početna strana > Konzularni poslovi
Potrebni dokumenti za apliciranje kineske vize i konzularni formulari (consular forms)
2020/10/16

*Konzularni formulari se nalaze na kraju ove strance.

*Please find the consular forms at the end of this page.

 

Konzularni dani: četvrtkom od 9:00 do 11:00.

Consular days: Thursdays from 9:00 to 11:00.

 

 

Dokumenti koji su potrebni za vizu se sastoje od 2 dijela--Osnovni dokumenti i dodatni dokumenti:

 

I.Osnovni dokumenti:

1.Originalni pasoš koji važi najmanje šest meseci, pasoš sa minimum 4 slobodne stranice, fotokopija prve strane pasoša.

2.Popunjen formular za vizu sa fotografijom, bijele pozadine.

3.Originalni legalni boravak ili boravišna viza (samo za strane državljane u Crnoj Gori) i kopija.

4.Drugi dokumenti koji konzularni sektor smatra neophodnim.

 

II.Dodatni dokumenti (zavisi od vrste kineskih viza):

Kineske vize se dijele na sljedeće vrste: diplomatske vize, kurtoazne vize, službene vize i obične vize. Obične vize se dalje dijele na sljedeće kategorije:

C viza: Izdaje se stranim članovima posade sredstava međunarodnog prevoza, uključujući avion, voz i brod, ili vozačima motornih vozila koji imaju prekogranične prevozne aktivnosti, ili pratećim članovima porodice članova posade gore spomenutih prevoznih sredstava.

Dokumenti :

1.Pozivno pismo koje je izdala nadležna služba/kompanija u Kini.

2.Garantno pismo koje je izdala transportna kompanija.

3.Originalna pomorska knjižica.

4.Rezervacija avionske karte.

 

D viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju boraviti u Kini trajno.

Dokumenti:

1.Original i fotokopija stalnog boravka koje je izdalo Ministarstvo za javnu bezbjednost Kine.

 

F viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu radi razmjene, posjete, istraživanja, i drugih aktivnosti.

Dokumenti:

1.Pozivno pismo od kineskih organa.

2.Rezervacija hotela.

3.Rezervacija povratne avionske karte.

 

G viza: Izdaje se osobama koje će imati tranzit kroz Kinu.

Dokumenti:

1.Garantno pismo koje je izdala transportna kompanija ili pozivno pismo koje je izdala nadležna služba/kompanija u Kini.

2.Rezervacija avionske karte.

3.Kupljena avionska (vozna ili brodska) karta za destinaciju ili region(samo za turiste ili biznis putnike koje namjeravaju proći kroz Kinu).

 

J1 viza: Izdaje se rezidentnim stranim novinarima stranih novinskih organizacija stacioniranih u Kini. Namjeravani boravak u Kini je duži od 180 dana.

Dokumenti:

1.Pismo obaveštenja o vizi koje je izdalo Direkcija za informaciju Ministarstva vanjskih poslova Kine.

2.Zvanično pismo koje je izdala medijska kuća za koju novinar radi.

 

J2 viza: Izdaje se stranim novinarima koji namjeravaju posjetiti Kinu zbog kratkoročne reportaže. Namjeravani boravak u Kini nije duži od 180 dana.

Dokumenti:

1.Pismo obavještenja o vizi koji je izdao nadležni organ Kine ili nota iz Ministarstva vanjskih polova Crne Gore.

2.Zvanično pismo koje je izdala medijska kuća za koju novinar radi.

3.Rezervacija hotela.

4.Rezervacija povratne avionske karte.

 

L viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu kao turisti.

Dokumenti:

1.Rezervacija povratne avionske karte.

2.Rezervacija hotela.

3.Turistička agenda.

4.Potvrda o finansiranju troškova(npr. dokaz o mjesečnim prihodu ili dokaz o depozitu u bankama)

5.Pozivno pismo od kineskih državljana s kopijom kineske lične karte, ili od državljana drugih zemalja s kopijom prve strane pasoša i kineskog boravka(samo za one koji će posjetiti nekoga u Kini. Ako pozivac će obezbjediti smještaj, rezervacija hotela nije obavezna)

 

M viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu zbog poslovnih i trgovinskih aktivnosti.

Dokumenti:

1.Pozivno pismo od kineskih kompanija.

2.Rezervacija povratne avionske karte.

3.Rezervacija hotela.

 

Q1 viza: Izdaje se članovima porodice kineskih državljana ili stranaca sa trajnim boravkom u Kini koji namjeravaju putovati u Kinu radi spajanja porodice ili onima koji namjeravaju putovati u Kinu radi udomiteljstva. Planirani boravak u Kini je duži od 180 dana.

"Članovi porodice" su supružnici, roditelji, sinovi, kćeri, supružnici sinova ili kćeri, braća, sestre, djed i baka, unuci, unuke i roditelji supružnika.

Dokumenti:

1.Pozivno pismo od strane kineskih državljana ili stranih državljanina sa kineskim stalnim boravkom u Kini.

2.Kopija kineskih ličnih karata ili stranih pasoša i dozvole za stalni boravak, od strane pozivaoca.

3.Originalna i kopija sertifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjereno uvjerenje o srodstvu) koji pokazuje porodični odnos između podnosioca zahtjeva i pozivaoca.

 

Q2 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju posjetiti svoje rođake koji su kineski državljani koji žive u Kini ili stranci sa stalnim boravkom u Kini. Planirani boravak u Kini nije duži od 180 dana.

Dokumenti:

1.Pozivno pismo od strane kineskog državljanina ili stranog državljanina sa stalnim boravkom u Kini.

2.Kopija kineske lične karte ili stranog pasoša i dozvole za stalni boravak od strane pozivaoca.

3.Rezervacija povratne avionske karte.

 

R viza: Izdaje se osobama koje su visokorangirani talenti ili čije su vještine hitno potrebne u Kini.

Dokumenti:

1.Pismo obavještenja o vizi koje je izdala Direkcija za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova Kine.

 

S1 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu u posjetu strancima koji rade ili studiraju u Kini, a koji su njihovu supružnici, roditelji, sinovi ili kćeri ispod 18 godina starosti, roditelji supružnika ili osobama koje namjeravaju putovati u Kinu iz drugih privatnih razloga. Namjeravani boravak u Kini je duži od 180 dana.

Dokumenti:

1.Kopija pasoša i boravišne dozvole pozivaoca.

2.Pozivno pismo od pozivaoca.

3.Original i kopija sertifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjereneo uvjerenje o srodstvu) koji pokazuje rodbinsku vezu između podnosioca zahtjeva i pozivaoca.

 

S2 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju posjetiti članove svoje porodice koji su stranci koji rade ili studiraju u Kini ili onima koji namjeravaju putovati u Kinu iz drugih privatnih razloga. Planirani boravak u Kini nije duži od 180 dana.

"Članovi porodice" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove, kćeri, supružnike sinova i kćeri, braću, sestre, baku i djeda, unuke, te roditelje supružnika.

Dokumenti:

1.Kopija pasoša i boravišne dozvole pozivaoca.

2.Pozivno pismo od pozivaoca.

3.Original i kopija sertifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjereneo uvjerenje o srodstvu) koji pokazuje rodbinsku vezu između podnosioca zahtjeva i pozivaoca.

4.Rezervacija povratne avionske karte.

 

X1 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju studirati u Kini na period duži od 180 dana.

Dokumenti:

1.Original i kopija uvjerenja o prijemu u školu ("Admission Notice") koji izdaje škola ili drugi subjekt u Kini.

2.Original i kopija "Zahtjeva za vizu za studije u Kini" (Obrazac JW201 ili obrazac JW202) koji izdaju nadležne kineske vlasti.

3.Potvrda o finansiranju studiranja. Ako student snosi troškove, potrebna je i potvrda o plaćanju školarine. Ako fakultet/organizacija snosi troškove, treba navesti u uvjerenju.

4.Rezervacija avionske karte.

 

X2 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju studirati u Kini na period koji nije duži od 180 dana. Ne uključuje seminar koji se održavaju od strane Ministarstva trgovine Kine.

1.Original i kopija uvjerenja o prijemu koju izdaje škola ili drugi subjekti u Kini.

2.Potvrda o finansiranju studiranja. Ako student snosi troškove, potrebna je i potvrda o plaćanju školarine. Ako fakultet/organizacija snosi troškove, treba navesti u uvjerenju.

3.Rezervacija povratne avionske karte.

 

Z viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju raditi u Kini.

1.Radna dozvola za strance koju izdaju organi kineske vlade za ljudske resurse i socijalno osiguranje.

2.Rezervacija avionske karte.

 

*Nosioci D vize, J1 vize, Q1 vize, S1 vize, X1 vize, Z vize moraju se prijaviti kod lokalnih organa javne sigurnosti kako bi regulisali boravišnu formalnost u roku 30 dana od ulaska u Kinu.

Suggest to a friend   
Print