Contact Us  
 начало > новини
Полковник Джан Гъ:Китай изгражда армия, която е в състояние да се справя с кризи
2011-07-27
 
 

На 1 август тази година Китайската народноосвободителна армия ще посрещне своя 84-ти годишен юбилей. За да разберем повече за модернизацията на отбраната и армията на Китай, взехме интервю от военното аташе към посолството на Китай в България, полковник Джан Гъ. Следва съдържанието на интервюто:

 

1. Българското общество знае доста малко за развитието на китайската армия, бихте ли ни разказали за това, как ще се развива тя в бъдеще?

 

През последните над 60 години след провъзгласяването на Китайската народна република, модернизацията на китайската армия постигна огромни успехи. От армия на един вид въоръжени сили, тя вече се разви и превърна в комлексна армия, състояща се от различни въоръжени сили и видове войски. Тя се отличава със значителна степен на модернизация и се развива в направление на информатизация на армията(Informationization of the army).Според изработената през 1997 г. стратегия за развитие на националната отбрана и армия под названието „Трите стъпки", китайската армия ще осъществи скокообразно развитие, в основата на което е механизацията, а водеща роля има информатизацията. Първата от „трите стъпки" беше до 2010 г. да бъдат решени въпросите за мащаба на армията, изграждането на нейната организационна структура и съответната  политика и система; втората стъпка е до 2020 г. армията да бъде механизирана и да бъде постигнат значителен напредък в информатизацията; третата стъпка е до средата на XXI век да бъде осъществена цялостна модернизация на националната отбрана и армия. В съответствие с тази стратегия, Китай в момента се изгражда една силна армия, която е в състояние да се справя с кризи, да опазва мира, да предотвратява и да печели войни.

 

2. Как се извършва преструктурирането на Китайската армия, за да може тя да се справи с новите заплахи и новите предизвикателства, пред които е изправен съвременния свят?

 

В съвременния свят като цяло се поддържа обстановка на мир и стабилност, но ситуацията с международната сигурност е доста по-сложна. Тероризмът, разпространението на ядрените оръжия, сигурността на информацията, природните бедствия, транснационалната престъпност и други глобални предизвикателства явно увеличават заплахата за сигурността на всяка една държава, конвенционалните и неконвенционалните въпроси на сигурността взаимно се преплитат.

Изправена пред новите заплахи и новите предизвикателства, китайската армия издигна идеята, че е необходимо активно да повиши способността си да реагира на заплахи от най-различен характер и да изпълнява военни задачи от най-различен вид. Започвайки с изграждането на организационна структура на армията, провеждане на военни тренировки, логистично осигуряване, осъществяване на международно сътрудничество и др., беше направено съответното регулиране и подготовка. Ние смятаме, че многообразните задачи на армията включват както военни действия, така и борба с тероризма, с бедствията, авиационна защита, издирване и спасителни операции по море, международни мироопазващи мисии, международни спасителни операции и други военни операции в невоенна обстановка на армията(no-war military operation), и при съвременната международна обстановка военни операции в невоенна обстановка постепенно се превръщат в основна форма на използване на въоръжените сили. Китайската армия активно се адаптира към новото развитие и новите промени за нуждите на сигурността, извършва своята модернизация от една още по-висока отправна точка, предоставя необходимата поддържаща сила за защита на интересите на страната и играе важна роля за запазване на световния мир.

 

3. През последните години разходите за отбрана на Китай бързо се увеличават, развитието на въоръжените сили на Китай създава ли опасност за други държави?

 

В сравнение с основните страни в света, относителният дял на разходите за отбраната спрямо БВП на Китай винаги е бил относително нисък, през последните няколко години поддържа ниво от 1.4%. Китай е страна с население от 1.3 млрд. души, с обширна територия и дълга брегова ивица, а вложените средства за отбрана всъщност са изключително ограничени. Китай следва пътя на мирното развитие и провежда военна политика от отбранителен вид, развитието на въоръжените сили на Китай е разумно, умерено, и изцяло насочено към защита на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на страната, то не е насочено срещу която и да било страна и не би могло да представлява заплаха за която и да било страна.

 

4. В последно време се наблюдава засилване на напрежението заради териториалните спорове в Южнокитайско море, смятате ли, че това ще повлияе върху свободното корабоплаване в Южнокитайско море?

 

Първо искам да подчертая, че Китай има неоспорим суверенитет върху острови и техните териториални води в Южнокитайско море, като за това има исторически и правови доказателства. Китай настоява спорът да бъде разрешен чрез мирни преговори и приятелски консултации със страните членки от АСЕАН, според международния закон. Преди няколко дни на среща на външните министри на форума на АСЕАН бяха приети основните насоки за реализация в практиката на Декларацията относно кодекса за управление на Южнокитайско море(Declaration on the Code of Conduct on the South China Sea).

В момента ситуацията в района на Южнокитайско море като цяло е стабилна, но съществуват и някои негативни фактори. Да бъде запазен мира и стабилността в Южнокитайско море, да не се допусне разширяване, усложняване и придаване на международен характер на споровете в Южнокитайско море, да се избегне създаване на конфликти и напрежение в този район – това е общ интерес на Китай и страните от региона. Китай е против намесата на външни сили в проблемите в района на Южнокитайско море и се придържа към позицията, че пряко засегнатите страни трябва чрез двустранни преговори да постигнат мирно разрешение на съществуващите спорове. Тези страни имат свободни канали за диалог и консултации помежду си, имат мъдростта и възможностите чрез собствените си сили да разрешат собствените си проблеми. Свободното и безопасно корабоплаване в Южнокитайско море като едно от най-натоварените международни морски трасета никога не е било повлияно от споровете в региона и никога не е представлявало проблем.   

 

5. Китай е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, как стои въпросът с участието на китайската армия в мироопазващи мисии на ООН?

 

Китайската армия за първи път участва в мироопазващи операции на ООН през 1990 г. и до декември 2010 г. е изпратила на мироопазващи мисии общо над 17390 войници и офицери, 9 военни са загинали по време на изпълнение на задачите. Китайските мироопазващи части с висок професионален дух и отговорност изпълняват възложените им задачи, построени и ремонтирани са над 8700 км. пътища и 270 моста, обезвредени са над 8900 мини и различни видове невзривени експлозиви, пренесени са материални ресурси в размер на над 600 хил. т., общата дължина на извършените превози е над 9.3 мил. км., оказана е медицинска помощ 79 хил. пъти. Сред постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай е страната, която изпраща най-голям брой участници в мироопазващи операции, а сред развиващите се държави Китай е страната, предоставила най-много финансови средства за мроопазващите мисии на ООН.

 

6. Бихте ли ни разказали за участието на Китайския военно-морски флот в операциите по охрана на корабоплаването в Аденския залив и Сомалийските териториални води.

 

По решение на Съвета за сигурност на ООН, през декември 2008 г. Китайското правителство започна да изпраща военни кораби в Аденския залив и Сомалийските териториални води за охрана на корабоплаването с основна мисия да защитават китайските кораби и да осигурят безопасността на хората, също и безопасността на корабите, превозващи хуманитарни помощи, изпратени по линия на Световната програма по прехраната на ООН и други международни организации, както и да осигуряват с всички възможни средства защита и сигурност за преминаване на чуждестранните плавателни съдове през дадения регион. До юни 2011 г. китайският военноморски флот вече е изпратил 8 мисии и общо 20 кораба, 18 въртолета, над 6700 офицери и войници от флота за изпълнение на охранителните мисии, като последователно предоставят защита за сигурността на над 3900 китайски и чуждестранни плавателни съдове, в това число спасяват от нападенията на пирати общо 40 кораба. 

 

7. Като страна, член на НАТО, България е изключително загрижена за отношенията между Китайската армия и НАТО, каква позиция заема Китай относно развитието на военни връзки с НАТО?

 

Китай се придържа към идеята за изграждане на нова концепция за сигурност на основата на взаимно доверие, взаимна полза, равнопоставеност и сътрудничество, за съвместно изграждане на дългосрочна и стабилна, сигурна международна мирна обстановка. Основавайки се на тоза принцип, през последните няколко години Китай и НАТО възстановиха и развиха контакти и обмен на различни нива и под различни форми. Ние смятаме, че в настоящата международна обстновка поддържането на двустранните контакти и засилването на диалога е от полза за мира и сигурността в света и региона, Китайската армия желае да продължи да търси  нови форми за развитие на военните връзки с НАТО и ЕС.

 

8. Моля да ни представите развитието на връзките между китайската и българската армия. Като военно аташе на Китай как гледате на промените и развитието на българската армия?

 

Китайско-българските военни отношения представляват важна съставна част от двустранните отношения. Следвайки доброто развитие на китайско-българските отношения, контактите между двете армии стават все по-близки, традиционно приятелските отношения непрекъснато укрепват. Китайската армия придава особена важност на развитието на отношенията на приятелство и сътрудничество с българската армия и желае чрез съвместните усилия на двете страни да стимулира контактите и сътрудничеството между двете армии. В момента двете страни биха могли да засилят парньорството си като продължат практиката на взаимни визити на високо ниво, разширят професионалното общуване и обмен, засилят обучението и провеждането на професионални курсове, подобрят системата за периодични контакти между двете армии, така че да стимулират развитието на практическото сътрудничество в по-широки области и на различни нива.

Българската армия в момента извършва серия от структурни промени и реформи. Бългаското правителство вече изработи нов план за развитие на армията и аз вярвам, че чрез постепенното реализиране на този план силите и възможностите на българската армия ще се увеличат. Самият аз като военен смятам, че офицерите и войниците от българската армия имат отлични военни качества и професионален дух, тяхното изключително представяне във военните действия в Афганистан е доказателство за това.

 

 

Suggest To A Friend
  Print