Contact Us  
 начало > консулска служба
Известие за улесняване на издаването на визи за пътуване до Китай за лица, ваксинирани срещу COVID-19 с произведена в Китай ваксина
2021-03-15

За да се възобнови движението на китайци и чужденци по организиран начин, считано от 15 март 2021 г., китайското посолство в България предоставя следните условия за кандидатстващите лица за виза, които са ваксинирани с ваксина срещу COVID-19, произведена в Китай и притежават сертификати за тази ваксинация:

1. Чуждестранни граждани и членовете на техните семейства, които отиват в Китай, за да възобновят работа и производствени дейности в различни области, могат да подготвят документи и да подадат заявления в съответствие с изискванията преди началото на епидемията от COVID-19, тоест не е необходимо да предоставят "Писмо Покана (PU)", "Писмо покана (ТЕ)" или "Документ за проверка на покана", издадени от провинциалните служби на външните работи, търговски отдели или централни предприятия.

2. Умерено разширение на обхвата за издаване на визи за хора, които отиват в Китай за „спешни хуманитарни нужди". Приложимо за: чуждестранни членове на семейства на китайски граждани или лица с постоянно пребиваване, включително съпрузи, родители, деца и други близки роднини живеещи заедно (вкл. братя, сестри, прародители, внуци). Причини за пътуване до Китай: събиране на семейство, грижа за възрастни роднини, посещение, погребения или посещение на тежко болни роднини. Тези, които отговарят на горните условия, могат да подадат заявление за виза.

3. Притежатели на валидни карти за бизнес пътуване APEC могат да кандидатстват за виза тип M, като представят оригиналната валидна карта за бизнес пътуване на APEC и писмо покана издадено от канещата страна в континенталната част на Китай.

Молим да отбележите, че горепосочените условия са приложими само за онези кандидати, които са били ваксинирани срещу COVID-19 с ваксина, произведена в Китай (извършена ваксинация с получени 2 дози, в указания интервал от време на ваксината, произведена в Китай или в рамките на 14 дни след първата доза на произведената в Китай ваксина) и притежаващи документи за ваксинацията. Изискването на Китай за пътници, пътуващи до Китай с полети да представят два сертификата за отрицателни тестове за PCR и IgM антитела остава непроменено. След влизане в Китай, моля спазвайте съответните разпоредби за карантина и наблюдение.

Suggest To A Friend
  Print