Contact Us  
 начало > новини
Говорителят на Китайското посолство в РБ е дал интервю на БНР
2012-04-08
Здравейте, приятели и слушатели на Българското нацилнално радио:
Наскоро в Пекин се проведоха ежегодната сесия на Общокитайското събрание на народните представители и сесията на Китайския народен политически консултативен съвет. Обикновено, ние ги наричаме „Двете сесии". Двете сесии, може да се каже, са най-важните събития в политическия живот в Китай. Общокитайското събрание на народните представители е и най-големият парламент в света – то се състои от приблизително 3,000 народни представители от цял Китай. А Китайският народен политически консултативен съвет е единен патриотичен фронт на китайския народ, важна съставна част от ръководената от Китайската комунистическа партия система за сътрудничество между политическите партии. Всяка година през месец март в Пекин се превеждат пленумите на Събранието и Съвета, които траят около 2 седмици. Двете сесии играят важна роля както за развитието на китайската политика на реформи и отваряне към света и изграждането в различни области, така и в работата по подобряването на жизнения стандарт и поддържането на хармонията и стабилността на обществото. На сесията, китайският премиер Уън Дзябао изнесе доклад за работата на правителството и отчете свършеното от китайското правителство през 2011, като отбеляза и  предизвикателствата пред китайстката икономика и общество, а също и предстоящата работа и задачите на правителството през 2012. На сесията бяха изразени следните становища:
Китайското правителството ще набележи подходящи цели за развитието на икономиката и обществото. Целевият  растеж на БВП на Китай за 2012 е 7.5%, с което той за първи път от осем години насам беше понижен до под 8%. Очаква се да бъдат създадени 9 милиона нови работни места. Предвижда се ръст на външнотърговския оборот от 10 процента, като Китай ще полага усилия да запази стабилия растеж на външната търговия. За образованието ще бъдат отделени 2 трилиона юана от държавния бюджет, което съставлява 4 процента от БВП на страната.
Китай ще прилага активна фискална политика и разумна валутна политика, за да може да балансира между запазването на стабилното и сравнително бързо развитие на икономиката, нейното структурно регулиране и удържането на инфлационните очаквания под контрол.
Китай ще поддържа стратегическия курс към разширяване на вътрешното търсене, ускоряване на изграждането на  траен механизъм за разширяването на потреблението и засилване ролята на потреблението като движеща сила за растежа на икономиката.
Китай ще продължава да работи за трансформирането на модела на развитие, да тласка напред науката и иновациите, да стимулира статегическите нови отрасли и да ускорява трансформациите в традиционната индустрия.
Китай ще продължава да работи и за подобряването на жизнения стандарт и ще полага повече усилия в тази насока, за да може още по-пълноценно да отговори на нарастващите материални и културни нужди на хората, и по този начин да влее нови сили в растежа на икономиката.
Китай ще продължи да осъществява реформите в различни области като икономическата и политическата система. Той неизменно ще се придържа към изискванията на концепцията за научното развитие, като се уповава на иновативния дух на гражданите и тяхното дръзновение в търсенето на нови хоризонти, и с още по-голяма решителност и кураж ще продължи да прилага всеобхватните системни реформи и да разрешава проблемите на развитието.
Благодаря Ви!
Suggest To A Friend
  Print