Contact Us  
 начало > новини
Вестник "Стандарт" публикува приветствената реч на китайския премиер Вън Цзябао по време на Форума за търговско-икономическото сътрудничество „Китай – Централна и Източна Европа"
2012-05-03
Вестник "Стандарт" публикува приветствената реч на китайския премиер Вън Цзябао по време на Форума за търговско-икономическото сътрудничество „Китай – Централна и Източна Европа", както следва:


Отново съм на посещение в Полша след 25 години. Народите на Китай и Полша са добри приятели и добри партньори. През последните години двустранните отношения непрекъснато се развиват към едно ново и по-високо равнище.
През юни миналата година, когато присъствах на Първия форум за търговско-икономическо сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа, проведен в Унгария, държавните ръководители на някои европейски страни, както и представители на бизнеса изразиха желание за развитие на сътрудничеството с Китай на регионално ниво, за което аз изказвам пълното си одобрение.
Търговско-икономическото сътрудничество е най-динамичната и изпълнена със значителен потенциал сфера в отношенията между Китай и страните от Централна и Източна Европа. През 2001 г. двустранният търговски обмен е едва 4.3 млрд. щатски долара, а през 2011 г. достигна 52.9 млрд. щатски долара със средногодишно увеличение от 27.6%. В периода след настъпването на световната финансова криза, двустранната търговия, обратно на общите тенденции, показва възход, като вносът на Китай от Централна и Източна Европа показва средногодишно увеличение от 30 %. Двустранната инвестиционна дейност непрекъснато се засилва, инвестициите на китайски компании в Централна и Източна Европа обхващат сферите химическа промишленост, машиностроене, домашни електроуреди, телекомуникации, автомобилна промишленост и нови енергийни източници, като инвестиционните дейности се разширяват към включване на отраслите земеделие, финанси, научно-техническа сфера и др., а приноса за икономическия растеж и увеличаване на заетостта в съответните региони непрекъснато нараства. Сътрудничеството в областта на инфраструктурното строителство вече дава своите първи резултати – мостът в Белград над река Дунав е знаков проект в това направление.
Контактите в хуманитарната и културната област винаги са били важна движеща сила в двустранните отношения. В момента между Китай и страните от Централна и Източна Европа има 37 двойки побратимени провинции и области и 58 двойки побратимени градове. В страните от Централна и Източна Европа все повече хора изучават китайски език, в региона са открити 58 Институти Конфуций и Аудитории конфуций. През 2011 г. броят на туристите от Централна и Източна Европа, посетили Китай, достигна 230 хил. човекопъти, а броят на китайските туристи, посетили Централна и Източна Европа като първа дестинация в международните си пътувания достигна близо 75 хил. човекопъти. С увеличаване на контактите между хората от двете страни се задълбочават взаимното опознаване и приятелските отношения.
Макар, че между Китай и страните от Централна и Източна Европа съществуват различия в социалната система, в националната специфика, в културата и др., но това не би могло да промени общото ни желание и твърдата ни увереност в развитието на приятелските отношения между нас. Ако двете страни продължават да отстояват взаимното уважение, равнопоставеност, взаимноизгодното сътрудничество, те със сигурност ще могат да укрепят традиционното приятелство и да осъществят съвместно развитие.
Китайската страна има най-искреното желание да задълбочи приятелските си отношения със страните от Централна и Източна Европа, усилено да работи за повишаване нивото на практическото сътрудничество за благоденствието на народите на двете страни.
-Ние трябва да разширим мащабите на сътрудничеството. Китайската страна желае да положи съвместни усилия със страните от Централна и Източна Европа, за да се разшири взаимното отваряне на пазарите и да постигнем до 2015 г. увеличение на двустранния търговски оборот до 100 млрд. щатски долара. Китайската страна разбира загрижеността на страните от Централна и Източна Европа относно търговския дисбаланс и желае да внася повече стоки от Централна и Източна Европа, както и да предоставя благоприятни условия за участие на компаниите от всички страни в региона в изложения и търговски панаири в Китай. Китай в бизко бъдеще ще изпрати в страните от Централна и Източна Европа „работни групи за стимулиране на търговията и инвестициите", ще увеличи усилията си за стимулиране на китайските компании към инвестиране в Централна и Източна Европа, надяваме се за това да получим подкрепа и съдействие от страните в региона.
-Ние трябва да разширим областите на сътрудничеството, да разгърнем всестранно сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, инфраструктурата, туризма и др. Страните от Централна и Източна Европа имат голяма необходимост от изграждане на инфраструктура, а китайските предприятия разполагат с изпитани технологии и богат опит в планирането, проектирането и изграждането на инфраструктурни обекти, предлаганите от тях цени за инженерни и строителни дейности са изгодни и икономични, за това двете страни имат широки перспективи за сътрудничество. Китайската страна поема инициативата за създаване на „Консултативен съвет от специалисти по изграждането на транспортна мрежа Китай – Централна и Източна Европа", като всяка една от страните участва на доброволен принцип и всички те съвместно обсъждат различни форми за изграждане на образцова регионална магистрална или железопътна мрежа посредством съвместни инвестиции, общи концесии и др. Китайската страна поема инициативата за създаване на „Съюз за насърчаване на туризма Китай – Централна и Източна Европа" с цел взаимно промотиране на туристически продукти, съвместно разработване на туристически маршрути, както и преговори за откриване на повече директни авиовръзки между Китай и страните в региона. Приветстваме компаниите от Централна и Източна Европа да участват в Китайското международно туристическо изложение, което ще се проведе в Шанхай през есента на тази година, китайската страна е готова да съдейства за организирането и провеждането на „Специализирана презентация на туристически продукти Китай – Централна и Източна Европа".
-Ние трябва да усъвършенстваме механизмите на сътрудничеството. Необходимо е да продължим организирането на търговско-икономически форуми и провеждането на срещи на върха; китайската страна ще учреди Секретариат за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, който да отговаря за обсъждането и координирането на дейностите по сътрудничеството и да съдейства за реализирането на договорените между двете страни консенсуси; структурите за стимулиране на търговията и инвестициите от двете страни трябва съвместно да създадат платформа за обмен на бизнес информация, която да изгради мост между малките и средни предприятия от двете страни; китайската страна е готова да подпише споразумения със страните от Централна и Източна Европа за взаимна обмяна на валута, трансгранични търговски разплащания в местна валута и взаимно учредяване на банкови представителства.
-Ние трябва да укрепим основите на сътрудничеството. Китайската страна поема инициативата за организиране през следващата година на „Форум за културно сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа", да се засили активността в организирането на културни фестивали и други взаимни мероприятия; двете страни трябва да засилят диалога в областта на образователните политики, да стимулират междууниверситетския обмен, да разширят сътрудничеството в езиковото обучение; да стимулират радио и телевизионните медии в осъществяването на обмен на предавания, съвместно заснемане на филми и обмен на специалисти; да способстваме за реализиране на ролята и предимствата на побратимените градове и да съдействаме за развитието на регионалното сътрудничество. Младите хора са надеждата ни за поддържане на приятелството в идните поколения, китайската страна поема инициативата за провеждането през следващата година на „Форум на младите политици от Китай и Централна и Източна Европа", приветстваме младежите от всички страни в региона да участват, изявявайки своя талант и инициативност. 
С цел ефективно стимулиране на практическото сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа, китайското правителство прие следните решения: Създаване на специална кредитна линия от 10 милиарда щатски долара, в която са включени в определено съотношение преференциални кредити. Средствата ще бъдат използвани за съвместни проекти в инфраструктурата, високите технологии, зелената икономика и др. области; Китайската страна инициира създаването на Фонд за инвестиции и сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа с първоначална цел набиране на средства в размер на 500 милиона щатски долара; В съответствие с реалните условия и необходимости на страните от Централна и Източна Европа, Китай ще стимулира своите компании в следващите 5 години да изградят съвместно с всяка страна по една икономическа технологична зона; През следващите 5 години Китай ще предостави на страните от Централна и Източна Европа 5000 стипендии за обучение на студенти, в Китай ще бъдат поканени 1000 учащи се на специализация по китайски език, а от Китай ще бъдат изпратени 1000 студенти и учени на специализация в страните от региона; Създаване на „Фонд за изследване на отношенията Китай – Централна и Източна Европа". Китайската страна ще предоставя всяка година средства за изследователска дейност в размер на 2 милиона китайски юана.
Приятелските отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа имат ценния шанс за бързо и успешно развитие, те ни носят една изпълнена с надежди пролет. Ако добре се трудим за отглеждането на посетите семена, непременно ще пожънем изобилни плодове.
Suggest To A Friend
  Print