Contact Us  
 начало > новини
За модернизацията на Китай
2005-03-25

 

Неотдавна в Пекин бе издадена книга „Модернизацията на Китай 2005". Един от съавторите на книгата господин Хъ Чуанчи каза пред журналисти, че през последните 20 години Китай постигна големи успехи в социално-икономическото развитие, но разликите между нивото на развитието на Китай и това на развитите страни все още са големи. В бъдеще Китай трябва да придаде голямо значение на повишаване равнището на икономиката и да съдейства за хармоничност между икономиката, обществото и природата.

Книгата „Модернизацията на Китай 2005" е изработена от Изследователския екип за модернизация към Китайската академия на науките. В нея са събрани цифрови данни от Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и статистическите управления на Китай. Хъ Чуанчи каза на наш репортер, че разликите между Китай и развитите страни в света по отношение на социално-икономическото развитие продължават да се увеличават. Той каза: 

„Модернизацията на Китай постигна голям напредък от 80-те, 90-те години на миналия век. Разликите между Китай и развитите страни в това отношения продължават да са големи, затова модернизацията на Китай стои пред големи и тежки задачи."

В книгата „Модернизацията на Китай 2005" се сочи, че успехите в икономическото развитие на Китай през последните 20 години са очевидни за света, но заради малката основна сума на брутния вътрешен продукт /БВП/, ръстът на БВП на глава от населението не е висок. По БВП на глава от населението, Китай е на равнището на САЩ от преди сто години, а производствената ефективност на страната е само 5% от тази на развитите страни. Даже ако Китай запазва сегашния висок ръст на икономическото развитие, то разликите между него и развитите страни ще бъдат намалени значително чак след 30 години, и през 2050 година Китай ще достигне нивото на модернизацията на САЩ през 2002 година.

Ръководителят на Изследователския екип за модернизация на Китай към Китайската академия на науките господин Хъ Чуанчи счита, че предизвикателствата пред модернизацията на Китай са много, като например как да се повишат качеството на производителните сили, новаторската способност и работната ефективност, как да се реализира модернизацията на селскостопанското производство, как да се поддържат финансовата стабилност и хармоничността между икономиката и природата и как да се намалят разликите между селата и градовете и така нататък. В книгата си „Модернизацията на Китай 2005", Хъ Чуанчи и неговите колеги дават редица предложения за социално-икономическото развитие на страната в бъдеще. Хъ каза: 

„През първите 50 години на 21-ви век, Китай трябва да постави на преден план повишаването на качеството на икономиката. Понастоящем китайската икономика се развива бурно поради увеличаването на инвестициите. Този начин вече не може да продължи повече. Ние предлагаме чрез съчетаване на научно-техническия прогрес, справедливото преразпределение, стимулиране на потреблението и увеличаване на инвестициите, да се повиши качеството на икономиката и да се съдейства за икономическото развитие."

Господин Хъ счита, че най-важното за китайската икономика в бъдеще е повишаване на качеството на икономиката, особено на производствената ефективност и на нивото на информатизацията. За целта, през следващите 30 години, трябва да се реализира модернизацията на сферите на транспорта, енергетиката, телекомуникациите, образованието и други от икономическата инфраструктура. Начинът, по който се развива китайската икономика в бъдеще, е координация между промишлеността и селското стопанство, промишлеността и опазването на околната среда, индустриализацията и информатизацията, високите технологии и приложните технологии, индустриализацията и глобализацията.

Suggest To A Friend
  Print