Contact Us  
 начало > консулска служба
ВИЗИ: ВИДОВЕ И НАЧИН НА КАНДИДАТСВАНЕ
2018-07-25

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

ВАЖНО:

1. За да осигури по-добра услуга за кандидатстване за визи, Китайското посолство в България въвежда онлайн система за попълване на формуляр за кандидатстване за виза и за запазване на час за подаване на документи, считано от 15 юли 2018 г.

Кандидатстващите за визи се умоляват да попълнят Онлайн Формуляр за Китайска Виза COVA (China Online Visa Application) на адрес: http://cova.cs.mfa.gov.cn, последванo от онлайн Запазване на Час за Подаване на Документи за виза AVAS (Appointment for Visa Application Submission) на адрес: https://avas.cs.mfa.gov.cn, преди да дойдат в посослтвото да подадат документи.

От 16 август 2018 г. ще се приемат единствено и само заявления за издаване на визи чрез COVA и AVAS

Моля, имайте предвид следното:

1.1. При кандидастване онлайн кандидатът трябва успешно да качи електронна снимка, която да отговаря на системните изисквания.

1.2. След попълване на формуляра COVA, кандидатът трябва да отпечата страницата за потвърждение и формуляра за кандидатстване, който автоматично се генерира от системата, след което да го подпише.

1.3. След попълване на формуляра COVA, кандидатът трябва да си запази час за подаване на документи (вторник и четвъртък от 09:30 до 11:30, с изключение на празниците), като носи със себе си страницата за потвърждение и формуляра за кандидатстване както и всички останали необходими документи.

2. Считано от 16 август 2018 г. Китайското посолство в България въвежда визи с биометрични данни - снемане на 10-пръстови отпечатъка. Всеки кандидат трябва да се яви лично.  

Следните лица могат се освобождават от отпечатъци:

2.1. Непълнолетни лица под 14 години, както и лица над 70 години.

2.2. Лица с дипломатически паспорти или лица с паспорти, които отговарят на условията на китайския дипломатически и служебен протокол за визи със специален статут.   

2.3. Кандидати, които в рамките на последните 5 години вече са кандидатствали за виза с един и същ паспорт в едно и също китайско посолство и са им снети биометрични данни (пръстови отпечатъци).

2.4. Лица с увреждания на 10-те пръста.

3. Документи по пощата не се приемат.

4. При необходимост някои от кандидатите могат да бъдат повикани за интервю или за сверка на подписа си. 

 

Работно време:

 

1. Работното време на Консулски отдел за граждани е вторник и четвъртък от  

                                 09:30 -- 11:30 ч. за заявления за визи и легализации

                              14:00 -- 15:30 ч. само заявления за визи

 (за работно време по време на национални празници ще има допълнителна информация). 

 

Време за изготвяне на виза:

o Стандартна услуга:  5 работни дни

o Експресна услуга:  2-3 работни дни - 25 USD за всяка виза

Моля обърнете внимание: Горепосоченото време и услуги се отнасят до стандартните апликации, някои апликации могат да изискат по-дълго време на обработване, поради това не може да се определи точен период за изготвяне на визата. Когато апликацията изисква по-дълго време на обработване, апликантът трябва да изчака  Посолството да се свърже с него.

 

 

България

Аржентина

САЩ

Бразилия

Канада

Израел

Други националности

Еднократна виза

$80

$150

$140

$100

$85

$30

$40

Двукратна виза

$120

$150

$140

$100

$85

$30

$60

Многократна виза с валидност 6 месеца

$160

$150

$140

$100

$85

$30

$80

Многократна виза с валидност 12 месеца

$240

$150

$140

$100

$85

$30

$120

ТАКСИ

 

Въз основа на реципрочни споразумения, таксата за виза за някои чуждестранни граждани може да варира от горепосочения списък. Моля, обърнете се към отдела за визи за специални такси.

Такса за експресна услуга:  25 USD за всяка виза
Начин на заплащане:

1. При одобряване на документите за виза, всеки кандидат трябва да заплати съответната сума в брой на каса в клон на Първа Инвестиционна Банка със следните данни:

Bank Name:   First Investment Bank

       Account Name:   Embassy of the People's Republic of China

          IBAN:   BG02FINV91501015439740

             BIC:   FINVBGSF

2. Таксата трябва да се заплати най-късно един ден преди деня на получаването.

3. Върху платежното нареждане, в графа „основание за плащане", трябва да се изпише серийния номер на бележката, получена в посолството при подаване на документите (pick up form). Моля, уверете се, че сумата, която превеждате е точна.

4. Готовата виза може да се получи от кандидата, упълномощеното лице или упълномощената агенция, като при получаване се представя бележката от посослтвото и платежното нареждане за съответната платена такса.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ВИЗИ

Моля изберете виза спрямо основната цел на Вашето пътуване в Китай:

 

Вид виза

Описание

C

Издава се на чуждестранни служители на международни транспортни дружества, включително авиокомпании, железопътен и морски превоз или на шофьори на моторни превозни средства, участващи в трансгранични транспортни дейности или на придружаващи членове на семейства на гореспоменатите служители.

D

Издава се на лица, възнамеряващи да живеят в Китай за постоянно.

F

Издава се на лица, които възнамеряват да посетят Китай с цел обмяна на опит, визита, специализация, конференции и др. дейности.

G

Лица, преминаващи транзитно през територията на Китай

J1

Издава се на пребиваващи чуждестранни журналисти, работещи за чуждестранни медии, имащи представителство на териториятя на Китай, когато предвиденият престой надвишава 180 дни.

J2

Издава се на чуждестранни журналисти, които възнамеряват да посетят Китай с цел краткотрайно отразяване на събития, като предвиденият престой не надвишава 180 дни.

L

Лица, посещаващи Китай с цел туризъм

M

Издава се на лица, които възнамеряват да посетят Китай във връзка с комерсиални и търговски дейности.

Q1

Лица, чиято цел е семейно събиране или приемна грижа. Тези лица са членове на семейството (съпруг/а, родители, деца, съпруг/а на децата, братя и сестри, родители по бащина линия, родители по майчина линия, внук/чка, съпруг/а на внук/чка) на китайски гражданин, който постоянно пребивава в Китай, както и членове на семейството (съпруг/а, родители, деца, съпруг/а на децата, братя и сестри, родители по бащина линия, родители по майчина линия, внук/чка, съпруг/а на внук/чка) на чуждестраен гражданин, който има право на продължително или постоянно пребиваване в Китай.

Q2

Лица на краткосрочно посещение в Китай (под 180 дни), които са роднини на живеещи в Китай китайски гражданин или са роднини на чуждестранен гражданин, който има право продължително и постоянно пребиваване в Китай.

R

Издава се на изключителни таланти или лица, чиито умения са спешно необходими в Китай.

S1

Лица на дългосрочно посещение (над 180 дни), които са членове на семейство (съпруг/а, родители, деца под 18 години) на чуждестранен гражданин, който пребивава дългосрочно в Китай поради работа или обучение, както и поради други лични причини.

S2

Лица на краткосрочно посещение (под 180 дни), които са членове на семейство (съпруг/а, родители, деца под 18 години) на чуждестранен гражданин, който пребивава дългосрочно в Китай поради работа или обучение, както и поради други лични причини.

X1

Издава се на лица, които възнамеряват да учат в Китай за период по-дълъг от 180 дни.

X2

Издава се на лица, които възнамеряват да учат в Китай за период не по-дълъг от 180 дни.

Z

Издава се на лица, които възнамерявят дa ряботят в Китай

 

(* За повече информация във връзка за визи за Хонг Конг или Макао, моля кликнете тук за повече информация.) 

 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:

(1) Паспорт

Оригинален паспорт с най-малко шест месеца оставаща валидност и празни страници за визи; фотокопие на страницата с данни на паспорта и страницата със снимка, ако тя е отделна.

(2) Формуляр за виза и снимка

Един попълнен онлайн формуляр за виза с настояща цветна паспортна снимка (в амфас, без аксесоари по главата) на бял фон (виж: Изисквания за снимка за кандидатстване за китайска виза)

(3) Доказателство за законно пребиваване или статут на пребиваване (приложимо за лица, които не кандидатстват за виза в своята страна на гражданство)

Ако не кандидатствате за виза в страната, в която сте граждани, трябва да предоставите оригинал и фотокопие на валидната ви  виза или удостоверение за пребиваване, жителство, договор за работа или статут на студент в държавата, в която понастоящем пребивавате.

(4) Фотокопие от предишни китайски паспорти или предишни китайски визи (приложими за тези, които са китайски граждани и са получили чуждестранно гражданство)

Ако кандидатствате за китайска виза за първи път, трябва да предоставите своя предишен китайски паспорт и фотокопие на неговата страница с данни.

Ако сте получили преди това китайски визи и искате да кандидатствате за китайска виза с подновен чужд паспорт, който не съдържа никаква китайска виза, трябва да представите фотокопие на страницата с данни на предишния паспорт и страницата за снимки, ако тя е отделна,  както и копие на страницата с  предишни китайски визи. (Ако името ви в текущия паспорт се различава от това на предишния, трябва да предоставите официален документ за тази промяна)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ:

Виза тип С

Гаранционно писмо, издадено от чуждестранна транспортна компания или покана, издадена от съотвените органи в Китай.

 

Виза тип D

Оригинал и копие на заявлението за потвърждение на статут на постоянно пребиваващ чуждестранен гражданин, издадено от Министерството на обществената сигурност в Китай.

Любезно ви обръщаме в нимание, че:

Притежателите на D Visa, в рамките на 30 дни от датата на влизането им в страната, подават заявление до изходящите / входящите администрации на полицейските управления под ръководството на местните власти на ниво окръг или по-високо, в предложените места на пребиваване за разрешения за пребиваване на чужденци.

 

Виза тип

Покана, издадена от съответната институция или физическо лице в Китай. Поканата трябва да съдържа:

(1) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)

(2) Информация за планираното посещение (цел на посещението, датите на пристигане и заминаване, мястото (местата), които ще бъдат посетени, отношенията между кандидата и канещото физическо лице или институция, финансов източник за разходите)

(3) Информация за канещото физическо лице или институция (име/наименование, телефонен номер за контакт, адрес, официален печат, подпис на законния представител или на канещото лице)

 

Виза тип  G

Издаден и потвърден (с дата и резервирано място) самолетен/корабен/влаков билет за  държава или регион като крайна дестинация.

 

Виза тип  J1

Писмо-уведомление за виза, издадено от Информационния отдел на Министерството на външните работи на Китай, и официално писмо, издадено от медийната организация, за която работи журналистът.

Кандидатите трябва предварително да се свържат с пресцентъра на Китайското посолство / Генерално консулство и да изпълнят съответните формалности.

Любезно ви напомняме, че:

Притежателите на J1 Visa, в рамките на 30 дни от датата на влизането им в страната, подават заявление до изходящите / входящите администрации на организациите за обществена сигурност под ръководството на местните власти на ниво окръг или по-високо, в предложените места на пребиваване за разрешения за пребиваване на чужденци.

 

Виза тип  J2

Писмо-уведомление за виза, издадено от Информационния отдел на Министерството на външните работи на Китай или други упълномощени звена в Китай, и официално писмо, издадено от медийната организация, за която работи журналистът.

Кандидатите трябва предварително да се свържат с пресцентъра на китайското посолство / генерално консулство и да изпълнят изискваните формалности.

 

Виза тип  L 

Документи, показващи програмата/маршрута, включително резервации за самолетни билети (двупосочни), доказателство за хотелска резервация и т.н. или покана, издадена от съответната организация или физическо лице в Китай.

Поканата трябва да съдържа:

(1) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)   

(2) Информация за планираното посещение (дати на пристигане и заминаване, места, които трябва да бъдат посетени и т.н.)

(3) Информация за канещото лице или организация (име, телефонен номер за контакт, адрес, официален печат, подпис на законния представител или на канещото лице)

 

Виза тип M

Документи за търговската дейност, издадени от търговски партньор в Китай, или покана за изложение от съответната организация или лице.

Поканата трябва да съдържа:

а) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)

б) Информация за планираното посещение (цел на посещението, датите на пристигане и заминаване, мястото (местата), които трябва да бъдат посетени, връзките между кандидата и канещото лице, финансов източник за разходи)

в) Информация за канещата организация или физическо лице (име, телефонен номер за контакт, адрес, официален печат, подпис на законния представител или канещото лице)

 

Виза тип Q1

Ø Ако основанието за кандидастване е събиране със семейството, следните документи са неоходими:

(1) Покана, издадена от китайски гражданин или чужденец, който живее в Китай и притежава разрешение за постоянно пребиваване в страната. Поканата трябва да съдържа:

а) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)

б) Информация за посещението (цел на посещението, предвидената дата на пристигане, място/места на планираното пребиваване, планирана продължителност на престоя, връзката между кандидата и поканеното лице, финансово отговорната страна за разходите по престоя на поканената страна)

в) Информация за поканеното лице (име, телефонен номер за контакт, адрес, официален печат, подпис на законен представител или на канещата страна и т.н.)

(2) Фотокопие на личната карта на китайския гражданин или фотокопие на паспорта и на разрешението за дългосрочно пребиваване на чуждестранния гражданин.

(3) Оригинал и копие на удостоверението за семейна връзка между канещото и поканеното лице (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за родство, издадено от полицейско управление или нотариално заверено удостоверение за родство), показващо връзката на членовете на семейството между кандидата и канещата страна.

"Членове на семейството" се отнася до съпрузи, родители, синове, дъщери, съпрузи на синове или дъщери, братя, сестри, баби и дядовци, внуци, внучки и родители на съпругата или съпруга.

 

Ø Ако основанието за кандидастване е приемна грижа/попечителство, следните документи са неоходими:

(1) Пълномощно за  приемна грижа/попечителство, нотариално заверено в Китайско посолство/консулство в чужбина или Пълномощно за приемна грижа, нотариално заверено в съответната страна на пребиваване или в Китай. Предоставя се оригинал и копие;

  (2) Документи от упълномощеното лице: оригинал и копие на паспорта, както и удостоверение за неговата родствена връзка с детето под приемна грижа/попечителство (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за родствена връзка, издадено от полицейско управление или нотариално заверено удостоверение за за родствена връзка). Предоставя се оригинал и копие.

 (3) Писмо за съгласие за приемна грижа, издадено от попечителя, живеещ в Китай и копие от неговата лична карта.

(4) Копие на удостоверението за постоянно пребиваване в чужбина на родителя (родителите), когато детето е родено. Изисква се, ако единия или двамата родители  на детето са китайски граждани.

Любезно ви напомняме, че:

Притежателите на Виза тип Q1, в рамките на 30 дни от датата на влизането им в страната, подават заявление до изходящите / входящите администрации на полицейските управления под ръководството на местните власти на ниво окръг или по-високо, в предложените места на пребиваване за разрешения за пребиваване на чужденци.

 

Виза тип Q2

(1) Покана от китайски гражданин или чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Китай, който живее в Китай.

Поканата трябва да съдържа:

а) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)

б) Информация за посещението (цел на посещението, датите на пристигане и заминаване, мястото/местата, които трябва да бъдат посетени, връзката между кандидата и канещото лице, финансов източник за разходи)

в) Информация за канещото лице (име, телефонен номер за контакт, адрес, подпис и т.н.)

(2) Копие на личната карта (ако е китайски гражданин) или копие на паспорта и  разрешението за дългосрочно пребиваване (чуждестранен гражданин) на канещото лице.

 

Виза тип R

Кандидатът трябва да представи  удостоверение , отговарящо на съответните разпоредби и   изисквания на компетентните органи на китайското правителство за таланти на високо ниво и лица със специални умения, спешно необходими на Китай.

 

Виза тип S1

(1) Покана от пребиваващия в Китай чуждестранен гражданин. Поканата трябва да съдържа следните данни:

а) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)

б) Информация за посещението (цел на посещението, датите на пристигане и заминаване, мястото/местата, които трябва да бъдат посетени, връзката между кандидата и канещото лице, коя страна поема разходите)

в)  Информация за канещото лице (име, телефонен номер за контакт, адрес, подпис и т.н.)

(2) Копие на паспорта и на разрешението за пребиваване на канещото лице

7. Оригинал и копие на удостоверението за семейни връзки между поканеното и канещото лице (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за родствени връзки, издадено от полицейско управление или нотариално заверено удостоверение за родствени връзки), показващо връзката на директните членове на семейството между кандидата и канещото лице.

„Директните членове на семейството" се отнася до съпрузи, родители, непълнолетни (под 18 г) синове и дъщери, родители на съпруг/съпруга

 Любезно ви напомняме, че:

Притежателите на Виза тип S1, в рамките на 30 дни от датата на влизането им в страната, подават заявление до изходящите / входящите администрации на полицейските управления под ръководството на местните власти на ниво окръг или по-високо, в предложените места на пребиваване за разрешения за пребиваване на чужденци.

 

Виза тип S2

(1) Покана от пребиваващия в Китай чуждестранен гражданин. Поканата трябва да съдържа следните данни:

а) Информация за кандидата (пълно име, пол, дата на раждане и т.н.)

б) Информация за посещението (цел на посещението, датите на пристигане и заминаване, мястото/местата, които трябва да бъдат посетени, връзката между кандидата и канещото лице, коя страна поема разходите)

в)  Информация за канещото лице (име, телефонен номер за контакт, адрес, подпис и т.н.)

(2) Копие на паспорта и на разрешението за пребиваване на канещото лице

7. Оригинал и копие на удостоверението за семейни връзки между поканеното и канещото лице (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за родствени връзки, издадено от полицейско управление или нотариално заверено удостоверение за родствени връзки), показващо връзката на  членовете на семейството между кандидата и канещото лице.

„ Членове на семейството" се отнася до до съпрузи, родители, синове, дъщери, съпрузи на синове или дъщери, братя, сестри, баби и дядовци, внуци, внучки и родители на съпругата или съпруга.

За частни дела следва да се предостави документация, идентифицираща характера на частните дела, както се изисква от консулския служител.

 

Виза тип Х1

(1) Оригинал и копие на писмо за прием, издадено от училище или други институция в Китай.

(2) Оригинал и копие на "Заявление за виза за обучение в Китай" (формуляр JW201 или формуляр JW202).

Любезно ви напомняме, че:

Притежателите на Виза тип Х1, в рамките на 30 дни от датата на влизането им в страната, подават заявление до изходящите / входящите администрации на полицейските управления под ръководството на местните власти на ниво окръг или по-високо, в предложените места на пребиваване за разрешения за пребиваване на чужденци.

 

Виза тип Х2

(1) Оригинал и копие на писмо за прием, издадено от училище или други институция в Китай.

 

Виза тип Z

Един от следните документи за тези, които ще останат повече от 90 дни след влизане:

(1) Oригинал и копие на Разрешително за работа на чужденeц в Китайската народна република  или Писмено уведомление за разрешение за работа на чужденец  в Китайската народна република, издадено от китайските органи за управление на Човешки ресурси и Социално осигуряване.

(2) Oригинал и копие на Разрешително за работа за чуждестранни специалисти, работещи в Китай, издадено от Държавното бюро за чуждестранни специалисти.

(3) Сертификат за регистрация на  чуждестранни представителства на организации/предприятия, издадени от китайските органи на индустриалната и търговска администрация.

(4) Оригинал и копие на издадено Разрешение за изнасяне на спектакъл с търговска цел, издаден от китайските държавни органи, отговарящи за културата.

 (5) Оригинал и копие на Покана за чужденци в сферата на офшорни петролни операции в Китай, издадено от Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC).

 

Един от следните документи за тези, които ще останат по-малко от 90 дни след влизане:

(1) Oригинал и копие на Разрешително за работа на чужденeц в Китайската народна република и Удостоверение за наемане на работа на чуждестранен гражданин за краткосрочен период, издадено от китайските органи за управление на Човешки ресурси и Социално осигуряване.

(2) Оригинал и копие на издадено Разрешение за изнасяне на спектакъл с търговска цел и Удостоверение за наемане на работа на чуждестранен гражданин за краткосрочен период, издаден от китайските държавни органи, отговарящи за културата.

Любезно ви напомняме, че:

Притежателите на Виза тип Z, в рамките на 30 дни от датата на влизането им в страната, подават заявление до изходящите / входящите администрации на полицейските управления под ръководството на местните власти на ниво окръг или по-високо, в предложените места на пребиваване за разрешения за пребиваване на чужденци.

 

Специална забележка:

(1) Поканата може да бъде под формата на факс, копие или разпечатка от компютър, но консулският служител може да изиска от кандидата да представи и оригинала на поканата.

(2) При необходимост, консулският служител може да изиска от кандидата да предостави други документи/ допълнителни материали или да изиска интервю с кандидата.

(3) Предвид  специфичните условия на всеки кандидат, консулското длъжностно лице взема решение дали да издаде виза, както и валидността, продължителността на престоя и броя на влизанията в страната.

(4) За повече подробности, моля, посетете уеб сайта на съответното посолство или генерално консулство на Китай.

 

ВНИМАНИЕ: 

Всеки кандидат трябва да се увери, че попълнените данни във формуляра за кандидастване са достоверни и правилни. Всяка неверна, подвеждаща или непълна информация може да доведе до забава или отказ за издаване на виза.

Желателно е всеки кандидат да подаде заявлениято си за виза един месец преди заминаването си.

Suggest To A Friend
  Print