Contact Us  
 начало > новини
За доброто бъдеще на китайско-европейските отношения
зам.-министър на външните работи Сон Тао
2012-10-29
През последните осем месеца след назначаването си на поста зам.-министър на външните работи, отговарящ за връзките с Европа, вече съм имал близо 10 посещения в Европа. При всяко едно посещение бях свидетел на усилията, които Европа полага за преодоляване на дълговата криза, и се радвам, че някои от прилаганите мерки постепенно дават своя резултат. Китай винаги е подкрепял ЕС в периода на дълговата криза. Ние внесохме допълнително 43 милиарда долара в Международния валутен фонд, и също така чрез закупуване на държавни облигации, увеличаване на вноса и др. мерки направихме всичко възможно, за да подпомогнем Европа. Смятам, че това е необходимост, произтичаща от връзките на всестранно стратегическо партньорство между Китай и ЕС.
През следващата година ще отбележим заедно десетата годишнина от началото на всестранното стратегическо партньорство Китай-ЕС. Независимо от динамичните промени в международната обстановка през изминалите десет години, китайско-европейските връзки запазиха своята възходяща линия на развитие и постигнаха редица нови и важни резултати. Регулярните контакти между лидерите на двете страни задълбочиха взаимното разбиране и доверие. Търговският обмен между Китай и ЕС достигна 560 млрд. долара, като се увеличи четири пъти в сравнение с преди 10 години. Китай и ЕС поддържат тесен диалог и консултации по въпроса за климатичните изменения и други проблеми от глобалния дневен ред.    
Китай неотклонно подкрепя европейската интеграция. Ние винаги сме смятали, че една обединена, стабилна и просперираща Европа е в интерес на целия свят, в интерес и на Китай. В най-тежкия период на дълговата криза, когато по света, включително и в Европа определени обществени нагласи спекулираха с идеите за „срив на еврото" и „разпадане на Европейския съюз", Китай никога не промени възгледите си за ЕС и запази вярата си в перспективите на Европейската интеграция. Както каза премиерът на Китай Уън Дзябао, „Китай е верен приятел и партньор на Европейския съюз". 
Бъдещето на китайско-европейските връзки ще бъде още по-добро. С повишаване равнището на развитие на Китай, перспективите пред двустранното сътрудничество стават все по-широки. Търсенето в Китай на европейски продукти, технологии и инвестиции ще се засилва. Необходимо е да изработим нови планове за сътрудничество в търговията и инвестициите, финансовата сфера, урбанизацията, устойчивото развитие и др. области, да обсъдим възможностите за изграждане на зони за свободна търговия Китай – ЕС, и едновременно с това, основавайки се на принципите на взаимно уважение, равнопоставеност и обща полза, да разрешаваме по най-добрия начин съществуващите конфликти и разногласия, да положим усилия за реализирането на огромния потенциал в двустранното сътрудничество, което ще донесе още повече блага за народите на двете страни.
За да реализираме добрите перспективи на китайско-европейските отношения е необходимо съвместно да опазваме мирната и стабилна международна обстановка. Китай и Европа са преживели катастрофата на Втората световна война, а нашите народи са понесли жертвата на тази война. Никой не разбира по-добре от нас с какви трудности е постигнат мира и не цени повече от нас днешната мирна обстановка.
През последно време някои наши европейски приятели се интересуват от въпроса за остров Дяоюйдао. Дяоюйдао и прилежащите му острови още от древността са исконно китайска територия, Китай има неоспорим суверенитет върху тях. В края на ХІХ в., по време на Китайско-японската война, Япония отнема от Китай островите Дяоюйдао. След Втората световна война, по силата на „Декларацията от Кайро", „Потсдамската декларация" и други международно-правни документи, Япония се задължава да върне на Китай островите Дяоюйдао и други „заграбени от Китай територии".   
Настоящата обстановка на напрежение във връзка с островите Дяоюйдао е предизвикана изцяло от едностранните провокации на японската страна. През септември тази година японското правителство наруши постигнатия между двете страни консенсус за „оставяне споровете настрана", и предприе действия към т.нар. „национализация" на Дяоюйдао, което по същество е опит за промяна на правния статут на островите. Поради това китайската страна е принудена да предприеме необходима реакция. Китай винаги се е стремил да разреши чрез диалог и преговори споровете за Дяоюйдао. Японската страна трябва да поправи грешките си и да се върне към пътя за разрешаване на спора чрез преговори.
След Втората световна война Европа се разправи окончателно с престъпленията, извършени от фашистките сили на Европейския континент. Това постави основите на процеса на интеграция през последните 60 години и изведе Европейския континент от състояние на война към траен мир. Но в Япония все още има политически фигури, които не се отърсват от шовинистичните заблуди и се прекланят пред военните престъпници от Втората световна война в храма Ясукуни, като по този начин открито отричат извършените военни престъпления, опитват се да изопачат историята, отправят предизвикателство към следвоенния международен ред, нарушават регионалния мир и стабилност. Тези действия би трябвало да предизвикат особеното внимание и бдителност от страна всички държави и народи, които обичат и ценят мира. Запазването на резултатите от победата във Втората световна война и на следвоенния международен ред е реален проблем, пред който все още е изправена Азия, това би трябвало да бъде и обща задача на цялата световна общественост.    
Запазването на мира и стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион отговаря на интересите на целия свят, включително и на Европа. Китай ще продължава неотклонно да следва пътя на мирното развитие и да полага усилия за приятелското сътрудничество с всички народи от Азия. Китай и ЕС са две важни сили в съвременния свят, те са незаменими един за друг стратегически партньори в своето развитие. Китай е готов съвместно с ЕС да даде още по-голям принос за световния мир, стабилност и развитие.
 
Suggest To A Friend
  Print