Contact Us  
 начало > новини
40 години на големи промени блестящата перла на снежните земи
Големи тържества по случай 40-годишнината от провъзгласяването на Тибетския автономен район
2005-09-05

 

 

    На 1 септември 2005 г. се отбелязва 40-та годишнина от учредяването на Тибетския автомен район. На 1 септември 1965 г. в Лхаса се състои I Сесия на I Събрание на народните представители на Тибетския автомен район. Избран е Постоянен комитет на  Събранието на народните представители в Тибетския автомен район и председател на Постоянния комитет, с което официално е учреден Автономен район Тибет, отворена е нова страница в историята на Тибет. Този ден е велик празник за всички националности в Тибет, цялото голямо семейство на националностите в Китай заедно се радва на този миг.

    40 години са само миг от историята, но за това време в Тибет настъпват невиждани промени. През последните 40 години Тибет остави тъмнината зад гърба си и върви към светлината, от изоставащ се превърна в напредничав, от затворен постепенно се отваря за света. Днешният Тибет е нов Тибет на икономическо развитие, социален напредък, обединени националности, стабилна обстановка, непоколебима защита на границите, мирни и добри условия за живот и работа на хората. Тибет е перла на снежните земи, екзотика на високопланинското плато  - единство от съвременност и традиция, природа и човешка цивилизация. Той привлича вниманието на цял Китай, както и на целия свят.

 

    1.  40 години тибетците сами са господари на своя живот

    В стария Тибет, където крепостничеството и робството са широко разпространени, не са били гарантирани дори най-елементарното човешко право за съществуване, изобщо е нямало каквито и да е политически права. След учредяването на Тибетския автомен район системата на регионалната национална автономия непрекъснато укрепва, напълно е гарантирано демократичното право на тибетската националност сама да е господар на своя живот. Централното правителство дава право на тибетците сами да управляват своите работи, сред тибетското и сред останалите национални малцинства вече се е оформило основното ядро от кадри, чиито цялостни качества забележително се подобряват и те се превръщат в основното ядро от хора, които водят населението от целия район към изграждане на нов Тибет. До 1989 г. тибетците са 66.6% от общия брой кадри в Тибет, в правителството на автономния район и правителствата на градовете повечето отговорни длъжности се заемат от тибетци, ръководните кадри на Китайската комунистическа партия във 63 от всички 75 окръга на автономния район също са тибетци.

    Днес 70 % от депутатите в Събранието на народните представители на Тибет са тибетци или хора от националните малцинства. Чрез избраните от самите тях депутати тибетците осъществевяват правото си на регионално самоуправление, обсъждат и решават икономическите, социалните, религиозните и други важни проблеми на региона. През тези 40 години Събранието на народните представители на Тибетския автономен район заедно с неговия Постоянен комитет са приели общо 220 местни закони и наредби, които касаят политиката, икономиката, културата, образованието и др. Съгласно Закона за регионалната национална автономия, ако сред резолюциите, решенията, заповедите и директивите на висшите държавни органи има такива, които не са подходящи за условията в Тибетския автономен район, за това може да се уведомят висшите държавни органи, които могат да ги адаптират или да прекратят действието им. Например, на законовата основа на общокитайските празници и почивни дни, управлението на Тибетския автономен район е включило в календара на официалните почивни дни и Новата година по тибетския календар, Празника Сюедун и др. традиционни за тибетската националност празници. Също така, поради специфичните природни и географски условия в Тибетския автономен район, работното време за една работната седмица е определено на 35 чàса, което е с 5 чàса по-малко от законово определеното работно време в цялата страна. Законно адаптирайки към местните условия националната законова политика, ефективно са гарантирани специфичните интереси на тибетците.

 

    2. 40 години на огромен икономически напредък

    Китайското централно правителство винаги е осигурявало голяма подкрепа за изграждането и развитието на Тибет, всички китайски провинции също активно подпомагат развитието на Тибет. Според статистиката, през последните 40 години общият размер на финансовите разходи за Тибет възлиза на 87.6 милиарда юана, 90% от които са осигурени от централното правителство. В периода от 1994 г. до 2004 г. провинциите и градовете, централните министерства и комитети и държавните предприятия са осигурили 6.4 милиарда юана финансова помощ за Тибет. Благодарение на голямата подкрепа във всички сфери и на общата борба на всички националности, в изграждането на икономиката на Тибет бяха постигнати изключителни резултати, икономиката на Тибет се изкачи на ново стъпало и до 2004 г. БВП на човек от населението надвишава 900 щатски долара. Основните инфраструктурни условия са значително подобрени, обликът на градовете и селата е коренно променен. Днес у всички националности в целия Автономен район Тибет в общи линии е разрешен проблемът с бедността, недостига на храна и дрехи, животът на част от населението вече е достигнал нивото на средната класа. Средният годишен доход на човек от населението в градовете достига 8200 юана, т.е. достига средното ниво за западните райони. Средната продължителност на живота на хората също се е увеличила от 36 на 67 години.

    С цел да се стимулират икономическото развитие и социалният напредък на Тибет, да се отвори Тибет за света и да се помогне на света да разбере Тибет, вече дълги години държавата влага голямо количество човешки, материални и финансови ресурси; хората използват изградената цялостна съвременна мрежа за транспорт на хора и товари от пътища, железопътни линии и въздушни линии и се сбогуват с миналото, когато за това са разчитали на носачи и товарни животни. Преди мирното освобождение в Тибет не е имало нито един път в съвременния смисъл на думата, а днес вече в основни линии е положена мрежа от пътища в целия автономен район, общата дължина на отворените за автомобили участъци надхвърля 25000 км. 36 милиарда юана са инвестирани в строежа на железопътната линия Цинхай – Тибет, която е на най-голяма надморска височина в света и е най-дългата високопланинска жп линия в света (1956 км), тя ще бъде завършена през 2006 г. Освен това са открити въздушни линии от Тибет до 10 града в Китай и чужбина. Днес са необходими само 4-5 дни, за да се пропътува разстоянието от Чънду (столицата на провинция Съчуан, която е съседна на Тибет) до Лхаса с кола и само 4 часа от Пекин до Лхаса със самолет. За онези, които биха желали да се запознаят по-отблизо с Тибет, тази магическа земя вече е много близо.

 

    3. 40 години на отваряне към света

    Откакто държавата изпълнява стратегията за развитие на западните райони, успоредно с непрекъснатото подобряване на инфраструктурата и инвестиционната среда в Тибет, все повече външни бизнесмени се установяват в Тибет. Очевиден е ефектът от работата по външната търговия и привличането на чужди инвестиции, постепенно се разширява обемът на износа, експортните структури от ден на ден се усъвършенстват и рационализират. През последните години Тибетският автономен район, възползвайки се от дадените му от държавата преференциални условия, активно увеличава износа на занаятчийски артикули, произведени от националните малцинства, и на животински продукти. Освен, че се разширява дейността на държавните външнотърговски предприятия, се развива и граничната търговия. Днес Тибетският автономен район е разкрил 28 гранични търговски пазари, като търговският оборот е най-голям на пазарите с граничните търговски градове на Непал. Презграничната търговия в Тибетския автономен район вече прониква във вътрешността на Китай и се превръща в един от прозорците на цялата страна към южна Азия. През 2004 г. обмът на вноса и износа на граничната търговия в Тибетския автономен район достигна 108 540 000 щатски долара, увеличил се е 18 пъти спрямо 1995 г., когато стойността му е била 5 790 000 щатски долара.

    Тибет разполага с обилни природни ресурси и сътворени от човека пейзажи, крие огромни бизнес възможности. Автономният район предприе серия преференциални мерки за привличане на инвестиции. До днес одобрените от правителството на автономния район предприятия с участието на чуждестранни капитали са 50 на брой, общият размер на инвестициите възлиза на 1.02 милиарда юана и над 20 000 000 щатски долара, инвеститорите са от САЩ, Япония, Германия, Малайзия, Непал и от Макао, Хонконг и др. страни и региони. През последните години Тибет започва да привлича вниманието на международни компании. Карлсберг, Амуей и други от 500-те най-големи световни компании вече са инвестирали в Тибет.

 

    4. 40 години изграждане на екологично чист Тибет

    Успоредно с икономическото развитие, знанието на хората за опазването на околната среда се увеличава, а околната среда се радва на добра защита. В Тибет последователно са изградени 15 природни резервата на ниво автономен район и по-високо. Общата им площ е 410 000 кв.км., заемат 34% от общата площ на автономния район, с което се нареждат на първо място в страната. Държавата вече отделя изключително внимание на възникналите в процеса на икономическо развитие проблеми с опазването на околната среда. Така например, при изграждането на железопътната линия  Цинхай – Тибет, държавата е употребила огромни средства за опазването на растенията и животните. Тази кауза е много популярна сред хората в Тибет.  Железопътната линия  Цинхай – Тибет ще се превърне в най-екологичната високопланинска жп линия в Китай.

 

    5. 40 години на непрекъснато повишаване на културата на националните малцинства

    Преди 40 години в Тибет не е имало нито едно училище в съвременния смисъл на думата. Над 95% от населението в Тибет, което се състояло от крепостни селяни и роби, е било неграмотно. След учредяването на автономния район преди 40 години, просветното дело се развива особено бързо и вече представлява цялостна образователна система, която включва в себе си предучилищно образование, образование за работещи, специално, професионално, висше образование и др., отбелязано е голямо повишаване на нивото на науката и културата на малцинствата. В Тибет има вече общо 1011 учебни заведения на всякакво ниво.  Учениците са 450 000 души, 94.7% от децата в училищна възраст ходят  на училище, нивото на неграмотността сред децата падна под 30%. Днес в Тибет има 3 университета, студентите са 10 000 души, със собствени академици, доктори на науките, магистри, професори и научни изследователи. След 1985 г. в 21 града във вътрешността на страната  централното китайско правителство разкрива класове за тибетци и тибетски средни училища, в които се обучават около 10 000 ученици и студенти, завършили средно или висше образование.

 

    6. 40 години опазване на тибетските будистки традиции и на великата култура на малцинствата

    Тибет е мястото, където възниква тибетският будизъм, религията има дълбок отпечатък в сърцата на тибетците. В Тибет свободата на вероизповеданията се ползва с голямо уважение и защита, често се провеждат религиозни дейности. Днес в целия автономен район има общо над 1700 храма и места за религиозни дейности от всякакъв вид, в които обитават над 46 000 монаси и монахини, като в някои големи храмове има и над 1000 лами. През последните 40 години изключителните традиции и култура на тибетската националност се радват на добра защита, приемственост и развитие. В края на ХХ век централното правителство употребява много средства, злато и сребро за най-големия досега ремонт на двореца Потала; от 1980 г.  до 1992 г. са използвани общо 260 милиона юана за реставрация на храмове. С подкрепата на централното правителство Тибет за първи път съставя и издава "Историята на цар Гуса'ар", която е наречена "ориенталската омирова епопея", състои се от над 200 поеми. Публикуван е и канонът "Да Дзан Дзин", известен още като тибетската древна екциклопедия.

    Тибетската медицина представлява кристализиралата колективна мъдрост на тибетците. Досега държавата е вложила 800 милиона юана в развитието на тибетската традиционна медицина. Днес пунктовете за лечение по методите на тибетската традиционна медицина са се увеличили до 14, а заетите в тях хора са над 1000 души, освен това има още 3000 народни лечители в земеделските и пасищни райони. Държавата е дала доста средства и за построяването на Тибетската академия по традиционна тибетска медицина, която след повече от десетгодишно развитие се превърна в най-големото и най-авторитетното висше учебно заведение по традиционна тибетска медицина в Китай. Днес всички приети в академията студенти са от тибетската националност, преподавателите – също, използват се специализирани учебни материали на тибетски език. В резултат на над 40-годишните усилия, тибетската медицина не само, че от храмовете се разпространи сред народа, но в момента се разпространява и по света. Достъпната само за висши чиновници и аристократи тибетска медицина в миналото, днес не само, че е широко обществено достояние, но и е на път да се превърне в богатство за цялото човечество.

    Като се обърнем назад към изминалите 40 години, виждаме, че резултатите от развитието на Тибетския автономен район са изключителни, твърде много са, за да бъдат споменати всички. За Тибет тези 40 години са време на полет, те са 40 години, в които националностите в Китай вървят напред ръка за ръка. 40 години за човека са зряла възраст, 40 годишният Тибетски автономен район също е в златния период на своето развитие и излъчва блясък, който привлича вниманието на целия свят. В щастливия миг на 40 годишнината на Тибетския автономен район синовете и дъщерите на Китай искрено го поздравяват, пожелават щастие на нашата красива перла на снежните земи, пожелават му в бъдеще да заблести още по-сияйно, да увеличи славата на Китай!

 

 

 

 

Небесното езеро Намуцуо: Намуцуо е разположеното на най-голяма надморска височина езеро в света – 4718 м., площта на езерото е 1920 кв.км.

 

Големият мост над река Лхаса, който е част от железопътната линия Цинхай – Тибет на фона на лазурното небе, белите облаци и зелената трева. Железопътната линия Цинхай – Тибет ще се превърне във високопланински зелен коридор.

 

При изграждането на железопътната линия Цинхай – Тибет са предприети разнообразни мерки за опазване на околната среда по протежение на линията, създадени са отлични условия за живот на дивите животни. Животните, които са поставени под защита от първа и втора степен, често се появяват по пасищата от двете страни на жп линията, хората и животните съществуват заедно в хармония, превърнали са се в характерна гледка. На симката: диви животни, които са поставени под първа степен на защита от държавата – тибетско диво магаре.

 

Общата дължина на пътя от Цинхай до Тибет е 1160 км, той е първият в света пример за високопланински път, построен изцяло върху черен път, наречен е "Суецкия канал на покрива на света", поема 80% от трафика на товари, които влизат в Тибет.

 

1 август 2005 г., официалната церемония по случай завършването на строителните работи по разширяването и отварянето на площада пред двореца Потала. След разширяването си, площадът запазва характерните за тибетската култура черти и едновременно с това придобива съвременен облик, превръща се в място за почивка, провеждане на културни и масови мероприятия.

 

 

През юни 2005 г. завършилите Тибетския университет студенти са общо 1389 души, от които 9 получават диплома за завършена магистърска степен. До днес Тибетският университет е организирал 4 курса за магистърска степен, която са завършили над 30 души. Днес в Тибетския университет се обучават над 10 000 студенти и вече се е превърнал в средище за предаване на отличната традиционна култура на националностите и за подготовка на всякакви таланти, които ще изградят Тибет. На снимката: церемонията по връчване на дипломите през 2005 г.

 

Председателят на Постоянния комитет на Събранието на народните представители на Тибетския автономен район разговаря с депутатки в почивката на Четвъртата сесия на Осмото Събрание на народните представители на Тибетския автономен район.

 

В Тибет слънчевата енергия се използва за осветление, комуникации, излъчване на телевизионни предавания, за готвене, отопление и др.

 

Разхождайки се по улиците на Лхаса, всеки може да забележи, че от двете страни на уличките в старата част на града има барове, ресторанти, галерии, книжарници и др. На снимката: чуждестранни туристи се забавляват  на представлениято на "як" в ресторант.

 

"Танка" е важен вид изкуство, характерен за традиционния тибетски будизъм. "Танка" съчетава в едно изобразителното изкуство, декорацията, занаятите, бродерията и плетивото. Възниква преди повече от 1000 години и изобразява предимно будистки персонажи и притчи. Успоредно с развитието на социалната култура и туризма в Тибет, изкуството "танка" се предава и развива, образци на "танка" се разпространяват по света, превръщат се във визитната картичка на Тибет пред света. (Снимката горе е предоставена от Тибетската редакция на Агенция "Синхуа".)

 

Празникът Сюедун е един от традиционните будистки празници с предълга история, в превод от тибетски език означава Празник на яденето на кисело мляко и се отбелязва вече повече от 300 години.

 

Облечена в празнична премяна тибетска девойка.

Suggest To A Friend
  Print