Contact Us  
 начало > консулска служба
Заверка на документи
2018-12-05
  

В съответствие с международната практика и консулската практика в Китай, целта на консулската заверка (легализация) е да увери, че нотариалните актове издадени в една държава могат да бъдат признати в друга и актовете имат своят законен ефект, които няма да бъдат повлияни от съмнения за автентичността на печата или подписа върху тях. Китайското Посолство е отговорно за легализацията на надлежно заверени от Министерството на външните работи или Министерството на правосъдието на България нотариални актове и други документи. Всички нотариални актове и други документи издадени в България трябва да бъдат заверени за предназначената им употреба в Китай.

 

Стъпки за легализация:

Стъпка 1

Документът Ви трябва да е нотариално заверен от местен нотариус, освен ако не е оригинално заверено копие/сертификат издадено от компетентна държавна служба.

Стъпка 2

Документът трябва да е допълнително заверен от Министерството на външните работи или Министерството на правосъдието на България.

Стъпка 3

Заповядайте в Посолството на Китай в България, за да завършите легализацията на документа.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Моля уверете се, че сте следвали всички необходими стъпки за заверка преди да подадете документа си в Посолството.

 

2. Документът Ви трябва да е автентичен, непокътнат и легитимен. Посолството НЯМА да звери документи, които съгласно китайското законодателство имат незаконно съдържание или могат да доведат до потенциални заплахи към националните или обществени интереси на Китай.

 

3. Документ от две или повече страници трябва да бъде правилно и сигурно прикрепен със запечатващ восък или печат през всяка страница (cross-page-seal)/релефен сух печат за да се осигури целостта на документа. Посолството НЯМА да завери документа, ако се окаже нелегитимен, по някакъв начин подправен, фалшифициран, незаконен или изменен.

 

4. Единични клетвени декларации/сертификати предназначени за регистрация за брак в Китай и определените документи за осиновяване по отношение на брачно положение, здравно състояние или досие за съдимост са валидни само шест месеца от дата на издаване. Посолството НЯМА да завери документа, ако поради изтичане на срока на валидност, стане невалиден.

 

Как да кандидатствате

 

1. НЕ Е нужно записване на час за подаване или взимане на документи за заверка.

2. Може да подадете заявление лично или с помощта на агент (не е нужно пълномощно). Моля отбележете, че е възможно да се наложи да бъдете повикани лично за интервю с консулски служител, при необходимост.

3. Вие или Вашият агент можете да получите документите на датата написана върху бележката за получаване, освен в случаите когато сте уведомени за друго от консулската служба.

 

Необходими документи:

 

1. Един надлежно попълнен и подписан Формуляр за заверка, ако заявлението Ви ще се подава от агент, моля уверете се че сте попълнили точка 7 във формуляра.

2. Оригинал на документа за заверка.

3. Пълен комплект фотокопия на документите за заверка.

4. За лични документи, моля да подадете фотокопие на паспорт или лична карта на подателя.

За фирмени документи, моля да подадете писмо, в което се уточнява целта на заверката и фотокопие на паспорта или личната карта на МОЛ на компанията.

Ако заявлението Ви ще се подаде от агент, моля да приложите фотокопие на паспорта и личната карта на Вашия агент.

5. Допълнителни документи, ако консулския служител сметне за необходимо.

Щом заявлението Ви бъде прието, ще Ви бъде дадена бележка за получаване, с която можете да заплатите в банка и да вземете документите си на посочената дата.

 

Време за обработка:

Стандартна услуга: 5 работни дни

Експресна услуга: 2 работни дни

 

 

Забележка:

Имайте в предвид, че горепосоченото време е само за справка. Някои заявления може да отнемат повече време за обработка, така че датата за получаване не може да бъде определена, докато не бъдете уведомени.

 

Такси и Начин на плащане:

1. Такси

1) Стандартна услуга

Граждански документи: 20 за документ

Търговски документи: 40 за документ

 

2) Експресна услуга: допълнителни 25на документ

Такса за заявление са заплаща само след като заявлението Ви е прието и обработено.

 

2. Начин на плащане

Кандидата трябва да направи плащане по банков път. Информацията за плащане е следната:

Банка: Първа инвестиционна банка

Получател: Посолство на китайската народна република

IBAN: BG02FINV91501015439740

BIC: FINVBGSF

 

Моля, обърнете внимание:

(1) Подателя трябва да изиска платежно от банката след заплащане. Номерът на бележката за взимане трябва да е упоменат в платежното, като Основание за плащане.

(2) Подателя взима документите от Посолството, като представя бележката за получаване и платежното.

Suggest To A Friend
  Print