Contact Us  
 начало > новини
Н.Пр. Гуо Йеджоу, извънреден и пълномощен посланик на КНР в София е дал интервю на Българското национално радио и в."Политика"
2011-01-17
 
    На 16 януари, Н.Пр. Гуо Йеджоу, извънреден и пълномощен посланик на КНР в София е дал интервю на Българското национално радио и в."Политика", както следва:

   

1,Ваше превъзходителство, между нашите две държави съществува дългогодишно приятелство и сътрудничество. Как и с какви средства ще стимулирате традиционно добрите връзки?

Между Китай и България има традиционно приятелство, което продължава вече над 60 години – това е една стабилна основа за засилване на партньорството между нашите две страни, както в момента, така и за в бъдеще. Аз смятам, че в новата епоха традиционното ни приятелство би трябвало да се изпълни с ново съдържание. За това в работата си ще изпълнявам следните задачи: Първо, стимулиране на двустранните контакти на различни нива, особено диалога на високо равнище за да продължи засилването на взаимното политическо доверие между двете страни; второ, придвижване на представянето на традиционно приятелските отношения между двете страни за да може новото поколение да задълбочи представата си за тези традиционни връзки; трето, разширяване на деловото сътрудничество в търговско-икономическата и инвестиционната област, от което да бъдат облагодетелствани народите на двете страни; четвърто, тласкане на засилването на диалога и координацията между двете страни по международни и регионални въпроси, за да можем още по-добре да защитим общите интереси; пето, засилване на обмена и партньорството в хуманитарната, научно-техническата и образователната сфера, за да се подобри взаимното опознаване между хората от двете страни.

 

2. В какво конкретно се изразява интересът на китайския бизнес към България? В последно време се говори за търговско-икономическо сътрудничество, какви конкретни примери бихте дали, може би АЕЦ Белене, летищни и пристанищни комплекси. За какви инфраструктурни проекти е готов да инвестира Китай в България?

Инвестиционният интерес на Китайските предприятия към България е всестранен, инвеститорите оценяват доброто отношение на България към Китай, политическата стабилност, предимствата на географското й положение, ниските данъчни ставки и др. Към момента успешните инвестиционни проекти в основни линии са следните:

Фирмите Хуауей и ZTE активно участват в разработването на проекти в областта на телекомуникациите; компанията Инсигма в качеството си на контрактор по проект извършва изграждането на сероочистващи инсталации в ТЕЦ „Марица-Изток" 2; компанията „Грейт уол моторс" съвместно с българската фирма „Литекс моторс" инвестира в изграждането на автомобилен завод в гр. Ловеч; соларен фотоволтаичен парк край гр. Ихтиман. В последно време двете страни проявяват изключителен интерес към разширяване на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, високоскоростните железници, индустриалните зони, атомната енергетика, новите енергоизточници и др.   

Относно изграждането на инфраструктурни проекти в тази област китайските компании са натрупали богат опит така, че имат и условията и възможностите да инвестират в инфраструкторни обекти в България. А дали в крайна сметка проектите ще бъдат договорени, това фирмите решават самостоятелно въз основа на пазарните условия, правителството може само да ги насочва в този процес, но не може вместо тях да вземе решение.

 

 3. Китай е страна с огромна територия, това предоставя и значителни възможности за сътрудничество в областта на културата и образованието. Какво е Вашето мнение относно задълбочаване на партньорството в това направление?

Китай и България са страни с древна история и богата култура. Партньорството в областта на културата и образованието е важна съставна част от двустранните отношения. Това не само допринася за задълбочаване на взаимното опознаване между хората от двете страни, но също така стимулира обмена и сътрудничеството между Китай и Европейския съюз. Смятам, че двете страни трябва съвместно да полагат усилия за да реализират "Програма за сътрудничество между двете министерства на културата за периода 2008-2012 г."Трябва да се насърчават и стимулират още повече младежи и студенти да се обучават съответно в другата страна и така да се възпитат приемниците на традиционно приятелските връзки между Китай и България. С радост наблюдаваме, че навсякъде в България се отбелязва бум на интереса към китайския език и китайската култура, бихме искали с всички сили да стимулираме сътрудничеството в тази област.

 

4. Колкото повече се развива техниката, колкото по-усъвършенствани са средствата за комуникация, толкова повече страните се нуждаят от взаимодействие и партньорство. Как биха могли нашите две страни да си сътрудничат, за да се постигне още по-ефективен диалог в международен план, имам предвид диалога на ниво международни и регионални организации?

Колкото и да се развива техниката, колкото и да се усъвършенстват средствата за комуникация, те не могат да заменят прекия контакт и общуване между хората. Китай и България винаги са поддържали добър контакт и координация по важните международни и регионални въпроси. Двете страни поддържат тесен диалог по темите на 13-та среща на върха Китай – ЕС, срещата на върха на Г-20, конференцията в Канкун за климатичните промени и др. Ние бихме искали да продължим в това направление.  

 

5. Какви са целите на развитието на Китай за следващите пет години?

На проведения неотдавна 5-ти пленум на 17-ия ЦК на ККП, партията и правителството на Китай комплексно разгледаха тенденциите и условията на бъдещото развитие, очертаха главните цели на социално-икономическото развитие  на Китай през следващите 5 години, а именно: стабилно и сравнително бързо икономическо развитие, постигане на значителен напредък в стратегическото преструктуриране на икономиката, сравнително бързо и повсеместно увеличаване доходите на населението в градовете и селските райони,осезаем напредък в изграждането на социалните структури, непрекъснато задълбочаване на курса на реформи и отваряне към света, за да може страната да постигне съществен напредък в преструктурирането на модела на икономическото си развитие, да се повишат осезаемо комплексната мощ на страната, нейната международна конкурентносбособност и възможностите й за преодоляване на рискови фактори, да се подобри материалния и културния живот на хората, да се заздрави основата за всестранното изграждане на заможното общество. В процеса на изпълнение на тези задачи пространството за осъществяване на практическо партньорство между нашите две страни непрекъснато ще се разширява. Имам изключително оптимистични очаквания за бъдещото развитие на Китай и за перспективите за развитие на отношенията между Китай и България. 

 

 6. Какви са възгледите на Китай относно обстновката на Корейския полуостров в момента?

Най-новото развитие на обстановката на Корейския полуостров показва, че чрез натиск или дори използване на военна сила не може да бъде разрешен какъвто и да било проблем, дори напротив – това може само да предизвика допълнително напрежение и усложняване на ситуацията.  Китай винаги е отстоявал позицията, че съответните страни трябва чрез диалог и преговори да разрешават спорните въпроси по мирен начин, да полагат общи усилия за опазване мира и стабилността на Корейския полуостров, да се противопоставят на всякакви действия, нарушаващи мира и сигурността на полуострова. В последно време с цел намаляване на напрежението в обстановката на полуострова, Китай поддържа непрекъснат контакт и провежда консултации със съответните страни. Надяваме се, че всяка една от страните ще изхожда от общите интереси за запазване на мира и стабилността на полуострова и в Североизточна Азия и за ядреното разоръжавне на Корейския полуостров, като по този начин ще се стимулира възстановяване на процеса на преговорите.   

Suggest To A Friend
  Print