Contact Us  
 начало > новини
Вестник „СЕГА" публикува статията на Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България под заглавието „Китай представи солиден план за сътрудничество с Централна и Източна Европа"
2012-05-02
На 2-ри май вестник „СЕГА" публикува статията на Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България под заглавието „Китай представи солиден план за сътрудничество с Централна и Източна Европа", както следва:
За всички е известно, че Китай и страните от Централна и Източна Европа са традиционно добри приятели и партньори. В новата историческа епоха Китай и страните от Централна и Източна Европа са изправени пред общите задачи за развитие на икономиката и обществото, подобряване живота на населението и укрепване на националната мощ. Отношенията между Китай и страните от Централна и Източна Европа са важна съставна част от китайско-европейските отношения. Укрепването на взаимнополезното сътрудничество между страните във всички области е в сътветствие с общата тенденция към задълбочаване на отношенията на всестранно стратегическо партньорство между Китай и ЕС, и влива нови жизнени сили за бъдещото развитие на китайско-европейските връзки. 
На 26 април в полската столица Варшава се състоя среща на върха между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Форум за търговско-икономическо сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа. Премиерът на Китай Уън Дзябао проведе отделни срещи с държавните ръководители от Централна и Източна Европа и изнесе реч на форума, в която представи множество предложения за укрепване на практическото сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Тези предложения са следните:
1.Сформиране на Секретариат за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, който да бъде учреден към Министерство на Външните работи на Китай и да отговаря за обсъждането и координирането на дейностите по сътрудничеството, за организиране на срещи на върха и за прилагането на договорените резултати. Шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа на доброволен принцип определят кореспондираща институция и един координатор в своята страна, който участва в координиране на работата на Секретариата.
2.Създаване на специална кредитна линия от 10 милиарда щатски долара, в която са включени в определено съотношение преференциални кредити. Средствата ще бъдат използвани в съвместни проекти в инфраструктурата, високите технологии, зелената икономика и др. области. Шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа могат да кандидатстват с проекти пред Китайската банка за развитие (China Development Bank), Ексим банк (China Exim Bank), Промишлено-търговска банка (Industrial and Commercial Bank of China), Китайската банка (Bank of China), Строителна банка (China Construction Bank), СИТИК банк (China CITIC Bank).
3.Инициатива за създаването на Фонд за инвестиции и сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа с първоначална цел набиране на средства в размер на 500 милиона щатски долара.
4.Китайската страна ще изпрати в страните от Централна и Източна Европа „работни групи за стимулиране на търговията и инвестициите" и ще предприеме реални стъпки за насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Китай желае заедно с всяка една от страните да положи съвместни усилия за увеличаване на търговския оборот между Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа до 100 млрд. щатски долара в срок до 2015 г.
5.В съответствие с реалните условия и необходимости на страните от Централна и Източна Европа, Китай ще стимулира своите компании в следващите 5 години да изградят съвместно с всяка страна по една икономическа технологична зона, и ще продължава да насърчава и подкрепя още повече китайски предприятия да участват в изграждането на вече съществуващите икономически технологични зони. 
6.Китай желае съвместно с 16-те страни от Централна и Източна Европа активно да търси форми за финансово партньорство като взаимен обмен на валута, трансгранични търговски разплащания в местна валута и взаимно учредяване на банкови представителства.
7.Създаване на консултативен съвет от специалисти по изграждането на транспортна мрежа Китай – Централна и Източна Европа. Министерство на търговията на Китай поставя началото, а 16-те страни от Централна и Източна Европа се включват на доброволен принцип, като страните съвместно обсъждат различни форми за изграждане на образцова регионална магистрална или железопътна мрежа посредством съвместни инвестиции, общи концесии и др. 
8.Инициатива за организиране в Китай през 2013 г. на „Форум за културно сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа", и в тази рамка провеждане на регулярни културни срещи на високо ниво и експертни срещи, както и взаимно организиране на културни фестивали и специализирани мероприятия.
9.През следващите 5 години на 16-те страни от Централна и Източна Европа да бъдат предоставени 5000 стипендии за обучение на студенти, както и подкрепа за изграждане на Институти Конфуций и Аудитории Конфуций в тези страни. През следващите 5 години се планира в Китай да бъдат поканени 1000 учащи се от всички 16 страни за изучаване на китайски език. С цел засилване на междууниверситетския обмен и съвместните научни изследвания, през следващите 5 години Китай ще изпрати 1000 студенти и учени на специализация в 16-те страни. Министерство на образованието на Китай планира през следващата година да организира „Семинар по образователни политики Китай – Централна и Източна Европа".
10.Инициатива за създаване на „Съюз за насърчаване на туризма Китай – Централна и Източна Европа". Националното бюро по туризма на Китай поставя началото, и кани за участие управляващите институции в сферата на гражданската авиация, туризма, както и авиационни компании да се включат, с цел взаимно промотиране и съвместно разработване на туристически маршрути, а също така преговори за откриване на директни авиовръзки между Китай и 16-те страни. Националното бюро по туризма на Китай планира по време на Китайското международно туристическо изложение в Шанхай през есента на тази година да поведе като съорганизатор „Специализирана презентация на туристически продукти Китай – Централна и Източна Европа".  
11.Създаване на „Фонд за изследване на отношенията Китай – Централна и Източна Европа". Китайската страна е готова да предостави средства в размер на 2 милиона китайски юана за подкрепа на научния обмен между изследователските структури и учените на двете страни.
12.Китайската страна планира организирането на първия „Форум на младите политици от Китай и Централна и Източна Европа", на който да бъдат поканени за участие представители на младежта от двете страни, с цел задълбочаване на взаимното опознаване и дружеските връзки. 
Аз съм убеден, че реализирането на гореизложените предложения ще влее нови жизнени сили в традиционното приятелство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. България е важен член на групата страни от Централна и Източна Европа, тя е една от първите държави в света, установили дипломатически отношения с нов Китай. Аз призовавам представителите на всички кръгове в страната активно да подкрепят и да отговорят на представените от китайската страна предложения, както и активно да участват в процеса на реализиране на всяко едно от предложенията.
Ако си представим, че традиционното приятелство между Китай и страните от Централна и Източна Европа посреща една изпълнена с енергия и жизненост пролет, то китайско-българските дружески отношения трябва да положат всички усилия, за да се превърнат в един прекрасен пейзаж от тази пролет!
Ако приемем, че практическото сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа очаква богата реколта през бъдещата златна есен, то китайско-българското сътрудничество непременно трябва бъде един от най-богатите плодове от бъдещия урожай.
Suggest To A Friend
  Print