Contact Us  
 начало > новини
Да вървим заедно по пътя към благоденствието
 

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

(2021/07/20)

На 6 юли 2021 г. генералният секретар на ЦК на КПК и председател на КНР Си Дзинпин, заедно с лидерите на повече от 500 политически партии и организации от над 160 страни, и над 10 хиляди представители на различни партийни и обществени и кръгове, участваха в онлайн среща под надслов "За благото на хората и отговорността на политическите партии".  

На срещата Си Дзинпин подчерта, че като важни сили, съдействащи за прогреса на човечеството, политическите партии трябва да следват правилна посока, поемайки върху себе си историческата отговорност да работят за благополучието на хората и напредъка на човечеството, да защитават и развиват общите ценности за мир, развитие, справедливост, демокрация и свобода, както и да повишават постоянно способностите си да работят за благото на хората, така че резултатите от развитието да носят повече ползи и бъдат по-справедливи за народите на всички страни. Той посочи, че КПК е готова да си сътрудничи с политически партии и организации от целия свят, ще бъде винаги твърд защитник на мира в целия свят, ще съдейства за глобалното развитие и ще защитава международния ред, както и ще дава нов и по-осезаем принос в изграждането на общност на споделена съдба за човечеството и създаването на по-добър свят.

Германският поет Хайне е казал: "Всяка епоха си има своите задачи и тяхното решаване движи прогреса на човечеството". Внезапната пандемия ускори епохални промени по света, но също така даде на хората от всички страни по-задълбочено разбиране за солидарност и взаимопомощ, а концепцията за общност на споделена съдба става все по-популярна. Взаимно уважение, открито сътрудничество, взаимна изгода и взаимна полза, все по-често стават общ избор на международната общност, мисия, поставена от времето, и важни цели, към чието достигане се стремят политически партии от всички страни. Ръководейки се от принципите за съвместни консултации, общо изграждане и съвместно използване, Китай предложи през 2013 г. инициативата "Един пояс, един път", за да сподели възможностите от своето развитие със останалите страни, така че те да се възползват от неговите предимства и заедно да изградят общност на споделена съдба и споделени интереси. Оттогава изминаха седем години, през които, благодарение на съвместните усилия на всички заинтересовани страни, сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа навлезе в нов етап на модернизация и пред него се откри още по-светло бъдеще. Двустранната търговия между Китай и Централна и Източна Европа продължава да нараства устойчиво, като през 2020 г. обемът ѝ за първи път надвиши 100 милиарда долара, отбелязвайки 8,4% ръст на годишна база. За първите четири месеца на настоящата година двустранната търговия между Китай и Централна и Източна Европа е на стойност 40,71 милиарда долара, което е с 47,9% повече в сравнение със същия период на миналата година. Ние сме готови да работим за по-добра интеграция между Китай и Централна и Източна Европа по линия на инициативите "Един пояс, един път" и "Три морета", със стратегията на Европейския съюз за свързаност между Европа и Азия и стратегиите за развитие на централно и източноевропейските държави, така че да достигнем по-високо ниво на общо развитие, взаимна полза и взаимна изгода, както и да насърчим изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.

Успешната практика на китайския народ показа на света, че няма един единствен път към модернизация. Докато следваме правилната посока и не спираме, дори да вървим по различни пътища, те ще ни отведат до желаната цел. Както посочва генералният секретар Си Дзинпин, няма един единствен път към щастието и хората от всяка страна имат право да изберат свой собствен път на развитие и модел на държавно управление, което само по себе си се явява истинският смисъл на щастието. Ние ще продължим и занапред по пътя на модернизацията с китайска специфика, ще задълбочаваме реформите и ще разширяваме отварянето си към света по всички направления, ще продължим да следваме и развиваме социализма с китайска специфика и ще съдействаме активно за просперитета на хората, на страната, както и за опазването на нейната природа. Китай ще изпълнява отговорностите си на голяма държава с голяма партия, ще съдейства активно за усъвършенстване на глобалното управление и развитието на по-справедлив и рационален международен ред и международна система. Ще продължим също така да укрепваме висококачественото сътрудничество с международната общност за реализиране на инициативата "Един пояс, един път" и ще полагаме съвместно допълнителни усилия за реализиране на глобална свързаност, така че повече страни и народи да могат да споделят плодовете на развитието.

Всички страни и народи по света трябва да имат равни възможности и право на развитие. Нека да вървим заедно по пътя към благоденствието, така че животът на всички хора да става все по-добър, нашият свят да става все по-добър.


 

Suggest To A Friend
  Print