Contact Us  
 начало > новини
Вестник „СЕГА" публикува статията на министъра на външните работи на Китай Ян Дзиечъ за външната политика на страната през 2011 г.
2012-01-13
13-ти януари вестник „СЕГА" публикува статията на министъра на външните работи на Китай Ян Дзиечъ за външната политика на страната през 2011 г. , както следва:
    
 
      2011 година е началото на второто десетилетие на новия век, в международната обстановка настъпват изключително дълбоки и сложни промени. Изправена пред лицето на динамичната международна ситуация, китайската външна политика използва настоящите възможности, посреща предизвикателствата, непрекъснато разкрива нови решения, решително защитава суверенитета, сигурността и интересите на развитието на страната.
 
І.
        През тази една година като цяло международната обстановка беше мирна, но едновременно с това непрекъснато възникваха сериозни въпроси, трудни въпроси и неотложни въпроси, оказващи съществено и широко влияние, нестабилността се проявяваше ясно, ускориха се стъпките към изменение и регулиране на международните отношения и международния ред, някои промени в структурите и тенденциите станаха още по-явни.    
          1. Световната финансова криза се задълбочава, възстановяването на световната икономика е изправено пред трудности. Кризата с държавните дългове в някои страни все повече се изостря, което оказва многостранно влияние върху възстановяването на глобалната икономика и международната финансова стабилност. Влиянието на световната финансова криза на по-дълбоко ниво все повече се проявява, това показа наяве пропуските в механизмите на управление на световната икономика, както и недостатъците в системите, политическите концепции и модел на развитие на определени държави, а освен това в някои страни в различна степен се проявиха улични недоволства и протестни движения.
2. Непрекъснато възникват регионални вълнения  и горещи точки, отражението им върху регионалната и международна обстановка не може да бъде пренебрегнато. От края на 2010 г. и началото на 2011 г. политическата обстановка в много страни от Западна Азия и Северна Африка претърпя сериозни сътресения, които продължават и до сега. Това доведе до промяна в съотношението на силите, настъпиха нови конфигурации в отношенията между държавите в региона. За да премине обстановката в региона от разруха към изграждане, от безредици към стабилно управление ще е необходимо да бъде извървян дълъг и неравен път. Палестинският въпрос е сложен и трудноразрешим, иранският ядрен въпрос отново излиза на дневен ред, трудностите в процеса на възстановяване на Афганистан са значителни. Благодарение на общите усилия на всички участващи страни, ситуацията на Корейския полуостров има известно подобрение. Тероризмът, сигурността на енергийните ресурси, сигурността на интернет мрежата, големите природни бетствия и други нетрадиционни въпроси на сигурността привличат вниманието на всички страни. Въпросите на сигурността стават все по-непредвидими, разпространяващи се и взаимно обвързани, това показва необходимостта и важността да бъдат предприети общи, комплексни мерки за управление на сигурността в света.  
3. Продължава да се засилва стратегическата роля на Азиатско-тихоокеанския регион, всички страни се конкурират като обръщат все по-голямо внимание към този регион и увеличават инвестициите и присъствието си в него. Азиатско-тихоокеанският регион заема 40% от световното население, 54% от световната икономика и 44% от световната търговия. В съвременния свят на нестабилност и противоречия, Азиатско-тихоокеанският регион в общи линии запазва добрата тенденция към стабилност, приносният дял на новоразвиващите се пазари на региона в растежа на световната икономика надвишава 60%. Регионалното и субрегионално сътрудничество стартира и тепърва предстои да даде своите резултати, Азиатско-тихоокеанският регион все повече се превръща в най-жизнения и с най-голям потенциал за развитие район в света. Всички основни световни сили се срещат и присъстват съвместно в региона, намирайки се във взаимна конкуренция насочват все по-голямо внимание и средства към този регион. Това формира нови и сложни фактори в обстановката и отношенията в региона, в регионалната структура назряват нови промени. Макар, че между страните в региона съществуват някои спорове по отношение на териториалния суверенитет и морските права и интереси, но доминираща роля в обстановката на региона винаги е имал стремежът към мир, стабилност, развитие и партньорство, политиката на държавите от региона винаги е била ориентирана към разрешаване на противоречията чрез диалог и консултации.  
4. Съотношението на силите в световен мащаб се развива в посока към относителен баланс, като постепенно се реформира механизма на глобалното управление на света. Новопоявяващите се пазари и развиващите се страни като цяло поддържат тенденция към бурен растеж и все повече се превръщат във важна сила, движеща развитието на международната обстановка. Институционализираното сътрудничество на страните с новопоявяващи се пазари, представени от групата БРИКС, непрекъснато се задълбочава и ефективно стимулира сътрудничеството Юг-Юг и диалога Юг-Север. Групата Г-20 се превърна във важна платформа за управление на глобалната икономика, беше постигнат определен напредък в световните финансови структури и финансовия контрол. Едновременно с това следва да се отчита, че изграждането на многополюсен свят и демократизацията на международните отношения ще бъде един дългосрочен и неправолинеен процес.
 
ІІ.
През изминалата година, под правилното ръководство на ЦК на ККП и Държавния съвет, в дипломатическата работа продължихме да анализираме комплексно вътрешната и международна ситуация, всестранно да провеждаме общата концепция на дипломацията, адекватно да реагираме на всякакъв вид нарушения на международната стабилност, активно да направляваме реформирането на международната система, да създаваме добра международна среда и още повече благоприятни външни условия за всестранното изграждане на общество на първоначалното благоденствие.      
1. Активно анализирахме и планирахме отношенията си с всички страни, да запазим и продължим периода на важния стратегически шанс за развитие на страната. През изминалата година председателят на КНР Ху Дзинтао, председателят на ОСНП У Бангуо, премиерът на Държавния съвет Уън Дзябао, председателят на общонационалния политически консултативен съвет Дзя Цинлин и др. ръководители присъстваха на редица важни многостранни дипломатически мероприятия, като проведоха приятелски посещения в редица важни страни, съседни държави и много развиващи се държави, чрез ефективна дипломация при срещи на върха и контакти на високо ниво всестранно бяха стимулирани отношенията на приятелство и сътрудничество между Китай и останалите страни. Отношенията на Китай с големите световни сили се развиват стабилно, това укрепва активната и благоприятна позиция, която страната заема в съвременната динамична международна обстановка. Председателят Ху Дзинтао проведе успешна визита в САЩ. Китай и САЩ постигнаха важен консенсус относно изграждането на отношения на сътрудничество и партньорство на взаимното уважение, общите интереси и съвместната полза. Китай и Русия взеха решение да развиват отношения на всестранно стратегическо сътрудничество и партньорство, основани на равноправие и взаимно доверие, взаимна подкрепа, общия просперитет и приятелските отношения между страните от дълги поколения. Отношенията между Китай и ЕС, Китай и Япония също получиха ново развитие, практическото сътрудничество и културния обмен достигнаха ново равнище. Китай организира успешно третата среща на лидерите от БРИКС, която способства за заздравяване на координацията и сътрудничеството между страните от организацията. Ние се придържахме към позицията за стабилни добросъседски отношения и за още по-голямо обвързване между собственото развитие и съвместното развитие на съседните държави, което способства за запазване на стабилното развитие в съседните региони.
2. В работата си обхванахме главните задачи на партията и страната, за да служим добре за стимулиране на развитието и запазване на стабилността. За Китай като развиваща се страна с население от 1.3 млрд. души най-важното е именно да стимулира икономическото си развитие, да запази социалната стабилност, да концентрира усилията си за изпълнение на собствените си задачи. Дипломатическата дейност трябва да следва и да обслужва тези общи цели. Основното направление в цялостната ни дипломатическа работа през изминалата година беше да служим добре за осъществяването на успешния старт на Дванадесетия петгодишен план за развитие, да работим активно за неутрализиране на влиянието и негативния ефект за Китай на световната финансова криза и кризата с държавните дългове на някои страни и да се стремим към осигуряване на благоприятна външноикономическа среда.  Способствахме процесите на привличане на инвестиции отвън, както и на излизане на китайския бизнес в чужбина, задълбочихме взаимноизгодното сътрудничество с останалите страни, дадохме нов тласък в сътрудничеството със страните от Европа и Азия, Близкия Изток, Латинска Америка и др. по мащабни проекти в областта на енергийните ресурси и трансграничните инфраструктурни обекти. 
3. Защитаваме интересите на държавата и способстваме за взаимните интереси с другите страни. Интересите на Китай стават все по-тясно обвързани с тези на другите държави и това поставя все по-високи изисквания към дипломатическата работа при новите условия. Китайското правителство издаде Бялата книга „Мирното развитие на Китай", която изразява твърдата решителност да защитаваме интересите на нашата страна, но заедно с това показва усилията ни да разширяваме сферите на взаимни интереси с останалите страни и да направим по-голяма тортата на общите ни интереси. Ние твърдо защитаваме интересите на националния суверенитет, сигурност и развитие и решително се противопоставяме на опитите на някои страни да използват тайванските и тибетските работи за намеса във вътрешните работи на страната. Китай широко участва в международното сътрудничество в борбата срещу тероризма, морското пиратство, престъпленията в интернет и др., съвместно с останалите страни се бори срещу нетрадиционни заплахи за сигурността. След настъпването на размириците в Западна Азия и Северна Африка, под общото ръководство на ЦК на ККП и Държавния съвет и тясната координация на всички последователни звена, успешно бяха проведени акции за евакуиране на китайските граждани от размирните райони, като само от Либия бяха евакуирани 35860 китайски граждани, това е най-голямата организирана акция по евакуиране на китайски граждани от чужбина от основаването на КНР до сега.       
4. Полагаме непрекъснати усилия за опазване на световния мир и стимулиране на съвместното развитие, способстваме за по-нататъшното изграждане на добър международен имидж на страната.  Като отговорен член на международната общност, Китай винаги е бил решителна сила за опазване на световния мир и стимулиране на съвместното развитие. Китай вече е участвал в общо 30 мироопазващи операции на ООН, изпращайки на мисии около 21 хил. човекопъти и е страната – член на Съвета за сигурност на ООН, изпращала най-голям брой хора на мироопазващи мисии.  Изхождайки от основните характеристики на страната и статута й на развиваща се държава, в международните и регионални въпроси ние защитаваме законните интереси на развиващите се държави, осъществихме солидна подкрепа на тези страни в усилията им да се отърсят от бедността и да ускорят своето развитие, като за африканските страни, в които настъпи глад, предоставяхме спешна продоволствена помощ. Ние се придържаме към принципа на ненамеса във вътрешните работи, уважаваме и поддържаме страните от Западна Азия и Северна Африка сами да разрешат вътрешните си работи. Въз основа на самата същност на проблемите възприемахме принципната си позиция по отношение на либийския и сирийския въпрос, като по този начин спечелихме разбирането и подкрепата на международната общност. Реализирайки на практика идеите на 6-тия пленум на 17-тия Централен комитет на ККП, ние стимулираме културния обмен, задълбочаваме взаимното опознаване и приятелството между Китай и света, непрекъснато се засилва влиянието на китайската култура в международен план.
 
ІІІ.
        Отправяйки поглед към 2012 г. считаме, че промените в конфигурацията на силите в международен план, реформирането и регулирането на международната система, интеграцията в международните отношения все повече ще се задълбочават, а тенденцията на настоящия етап към мир, развитие и сътрудничество все повече ще се засилва. Едновременно с това, в международната обстановка продължават да съществуват предвидими и непредвидими фактори на нестабилност и неопределеност. Мястото и ролята на Китай в международен план все повече се превръщат в обект на внимание от всички страни, но рисковете и предизвикателствата пред нас също се увеличават, в общи линии следва да отбележим, че възможностите продължават да бъдат повече от предизвикателствата. Под ръководството на ЦК на ККП с Генерален секретар другаря Ху Дзинтао ние ще следваме неотклонно пътя на мирното развитие, ще поддържаме стратегията на откритост към света, основана на взаимните интереси и общата полза, ще стимулираме изграждането на хармоничен свят с траен мир и общ просперитет, ще създаваме още по-добра външна среда за успешното провеждане на 18-тия конгрес на ККП и цялостното изпълнение на 12-тия петилетен план за развитие.
Suggest To A Friend
  Print