Contact Us  
 начало > новини
Да изградим заедно общност на споделена съдба за човечеството

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

(2021/07/22)

В днешния свят една след друга се появяват регионални горещи точки", непрекъснато изникват нови глобални проблеми и предизвикателства, свързани с тероризма, киберсигурността, продоволствената, енергийната сигурност, климатичните промени, бежанските кризи и пандемията от Ковид-19. Традиционни и нетрадиционни предизвикателства към сигурността се преплитат. Световната икономика е в състояние на спад, засилват се протекционизма и едностранните действия, системата за глобално управление и многостранните механизми пострадаха, увеличават се неяснотите в международната обстановка.

Въпреки това, мирът и развитието остават винаги естествен стремеж за хората от всички страни. Мирът е подобен на слънчевата светлина и въздуха – не го забелязваме, когато се възползваме от него. Само ако ценим многообразието в света и избора на всеки един народ на свой собствен път за развитие, можем да реализираме наистина общочовешките идеали.     

Новата ситуация в света изисква нов тип мислене за международните отношения. Концепцията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството отговаря на лайтмотива на съвременната епоха за мир и развитие, на общоприетите принципи в международните отношения като равноправие, мирно разрешаване на конфликтите, върховенство на закона, справедливост, откритост, търпимост и хуманност. Тя инициира изграждането на свят с дълготраен мир, съвместна сигурност, общ просперитет, свят на откритост, търпимост и уважение към природата. Внезапната пандемия, която започна миналата година, накара хората да осъзнаят още по-ясно колко тясно свързани са всички страни пред лицето на подобни огромни бедствия и колко важно и неотложно е да работят за изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.

Предпоставката за поддържането на мира в света е всички държави да следват именно мирен път за развитие, а ключът за постигането на общо развитие е страните да следват неизменно стратегия за взаимна изгода и откритост. Отговорът на глобалната криза изисква страните да се откажат от надменното поведение и предразсъдъците по отношение на другите, да търсят допирни точки и действат заедно. В този смисъл, Китай е не само инициатор на изграждането на общност на споделена съдба за човечеството, но и неин активен изпълнител.        

Китай винаги е бил радетел за мир в целия свят, развивайки приятелско сътрудничество с всички държави на основата на Петте принципа за мирно съвместно съществуване, градейки активно в световен план отношения на партньорство, обявявайки се решително против хегемонизма и политиката на силата, и полагайки усилия за насърчаване на многополюсен свят и демократизация на международните отношения. Китай винаги е давал принос за глобалното развитие, следва пътя на съвместното и екологично развитие, подкрепя решително многостранната търговска система и полага усилия за либерализирането и улесняването на международната търговия и инвестиции. Китай винаги е бил защитник на международния ред, отстоява твърдо принципа на многостранността, поддържа неизменно ключовата позиция на Организацията на обединените нации в системата на международното управление, участва активно в реформирането и създаването на глобална система за управление и реагира заедно с останалите страни на всички предизвикателства пред света.  

Благодарение на ръководната роля на Комунистическата партия на Китай ПК) и непрестанните усилия на целия ни народ, към края на 2020 г. всички 98,99 милиона души бедно население в страната бе извадено от бедността и целта, залегнала в Дневния ред на ООН за развитие до 2030 г. бе достигната десет години предсрочно, ускорявайки значително процеса на съкращаване на бедността в световен мащаб. Китай поема активно международни задължения, съизмерими с неговото ниво на развитие, използва интензивно възобновяеми и чисти енергийни източници, насърчава своя собствена зелена", нисковъглеродна и циклична икономика, обявява се за глобални действия в областта на климатичните промени в много области, стреми се към зелен" път за съвместно съществуване между човек и природа, прави практически усилия и дава принос за реализиране на целите, посочени в Парижкото споразумение за климата. Към момента Китай е изпратил и над 40 000 свои служители в мироопазващи мисии – най-големият брой сред страните постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. 

След избухването на пандемията от Ковид-19 ние започнахме най-мащабната хуманитарна операция от основаването на Китайската народна република, оказвайки материална помощ за борба със заразата и предоставяйки технологии за диагностика и лечение на над 150 страни. Осигурихме повече от 350 милиона дози ваксина на международната общност, включително под формата на помощи за около 80 развиващи се страни и като износ за над 50 други. Продължаваме да поддържаме активно Глобалната програма за справедливо разпределяне на ваксини като ѝ предоставихме първа партида от 10 милиона дози, за да елиминираме разликите в степента на имунизация и дадем принос за осигуряването и достъпността на ваксини в развиващите се страни. Тази проява на международен хуманитаризъм, която демонстрираха китайският и други народи в борбата срещу пандемията и огромните усилия, които правят за възстановяване на глобалната икономика, са ярко проявление на концепцията за общност на споделена съдба.    

Инициативата Един пояс, един път", чиито корени са в историята, но е обърната към бъдещето, е важна практическа платформа за изграждането на общност на споделена съдба за човечеството. Като важна част от инициативата, през последните девет години Механизмът за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа винаги е изхождал от първоначалните си намерения за взаимноизгодно сътрудничество и постигане на общо развитие, отчита интересите на всеки свой член, фокусира се върху прагматичното взамодействие и работи упорито за постигането на съвместно развитие и подобряване благосъстоянието на хората във всички страни.

Миналата 2020-та бе година на изпитания, но и година, в която станахме свидетели на единство. През нея стокообменът на Китай със страните от Централна и Източна Европа надвиши 100 милиарда долара, достигайки 103,45 милиарда и регистрирайки ръст от 8,4% на годишна база. Това е с почти 85% повече отпреди девет години, а средният годишен темп на растеж е 8% и надвишава два пъти ръста на търговията между Китай и Европейския съюз. Вносът на Китай от централно и източноевропейските страни нарасна с около 22% в сравнение с увеличението на износа му за тях. През 2020 г. двустранната търговия между Китай и България достигна 2,917 милиарда долара, бележейки ръст от 7,3% в сравнение с предходната и почти 100% в сравнение с преди девет години.  

Фактите показват, че когато пътищата на страните се пресекат, единомишлениците стават партньори. Търсенето на допирни точки при запазване на различията също може да доведе до партньорства. Различните социални системи могат да се приспособят една към друга, различните модели за развитие могат да си сътрудничат един с друг, а различните култури да обменят ценности и се учат една от друга. Както и други красиви идеали в историята на човечеството, изграждането на общност на споделена съдба за човечеството няма да се случи от само себе си, нито ще стане бързо, а за това ще са нужни нашите непрестанни усилия и съвместни действия. Мисля, че твърда увереност" и единодействие" са не само ключови думи за хората да се обединят и противостоят на пандемията, но са също така ключови думи и за нас ако искаме да преодолеем вековни проблеми и вървим към общ просперитет. Съдбата на света се намира в ръцете на всички народи, от нашият общи избор зависи бъдещето на човечеството. Убеден съм, че докато хората по света се стремят към единство и си сътрудничат искрено, човечеството ще бъде способно да се справи с всякакви изпитания и предизвикателства.          

През 2021 г. се навършват сто от основаването на Комунистическата партия на Китай (КПК) и започваме реализацията на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. Стоейки на нова отправна точка в историята си, Китай, ръководейки се от нова концепция за развитие, ще се придържа твърдо към международната справедливост, ще се стреми към преодоляване на разногласията чрез диалог и разрешаването на споровете чрез преговори, ще съдейства за установяването на международни отношения от нов тип. Ние ще следваме принципа за многостранност, ще подкрепяме неизменно международната система, чието ядро е ООН, и ред, основан на международното право, ще съдействаме за демократизация на международните отношения и за реформирането и изграждането на глобална система за управление. Ще продължим с всеобхватното отваряне към света и чрез безпрепятственото взаимодействие между местния и международния пазари ще насърчаваме страните да споделят възможностите и резултатите от задълбочаването на икономическата глобализация. Ще работим с всички за стимулиране на възстановяването и растежа на глобалната икономика, предприемайки практически действия за изграждането на общност на споделена съдба.     

Българи и китайци имаме почти една и съща поговорка – вие казвате Сговорна дружина, планина повдига", а ние – Когато хората са единни, могат да преместят и планината Тайшан". И двете са изпълнени с мъдростта и силата на обикновения живот, така че обединение на усилията и насърчаване изграждането на общност на споделена съдба за човечеството и по-добър свят, трябва да бъдат общ избор на всички народи. Ние сме готови да работим с българската страна за реализиране на инициативата Един пояс, един път" и Механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, да полагаме съгласувани усилия, така че да превърнем нашите страни в по-богати, по-силни и по-хубави.

 

Suggest To A Friend
  Print