КПК следва в практиката си принципите за уважение на традициите и стремеж към обновление, така че китайската мъдрост да послужи за политическото изграждане на партии и в други страни. Самореформирането на КПК представлява непрестанно търсене и обобщаване на опита в практиката, същевременно настойчивост да следва традициите и се стреми към обновление чрез реформи, да обогатява марксистката доктрина с актуалната китайска практика. Успехът на социализма с китайска специфика увеличи силите на световния мир, демокрация и социализъм. В света има много партии с различни идеологии и управленски философии за своите страни, и те трябва да се справят с проблеми като собственото си управление и подобряване на способностите си за него и за участие в политиката. КПК отделя голямо внимание на политическото изграждане и стила на работа, бори се решително с корупцията, укрепва фундамента на управлението и подобрява способностите си за него, давайки ориентир за укрепване на собственото изграждане на партиите по света.

Политическата философия и концепции за управление с китайска специфика биват непрестанно обобщавани и издигани на по-високо ниво в процеса на теоретизация и систематизиране на новата практика в условията на стриктно партийно управление, а с това КПК предоставя своята специфична сила и китайска мъдрост за справяне с глобалните рисковете и предизвикателствата, както и за подобряване на системите за управление. Ценностите и практиката на КПК, насочени към благоденствието на китайския народ, разширяват пътищата за развитието на развиващите се страни. КПК е най-голямата управляваща партия в света, която се стреми неотклонно към прогрес на човечеството, настоява на сътрудничество от открит тип, взаимна изгода и печалба, провежда обмен с политически партии от различни страни и насърчава общия просперитет на света чрез своето собствено развитие.

Suggest To A Friend
  Print