Contact Us  
 начало > новини
Китай и светът продължиха заедно напред в една необичайна 2020 г.

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

2021-03-09

Изминалата 2020 г. бе необичайна и за Китай и за света. Епидемията от COVID-19 ни нанесе неочакван удар, доведе до дълбоки промени в световната икономика, международната търговия и инвестиции се свиха, пътуванията в чужбина и обменът се оказаха блокирани, работата и животът на хората бяха подложени на сурови изпитания и предизвикателства.

На този фон, китайският народ застана като един, и поставяйки епидемията под контрол и възстановявайки активно работата и живота си, добрите новини за икономическото ни развитие не закъсняха. През 2020 г. БВП на Китай нарасна с 2,3% и достигна 101 трилиона юана (14,7 трилиона долара), надвишавайки за първи път прага от 100 трилиона. Така ние се превърнахме в единствената голяма икономика в света, която реализира положителен растеж. Обемите на вноса и износа бяха значително по-добри от очакваното, а външната ни търговия достигна рекордно високо ниво. Китайската икономика осъществи V-образно възстановяване, давайки силен стимул за възраждането и на световната икономика, както и увеличавайки увереността на страните по света да преборят епидемията.

Представянето на китайската икономика през 2020 г. привлече широко внимание по целия свят и стана фокус на редица чужди медии. Какви са неговите ключови моменти и движещи сили, е въпрос, който предизвиква любопитство и интерес и у много български приятели, затова бих искал да се спра по-подробно на него.

1. Особености и ключови моменти в китайската икономика през 2020 г.

Особеностите и ключовите моменти в китайската икономика през 2020 г. се проявиха в пет направления:

Първо, общият обем на нашата икономика надвиши прага от 100 трилиона юана, което демонстрира нейния потенциал и жизненост, и означава също, че страната ни е увеличила своя принос и отговорност за глобалния растеж. Обръщайки се назад към 2020 г., изправен пред влиянието на COVID-19 и промени в международната среда, Китай предприе активни мерки за поставянето под контрол на епидемията и възстановяване на работата и производството. Икономическият ръст през отделните тримесечия се промени от 6,8% спад в първото, към ръст съответно от 3,2%, 4,9% и 6,5% през останалите, показвайки големия потенциал и гъвкавост на националното ни стопанство. В един сравнително продължителен период от време БВП на Китай се увеличи от 10 трилиона юана през 2000 г. до над 100 трилиона през 2020 г. В рамките на 20 години китайската икономика се превърна във втората най-голяма, заемайки 17% от световната. Наред с увеличаването на тежестта на нашата икономика в световната, Китай ще допринася повече за възстановяването, ще работи за оптимизиране на реформата на глобалното управление и ще насърчава изграждането на общност на споделена съдба.

Второ, Китай бе единствената от големите икономики в света, която реализира положителен растеж в търговията със стоки и изигра активна роля за стабилизиране на световната икономика и гарантиране на доставките. По данни на китайските митници, общият обем на търговията със стоки на страната ни през 2020 г. е достигнал рекордните 32,16 трилиона юана, нараствайки с 1,9% в сравнение с предходната година. Така Китай продължи да поддържа позицията си на най-голямата страна в търговията със стоки. Стокообменът между Китай и Европейския съюз, страните от АСЕАН и участниците в инициативата "Един пояс, един път" поддържа тенденция към растеж. През 2020 г. страните по света наложиха мерки за превенция на епидемията, изолация и блокиране, в резултат на които глобалната търговия рязко намаля. Китай изигра ролята на най-голям доставчик на антиепидемични материали и направи всичко по силите си за тяхното осигуряване, както и да достигнат до над 200 страни и райони. Според предварителна статистика, от месец март до края на 2020 г. Китай е изнесъл антиепидемични материали на стойност 438,5 милиарда юана(около 67.5милиарда долара). Износът на текстил, включително маски, медицинско оборудване и медикаменти е нараснал с 31%, а на компютри и домашни електроуреди - с 22,1%. Китайският износ на антиепидемични материали и стоки за ежедневна употреба оказа силна подкрепа за глобалната борба срещу COVID-19, удовлетворявайки по-добре нуждите на хората от различните страни в тяхното ежедневие и работа. Огромният потребителски пазар на Китай даде голяма подкрепа за стабилизиране на международната икономика и стимулиране на производството в другите държави.

Трето, Китай продължи да следва концепция за развитие от нов тип, активно насърчава трансформацията и модернизацията на своята икономика. Нашата икономика навлезе в нов етап на развитие, характеризиращ се с промяна на скоростта и надграждане. Ние ще продължим да прилагаме неизменно концепцията за развитие от тов тип, основано на иновации, координация, съобразено с околната среда, откритост и споделяне. През последните години Китай реализира активно стратегия, в чийто център са иновациите, стреми се към новаторски пробиви в основни и ключови области, подобрява енергично иновативните способности на промишленото производство и ускорява неговата дигитална трансформация. Полагаме усилия за стабилизиране и оптимизиране на веригата на доставките и индустриалната верига, насърчаваме трансформацията и модернизирането на традиционни индустрии в такива от висок клас, интелигентни и екологични. Дигиталната икономика в Китай се превърна във важен двигател на икономическия растеж. По време на 13-та петилетка (2016-2020) средногодишният ѝ темп на растеж бе 16,6%, а приносът ѝ за увеличението на БВП - над 67%. През 2020 г. китайските компании ускориха своята дигитална трансформация, като онлайн продажбите на дребно надвишиха 1,8 трилиона долара, което представлява ръст от 10,9% на годишна база. Серия от нови бизнес форми и модели дадоха нов тласък на дигиталната икономика. Китай увеличи инвестициите си в иновации, насърчаваше преструктурирането на своята икономика и засили сътрудничеството с останалите страни.

Четвърто, Китай разшири отварянето си към света във всички направления и осигури нови възможности за възстановяване на глобалната икономика. Ние продължихме да следваме идеите за откритост, сътрудничество, единство и взаимна изгода; разчитахме на себе си, но показахме, че сме отворени и към света; стремяхме се винаги да бъдем с широк кръгозор и да работим за реализирането на взаимни ползи; споделяхме възможностите и плодовете от нашето развитие с останалите страни. През 2020 г. неколкократно бяха обявявани мерки за отваряне към света, а различни платформи в тази сфера изиграха значителна роля. Три големи форума - Кантонският панаир през юни, Пекинското изложение за търговия с услуги през септември и Международното изложение за внос в Китай през ноември, се проведоха чрез комбинация от присъствени и онлайн събития, привличайки вниманието на света и създавайки множество възможности за бизнеса. През ноември 2020 г. бе подписано споразумението за Регионално всеобхватно икономическо партньорство, обхващащо страни с огромен брой население, икономически и търговски мащаб, а през декември бе финализирано преговори за китайско-европейското инвестиционно споразумение. Така само в рамките на два месеца няколко инициативи за отваряне привлякоха световното внимание и демонстрираха ярък контраст с икономическата антиглобализация, "затваряне" и "разделяне".

Особено показателно е, че в 45-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Европейския съюз, след седем години и 35 кръга преговори относно инвестиционното споразумение, лидерите на Китай и Европейския съюз обявиха в края на 2020 г. приключването им по график. Това споразумение се фокусира върху институционалното отваряне и обхваща четири основни аспекта: ангажименти за осигуряване на пазарен достъп, правила за лоялна конкуренция, устойчиво развитие и разрешаване на спорове. То показва решимостта и убедеността на Китай да насърчава отварянето си към външния свят на по-високо ниво. Споразумението създава също така безпрецедентни възможности за европейските компании да навлязат на китайския пазар, предоставяйки още по-широк пазарен достъп за взаимните инвестиции, подобряване на бизнес климата, по-добра законова защита и по-светли перспективи за сътрудничество. Председателят на КНР Си Дзинпин подчерта, че финализирането на преговори за споразумението ще даде силен импулс на възстановяването на световната икономика след пандемията, ще спомогне за либерализиране и улесняване на търговията и инвестициите, ще засили доверието на международната общност в икономическата глобализация и свободната търговия, и ще способства за изграждането на отворена икономика, така че двата големи пазара - Китай и Европа, да дадат съществен принос за изграждането на световна икономика от отворен тип. Председателката на Европейската комисия г-жа Фон дер Лайен също каза: "В епохата след COVID-19 светът ще се нуждае от надеждни европейско-китайски отношения, за да върви напред. Това обаче изисква сътрудничество, взаимна полза и взаимно доверие, особено в нашите търговски и инвестиционни връзки".

През 2020 г. Китай за първи път измести САЩ като най-големия търговски партньор на Европейския съюз, договорено беше и китайско-европейското инвестиционно споразумение. Китай и Европа са световни сили, големи пазари и велики цивилизации, които ще напишат нова глава в своето взаимноизгодно сътрудничество. Развитието на китайско-европейските отношения със сигурност ще насърчи и едни по-стабилни и зрели връзки с България, ще ги издигне на по-високо ниво, ще даде тласък на двустранните инвестиции, ще улесни потоците от стоки, технологии, услуги, капитали и персонал между нашите страни.

Пето, бизнес средата в Китай се подобряваше бързо и чуждестранните инвестиции продължиха да нарастват. В условията на глобален спад на трансграничните инвестиции, Китай продължи непрекъснато да подобрява своята бизнес среда. Областите с ограничения в отрицателния списък за чуждестранни инвестиции бяха намалени от 40 на 33, влязоха официално в сила Закон за чуждестранните инвестиции в Китайската народна република и правилник за неговото приложение. Китай въведе серия от мерки за разширяване на достъпа до пазара за чужди инвестиции, опростен беше допълнително негативният списък и увеличени облекченията за външния капитал. Във финансовия сектор бяха премахнати ограниченията на чуждата собственост в застрахователните и компаниите за ценни книжа. В областта на основната инфраструктура, бе премахнато изискването в градовете с население над 500 000 души китайски компании да притежават контролния пакет акции от съвместни предприятия по изграждане и управление на канализационни мрежи. В промишлеността, либерализирахме ограниченията, свързани с дела на чуждите инвестиции в производството на търговски превозни средства. Притегателната сила на огромния китайския пазар, непрекъснатото повишаване на степента на свобода и улесненията за капиталовложения, заедно с фундаментите на стабилния икономически растеж доведоха до нов рекорден обем на реално използваните чужди инвестиции от Китай. През 2020 г. в нефинансовия сектор те са нараснали с 6,2% на годишна база, достигайки 0.65 трилион долара, и превръщайки Китай в "стабилизатор" и "сигурно убежище" за чужди капитали.

2. Ключът към постигането на отличните икономически резултати на Китай през 2020 г.

През 2020 г. Китай бе "светлото петно" в картината на глобалната икономика. Мерките за ограничаване на епидемията от COVID-19, които предприехме, мощта и методите на страната ни успяха да привлекат вниманието на целия свят. Причината бе основно в това, че в действията си ние следвахме концепция за развитие, в чийто център са хората, показахме решимост и енергия да ускорим промяната на начина на икономически растеж, и приложихме серия от практически мерки за по-нататъшно задълбочаване на реформите, разширяване на отварянето към света и развитие от нов тип.

Продължихме да поставяме хората и живота им на първо място, изграждайки механизъм за научна превенция и контрол на епидемията от COVID-19. Още от първите дни на разпространението на новия коронавирус китайското правителство разглежда неизменно като най-важни хората и техния живот. В критичните моменти бе осигурена безусловна помощ за пациентите, приемайки в болници всеки, който имаше нужда да бъде приет, и лекувайки всеки, който се нуждаеше от лечение. Осигурихме научно планиране, отчитайки реалностите, въведохме мерки за оптимизиране на превенцията, контрола и възстановяването без да изпуснем подходящия момент за организирано подновяване на работата и производството, изработихме ефективен механизъм за нормализиране на превенцията и антиепидемичния контрол, създадохме условия и положихме солидна основа за поддържане на социалната стабилности и гарантиране на икономическото възстановяване.

Продължихме с прилагането на балансирана и ефективна макроикономическа политика, насърчавайки активно възобновяването на икономическия растеж. Намаляване на данъци, свиване на разходи, отсрочване на плащания, отпускане на преференциални кредити са част от важните мерки, които китайското правителство предприе, за да могат компаниите да преодолеят трудностите и се върнат към нормалната си работа. По данни на статистиката, мащабът на данъчните облекчения през 2020 г. е надхвърлил 2,5 трилиона юана, беше осигурено инклузивно кредитиране за малките и средни предприятия, фокусирано върху подкрепата за онези от тях, които се оказаха изправени пред сериозни рискове, като то се увеличи с 30% в сравнение с предходната година. Установихме нови механизми за директно финансиране на местно ниво, отчитайки реалната ситуация, ускорихме отпускането на средства, така че да достигнат своевременно до нуждаещите се и постигнат желания ефект, работихме за подобряване на слабите звена и осигуряване на подкрепа за социално слабите групи от населението. Продължихме по план с изграждането на нова инфраструктура, увеличихме инвестициите в създаването на мощности за производство на вятърна енергия, автомобили с нови енергии, електропреносни мрежи за свръхвисоко напрежение, центрове за данни, 5G мрежи и други, засилихме традиционното и създадохме нови видове потребление, повишихме публичното потребление и разширихме съвкупното търсене.

Поддържахме стратегическа решимост, ръководехме се от науката и насърчавахме устойчивото развитие на социалната икономика. В условията на редуващо се подобряване и влошаване на епидемичната ситуация, промени в международната среда и засилващ се търговски протекционизъм, "ускоряването" на китайската икономика бе неотделимо от прагматичните мерки за ускоряване на реформите, отваряне към света и развитие от нов тип, отразявайки огромната виталност на органичната връзка между "активното и компетентно правителството" и "ефективния пазар". Китайското правителство обръща внимание не само на настоящето, защитавайки активно благосъстоянието на гражданите, стабилността и растежа, но и на дългосрочните перспективи. То насърчава неизменно трансформацията и модернизацията на начина на икономически растеж, участва активно в реформирането и подобряването на глобалното управление, и съдейства за изграждането на общност на споделена съдба.

През 2021 г., в условията на продължаваща борба срещу епидемията от COVID-19, страните по света ще работят усилено за икономическото си възстановяване. Тази година се навършват 100 години от създаването на Китайската комунистическа партия, тя е също така първата в 14-ия национален план за социално-икономическо развитие. На Петия пленум на 19-ия ЦК на ККП бе зададена посоката за развитие през следващите пет до петнайсет години, и очертан мащабен план за превръщането на Китай в модерна социалистическа държава, с който страната ни ще се отправи на ново пътуване. Това е нов етап в развитието, в който Китай ще се изправи пред нови възможности, но и предизвикателства. В него ние ще продължим да реализираме концепцията за нов тип развитие, основано на иновации, координираност, екологичност, откритост и споделяне. Новият етап в развитието изисква нова стратегия и затова Китай ще ускори формирането на нов модел за това развитие, базиращ се на вътрешния икономически цикъл като негова основа и взаимното усилване между вътрешния и външния цикли. Ключът към успеха на тази стратегия е безпрепятствената циркулация в икономиката, затова ще се придържаме към висока степен на отваряне към външния свят, ще подобряваме ефективността и нивото на вътрешния цикъл чрез външния, и ще продължим да разширяваме пространството за сътрудничество с останалите страни.

Обръщайки поглед назад към 2020 г. можем да кажем, че макар и в условията на трудности, глобалната икономика продължи да се развива, а страните на света работеха заедно за тяхното преодоляване. Всеки ъгъл на света таи в себе си духовни сили, които го движат към прогреса, пламъкът на стремежа към по-добро гори навсякъде. През 2021 г., стоейки на нова отправна точка в историята, Китай ще продължи да бъде рамо до рамо с останалите страни без да се страхува от трудностите, ще бъдем заедно с всички в изпитанията, ще разширим отварянето си към света и ще даваме нови идеи, продължавайки усилията си за насърчаване на растежа на глобалната икономика и изграждането на общност на споделена съдба!

Suggest To A Friend
  Print