Contact Us  
 начало > новини
вестник Стандърт публикува статията на посланик Гуо Йеджоу относно учредяването на Сектериата за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа
2012-09-10
на 10 септември вестник Стандърт публикува статията на посланик Гуо Йеджоу относно учредяването на Сектериата за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа, както следва:

Китай крепва сътрудничеството с Централна и Източна Европа

---Едно събитие от съществена важност за приятелското и практическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа  

Гуо Йеджоу  Посланик на Китайската народна република в РБългария

 На 5-6 септември по покана на зам.-министъра на външните работи на Китай, в Пекин тържествено се проведе среща с представителите на 16-те страни от Централна и Източна Европа, включително и България, които станаха свидетели на официалното учредяване на Секретариата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и съвместно обсъдиха предстоящите конкретни стъпки и цели на развитието на практическото сътрудничество. Премиер Вън Дзябао се срещна с участниците в срещата и отново потвърди решимостта на Китай да продължи да развива китайско-европейските отношения и непрекъснато да стимулира приятелското и практическо сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. По този повод специално бих искал да споделя с българските ни приятели четири идеи:

 

Първо, учредяването на Секретариата отговаря на реалната необходимост от задълбочаването на традиционното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Между Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа съществуват традиционно добри приятелски отношения. През последните години с промените в международната и регионална обстановка тези връзки на приятелство все повече се задълбочават, практическото сътрудничество и контактите във всички области стават все по-тесни. В момента, страните от Централна и Източна Европа са с обща площ от 1.36 милиона кв. км., население от 123 милиона, БВП на глава от населението 12 хил. долара, но общият обем на търговията с Китай е едва около 50 милиарда долара, което се равнява на търговския оборот с Италия. Общият обем на китайските инвестиции в 16-те страни от Централна и Източна Европа се равнява едва на обема на китайските инвестиции в Швеция, а инвестициите на 16-те страни в Китай са по-малки от тези на Австрия. Може да се каже, че приятелското и практическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа все още има голям потенциал, който може да бъде реализиран.

В момента в страните от Централна и Източна Европа има голямо търсене в областта на инфраструктурното строителство - изграждане на пътища, железопътни линии, пристанища, електростанции и др., има добри основи в сферите на машиностроенето, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, производството на мебели и др., съществува потенциал за сътрудничество в областта на туризма и селското стопанство. Това дава възможности за засилване на практическото сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

През април 2011 г. в Будапеща се проведе първият търговско-икономически форум Китай – Централна и Източна Европа. През 2012 г. във Варшава за първи път се проведе среща на китайския премиер Вън Дзябао с ръководителите на 16-те страни от Централна и Източна Европа. Китайската страна представи 12 предложения за по-нататъшното развитие на приятелското и практическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, и тези предложения получиха активен отклик от всички страни. А именно заради това, основната функция на Секретариата е да отговаря за координиране работата на създадената от китайската страна структура, и в сътрудничество със съответните ръководни звена на страните от Централна и Източна Европа да прилага на практика резултатите от срещите между държавните ръководители на Китай и страните на Централна и Източна Европа, да планира приоритетните направления и области в бъдещото сътрудничество, както и да организира и придвижва работата по всички направления. Учредяването на секретариата е важна част от изпълнението на предвидените 12 предложения. Всяка от 16-те страни вече определи свой национален координатор и лице за връзка, които да се синхронизират със сформирания от китайската страна Секретариат. Базовото изграждане на такъв тип съвместна работна мрежа със сигурност ще стимулира хода на сътрудничеството, неговото дългосрочно развитие и задълбочаване. 

      

Второ, общото събрание по учредяване на Секретариата начерта насоките за бъдещото развитие на практическото сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. На общото събрание представителите и координаторите от всички страни проведоха широк и задълбочен обмен на мнения как да продължи осъществяването на приятелското и практическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Китайската страна запозна представителите на 16-те страни как съответните звена в Китай придвижват реализирането на 12-те предложения на сътрудничеството в търговско-икономическата, инвестиционната, културната, образователна сфера, туризма и др. области. Представителите на 16-те страни също изложиха действията, предприети от тях за засилване на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Китайската страна обяви, че на следващия етап ще продължи осъществяването на мерките по отпускане на „Специални кредити в размер на 10 млрд. щатски долара, създаване на „Фонд за инвестиционно сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа в размер на 500 мил. долара", изпращане в страните от Централна и Източна Европа на „работни групи за стимулиране на търговията и инвестициите", създаване на „Консултативен съвет от специалисти по изграждането на транспортна мрежа Китай – Централна и Източна Европа", съвместно изграждане от китайски предприятия в сътрудничество с всяка една от страните от Централна и Източна Европа на „икономически и технологични зони" и др. По отношение на концепциите за сътрудничество в най-близко бъдеще, китайската страна планира през ноември тази година по време на провеждането на Китайското международно търговско изложение по туризма да бъде проведена „Специализирана презентация на туристически продукти Китай – Централна и Източна Европа", през първата половина на следващата година да бъдат организирани „Форум за културно сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа", а през втората половина догодина ще бъде организиран „форум за млади политици от Китай и от Ценрална и Източна Европа", както и „Семинар по образователни политики Китай – Централна и Източна Европа" и др. мероприятия. Гореизложените дългосрочни и средносрочни цели на сътрудничеството на китайската страна получиха активен отклик от страните от Централна и Източна Европа, всички присъстващи на срещата представители на 16-те страни изказваха своите мнения, че ще продължат да засилват координацията и сътрудничеството с китайската страна и ще способстват за постигането на още повече конкретни резултати в практическото сътрудничество. 

 

Трето, засилването на приятелското и практическо сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа ще даде нов стимул за развитието на китайско-европейските отношения. При внимателен анализ на 12-те мерки, предложени от китайската страна се установява, че основният им принцип напълно съответства на политиката на Китай за развитие на отношенията си с ЕС. Следва да подчертаем, че в процеса на засилване на сътрудничеството си със страните от Централна и Източна Европа, Китай постоянно поддържа тесни контакти с Брюксел. Премиерът на Китай Вън Дзябао лично проведе телефонен разговор с г-н Жозе Барозу, в който подчерта, че отношенията между Китай и страните от Централна и Източна Европа са важна съставна част от китайско-европейските отношения, двете не се изключват взаимно, а се обхващат и взаимно се допълват, а решимостта на Китай да подкрепи европейската интеграция и развитието на Еврозоната няма да бъде поколебана. Министърът на външните работи на Китай Ян Дзиечъ разговаря директно с върховния представител на Европейския съюз Катрин Аштън и представи основните обстоятелства на срещата на премиера Вън Дзябао с ръководителите на 16-те страни от Централна и Източна Европа, проведена във Варшава. По време на проведения на 9 – 10 юли в Пекин Трети китайско-европейски стратегически диалог на високо равнище премиерът Вън Дзябао и членът на държавния съвет Дай Бингуо представиха пред г-жа Аштън съответната информация по въпроса.

 

Четвърто, сътрудничеството между Китай и България внася свой специфичен и благозвучен тон в общата симфония на китайско-европейските отношения. Като посланик на Китай в България аз обичам да сравнявам китайско-европейските отношения с една симфония, практическото сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа – с една важна и прекрасна част от тази симфония, и в същия ред на мисли сравнявам китайско-българските отношения с един динамичен и незаменим тон от нея.   

От началото на 2012 г. контактите между Китай и България постоянно се задълбочават, взаимните посещения на политическо ниво са регулярни, контактите в хуманитарната област продължават да се засилват, практическото икономическо сътрудничество постига нови резултати. Според статистика на българската стране за първите шест месеца на 2012 г. двустранната търговия достигна 710 милиона евро с увеличение от 58.6% в сравнение със същия период на миналата година, което значително надвишава ръста на общата външна търговия на България, който е в размер на 8.2%, а увеличението на китайския внос от България е 91.7%. Така Китай вече се превърна в един от 10-те най-големи търговски партньори на България. Едновременно с това, в процес на кристализиране са нови резултати от инвестиционната дейност на Китай в България – много китайски инвеститори активно обмислят как да използват възможностите, които нормативно осигуряват програмите „Специална кредитна линия от 10 милиарда щатски долара", „Фонд за инвестиционно сътрудничество Китай – Централна и Източна Европа в размер на 500 милиона щатски долара", съвместно изграждане на „икономически технологични зони" и др.

Сътрудничеството между Китай и България е от взаимен интерес, което очертае перспективата на двустраните ни отношения. Във връзка с организираните събития българското правителство изпрати постоянния секретар на Министерство на външните работи г-н Сираков за участие в проведените в Пекин общо събрание за учредяване на Секретариата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и първата среща на координаторите от различните страни, което показва, че българското правителство придава важно значение на укрепването на сътрудничеството си с Китай. Аз се надявам и вярвам, че в симфонията на китайско-европейските отношения тонът, който привнасят китайско-българските връзки ще звучи още по-благозвучно и по-ярко.

Suggest To A Friend
  Print