Contact Us  
 начало > новини
Откриване на Азиатската конференция за превенция на природните бедствия
2005-09-28

 

На 27-ми този месец в Пекин бе проведена церемония по откриването на Азиатската конференция за намаляване на природните бедствия. В конференцията участват повече от 300 правителствени представители и специалисти от над 40 страни от Азия и южнотихоокеанския район.

Тази конференция се състои от 3 части, обсъждане на курсове, обсъждане на теми, изложение. Участниците ще разменят опит в предпазването от природните бедствия, намаляването на щетите от тях и спасителните дейности. На конференцията ще бъде приета 10-годишна програма за сътрудничество в Азия.

Както бе съобщено, на конференцията ще се публикува «План за действия от Пекин по превенция на природните бедствия на Азия».

Suggest To A Friend
  Print