Contact Us  
 начало > новини
Поздравителни телеграми по случай националния празник на Република България от ръководителите на Китай до ръководителите на България
2011-03-03
 

                                                                                                                                                            До

                                                                                                                                                            Н.Пр. г-н Георги Първанов

                                                                                                                                                            Президент

                                                                                                                                                            на Република България

 

        ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

        По случай националния празник на Република България от името на китайския народ и лично от свое име отправям към Вас и чрез Вас към приятелския български народ сърдечни поздравления и най-добри пожелания.

        Китай и България имат традиционни приятелски отношения и между двата народа съществув дълбоко приятелство. Ние се радваме, че през последните повече от 60 години благодарение на взаимно разбиране отношенията между двете държави се развиват стабилно. Китайската страна е готова заедно с Вас да положи общи усилия да доведем приятелските ни отношения до по-високо равнище.

        Пожелавам просперитет на България и благоденствие на българския народ.

  

                                                                                                                                                              Ху Дзинтао

                                                                                                                                                              Председател на

                                                                                                                                                              Китайската народна република

                                                                                                                                                              Пекин, 25 февруари 2011 г.

............................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                              До

                                                                                                                                                              Н.Пр.г-жа Цецка Цачева

                                                                                                                                                              Председател

                                                                                                                                                              на Народното събрание

                                                                                                                                                              на Република България

  

        ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

        От името на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република и лично от свое име изразявам най-искрени поздравления по случай националния празник на Република България.

        Между Китай и България и между двата народа съществува дълбоко и традиционно приятелство. Законодателните организации на двете държави поддържат тесни контакти. Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република е готово да засили обмена и сътрудничеството с парламента на България за да задълбочи взаимното опознаване и приятелство на двата народа и да стимулира всестранното развитие на двустранните отношения.

        Пожелавам просперитет на България и благоденствие на българския народ.

 

                                                                                                                                                               У Бангуо

                                                                                                                                                               Председател на Постоянния комитет на

                                                                                                                                                               ОСНП на КНР

                                                                                                                                                               Пекин, 25 февруари 2011 г. 

............................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                               До

                                                                                                                                                               Н.Пр.г-н Бойко Борисов

                                                                                                                                                               Министър-председател

                                                                                                                                                               на Република България

 

        ВАШЕ ПРУВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

       От името на китайското правителство и лично от свое име изразявам сърдечни поздравления и най-добри пожелания към Вас по случай националния празник на Република България.

        През септември месец миналата година между нас се осъществи приятелска и делова среща по време на Общото събрание на ООН и постигнахме консенсус по широки въпроси за укрепване на китайско-българските отношения през новия период. Китайското правителство обръща голямо внимание върху развитието на китайско-българските отношения и е готово заедно с Вашето правителство да положи общи усилия за непрекъснато обогатяване на съдържанието на деловото сътрудничество между двете държави в различни области.

        Пожелавам просперитет на България и благоденствие на българския народ.

 

                                                                                                                                                                 Вън Дзябао

                                                                                                                                                                 Председател на Държавния съвет

                                                                                                                                                                 на Китайската народна република

                                                                                                                                                                 Пекин, 25 февруари 2011 г.

............................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                 До

                                                                                                                                                                 Н.Пр.г-н Николай Младенов

                                                                                                                                                                 Министър на външните работи

                                                                                                                                                                 на Република България

 

        ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

        От името на Министерство на външните работи на Китайската нарона република и лично от свое име изразявам най-сърдечни поздравления към Вас по случай националния празник на Република България.

        Повече от 60 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и България министерствата на външните работи на двете държави поддържат добро сътрудничество, което играе важна роля за развитието на отношенията между двете страни. Понастоящем светът претърпява сложни и дълбоки промени. Министерството на външните работи на Китай желае заедно с Вашето министерство да засили взаимните връзки и сътрудничество и да стимулира двустранните отношения да се развиват по-добре и по-бързо през новия период.

        Пожелавам Ви крепко здраве и успехи във високоотговорната работа. 

 

                                                                                                                                                                Ян Дзиечъ

                                                                                                                                                                Министър на външните работи

                                                                                                                                                                на Китайската народна република

                                                                                                                                                                Пекин, 25 февруари 2011 г.

 

Suggest To A Friend
  Print