Contact Us  
 начало > новини
Вицепрезидент на България публикува статия за създаване на приложение на вестник „Земя" – „Китай Днес"
2011-05-06
 
 
 
 

    В 4 май вицепрезидент на България Ангел Малин публикува статия за създаването на месечно приложение на вестник „Земя"- „Китай Днес", както следва:

Да върнем Китай в ума и сърцата на хората

 

     На 11.04.2011 г. се проведе учредителното събрание на форум България – Китай. Една от първите идеи, които още същия ден роди форумът в лицето на неговото ръководство беше като приложение на в-к „Земя" да се издава „Китай днес".

     „Китай днес" е една обществена необходимост. Тя произтича от големите възможности за динамично, плодотворно, всестранно сътрудничество между България и Китайската народна република. Благоприятна предпоставка за това са: повишената роля на Китай в света, неговият икономически възход, големият му инвестиционен потенциал и огромен пазар, а така също и позициите на България като геостратегическо разположение и като страна – член на Европейския съюз.

     „Китай днес" е призван да даде своя принос за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството на нашите държави и народи във всички направления: политическо, икономическо, образователно, културно. Би ни се искало то да допринесе и за взаимното ни опознаване, сближаване, сприятеляване между хората от двете страни. Някога китайските деца изучавали поезията на Христо Ботев, неговият портрет можели да видят в своите учебници. Сега в Китай знаят не малко за България, но хората на Китай искат да знаят много повече за нас. Готови са да съдействат за по-пълното представяне на България, включително и чрез издаване на книги на китайски език за българското културно-историческо наследство и всичко друго, от което в Китай да научават повече за България.

     Пожелавам на „Китай днес" да върне България в учебниците на китайските ученици, в ума и сърцето на хората от Китай.

     Твърде малко в България знаем за Китай. Вярно е, че от известно време, особено през последната година все по-често в електронните и печатните средства за информация ни се поднасят сведения, основно за икономическия възход на Китай след като икономиката и стана втора в света, а прогнозите сочат, че в близките 10 – 20 години ще заема първо място.

     Само политически слепите не виждат гигантските позитивни промени в Китай, в това число и в усъвършенстването на политическата система. Ние, приятелите на Китай, се надяваме належащите промени да се извършват отговорно, в разумни срокове и темпове, без поемане на излишни и ненужни рискове. Ръководството на Китайската народна република има достатъчно опит и мъдрост за да стори това.

     Крайно недостатъчен е културният обмен между България и Китай. И тук „Китай днес" има неограничен простор за работа. Недопустимо е да се лишаваме от възможността да популяризираме българската култура сред многобройния китайски народ, така както е непростимо да се лишаваме от постиженията на китайската цивилизация.

     Поздравявам екипа на в-к „Земя", който ще издава „Китай днес". Не се съмнявам, че тази инициатива ще бъде посрещната с радост и ще бъде подкрепена и от българска, и от китайска страна.

     Пожелавам успех на благодатната мисия на „Китай днес"!

     На добър път!

 

 

          

                                                                                                                                                                                  ГЕНЕРАЛ АНГЕЛ МАРИН

                                 ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ               

Suggest To A Friend
  Print