Contact Us  
 начало > новини
Вестник „СЕГА" публикува статията на Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България под заглавието „Един цялостен преглед и задълбочен анализ върху перспективите в отношенията между Китай и ЕС"
2012-09-26
На 26-ти септември вестник „СЕГА" публикува статията на Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България под заглавието „Един цялостен преглед и задълбочен анализ върху перспективите в отношенията между Китай и ЕС", както следва:

На 20 септември в Брюксел се състоя 15-та Среща на върха Китай – ЕС. По мое мнение, тази среща затвърждава постигнатото до момента и разкрива нови насоки за развитието на китайско-европейските отношения. Тя е особено значима по ред причини:
Първо, тя представи един цялостен преглед на отношенията Китай – ЕС през последните 10 години.
По време на срещата, китайската страна даде пълното си одобрение за постигнатите резултати в развитието на всестранното стратегическо партньорство между Китай и ЕС, отчитайки, че Китай – ЕС връзки стават все по-зрели, съдържанието им непрекъснато се обогатява, а резултатите от тях са все по-явни.   
Двете страни съвместно отчитат факта, че търговският оборот между Китай и ЕС се е утроил за последните 10 години. ЕС се превърна в най-големия търговски партньор и източник на технологии за Китай, като общият кумулативен обем на инвестициите на европейски предприятия в Китай достигна 80 млрд. щатски долара, а китайските инвестиции в Европа се увеличиха няколко десетки пъти. Изградени бяха над 60 механизми за диалог между Китай и ЕС, двете страни поддържат тесни контакти и координация по международните въпроси, изградена беше всестранна, многопластова и широка структура за взаимен диалог и сътрудничество. Двете страни считат, че отношенията Китай – ЕС се превръщат в едни от най-влиятелните двустранни отношения на международната сцена.
Председателят на Европейския съвет г-н Херман Ван Ромпой, председателят на Европейската комисия г-н Жозе Мануел Барозо и други европейски лидери оцениха положително значителните успехи, постигнати в двустранните отношения през последните 10 години. Те считат, че подкрепата на Китай и сътрудничеството Китай – ЕС са изключително важни за възстановяването и растежа на европейската икономика, а двустранните отношения се изграждат на основата на взаимното разбиране, уважение, равнопоставеност и обща полза, при което интересите на Китай и ЕС ще бъдат тясно и взаимно свързани.
Второ, на тази среща се проведе задълбочено обсъждане на бъдещите насоки за развитие на отношенията Китай – ЕС.
Китай и ЕС имат своите собствени предимства, които в значителна степен взаимно се допълват. Концепциите, заложени в Дванадесетия петгодишен план за развитие на Китай и стратегията „Европа 2020" имат много допирни точки – двете страни поставят акцент върху ускореното регулиране и изменение на модела на икономическо развитие, върху енергийната ефективност и опазване на околната среда, върху научно-техническите иновации.  Въз основа на това, китайската страна предложи пакет от планове за развитие на мащабно двустранно сътрудничество в търговско-икономическата и инвестиционната област, в научно-техническите иновации, инфраструктурното строителство и финансовата сфера, тези планове основно включват премахването на различни форми на протекционизъм,  взаимно разширяване на пазарната откритост, осигуряване на платформи за стимулиране на двустранната търговия и инвестиции, взаимно проникване на пазарите на двете страни; възможно най-скоро стартиране на преговорите за сключване на споразумения за инвестиции Китай – ЕС, обсъждане на идеите за предварително проучване на възможностите за подписване на споразумение за зони на свободна търговия Китай – ЕС; поставяйки акцент върху модерната производствена промишленост, новите енергоизточници, новите материали, био-фармацевтичната промишленост, информационната и комуникационна индустрия, енергийната ефективност, екологията и други стратегически нови отрасли и чрез изграждането на съвместни научно-развойни центрове, центрове за трансфер на технологии и съвместни бизнес инкубатори, двете страни да развиват съвместно сътрудничество с интегриране на „производство, обучение, развойна дейност" и с основен субект бизнес компаниите; да бъде придвижено сътрудничеството в изграждането на инфраструктурна мрежа в европейския регион и сухопътна логистична мрежа Европа – Азия; да се стимулира напредъка в реформите на световната финансова система, да се поддържа взаимното откриване на клонове от банките в Китай и ЕС и предоставяне на банкови услуги, да се обсъдят възможностите за извършване на трансгранични разплащания в китайски юани и др.
Европейската страна високо оцени предложенията на премиера г-н Уън Дзябао за стимулиране на отношенията Китай – ЕС, подкрепи и участва в изработването на дългосрочен план за сътрудничество, оказа стратегическо ръководство за изграждането на стабилни основи за бъдещото развитие на двустранните връзки. ЕС желае да засили сътрудничеството си с Китай в областта на търговията, инвестициите, инфраструктурата и др. сфери и да стартира преговори за подписване на инвестиционни споразумения.
Трето, на тази среща бяха директно обозначени съществуващите неразрешени въпроси в отношенията Китай – ЕС.
По време на срещата китайската страна изрази ясно надеждата си ЕС да прояви реална политическа воля и да използва случая, за да разреши въпросите с европейското оръжейно ембарго срещу Китай и признаването на статута на изцяло пазарна икономика на Китай; китайската страна откровено посочи, че решението на ЕС за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на фотоволтаични компоненти от Китай не само предизвика силна реакция в самия Китай, но създава тревоги и в европейските бизнес среди, световната общественост обръща изключително внимание на този въпрос. Надяваме се този случай да бъде надлежно разрешен посредством диалог и консултации.   
Европейската страна изрази надежда чрез диалог и консултации да бъдат надлежно разрешени съществуващите разногласия.
Изхождайки от тази възлова точка в развитието на отношенията Китай – ЕС, аз смятам, че: Китайско-европейските отношения са ценни поради своята стратегическа роля, която се проявява основно в това, че сътрудничеството Китай – ЕС е дългосрочно, стабилно и всестранно, то не е повлияно от различия в идеологията и социалния строй на страните, не се концетрира върху еднократно пресмятане на полза и загуба, а временните препятствия и трудности не спират увереността в съвместното сътрудничество. Отношенията между Китай и ЕС се основават на реципрочност и могат да донесат реални ползи за двете страни, колкото повече се развиват двустранните връзки, толкова по-голяма ще бъде практическата полза за народите на двете страни. Китайско-европейските отношения са важни поради своя глобален характер, тъй като те придобиват все по-голямо световно влияние. Като две важни сили в международния ред през ХХІ век, Китай и ЕС са активни участници и строители в изграждането на световната система, те играят важна роля в преодоляването на глобалните предизвикателства по отношение на енергийната безопасност, безопасността на храните, климатичните промени, и др. въпроси. Предпоставката за развитието на отношенията Китай – ЕС е принципът на равнопоставеност. Китай и ЕС се различават по своите социални системи, културен фон и степен на развитие, въпросите и проблемите, с които се сблъскват са различни, поради това е естествено по някои въпроси да съществуват и различни гледни точки. Но независимо какви проблеми срещаме, ако продължаваме да поддържаме равноправен диалог и консултации, винаги можем да разширим общия консенсус, да намалим разногласията и да реализираме съвместна полза.
Изпълнен съм с увереност относно перспективите за развитие на отношенията на всестранно стратегическо партньорство между Китай и ЕС.
Suggest To A Friend
  Print