početna strana > 图片新闻
Obavještenje o potrebi podnošenja negativnih nalaza PCR testiranja i IgM antitijela testiranja na COVID-19 putnicima za Kinu
2021/01/18

Da bi se smanjio prekogranični prenos COVID-19, počev od 06. novembra 2020. godine, svi putnici koji avionom polaze iz Crne Gore za Kinu, moraju da urade PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19, i da se prijave online za dobijanje "HDC code" (odnosno "Health Declaration Certificate", primjerak "HDC code" je dostupan na kraju ovog obavještenja) izdat od kineskih ambasada/generalnih konzulata na osnovu negativnih nalaza oba testiranja. Specifični zahtjevi su sljedeći:

1. Opšti uslovi

Svi putnici koji avionom polaze iz Crne Gore za Kinu, moraju da u roku od 48 sati prije ukrcavanja na let ka tranzitnoj zemlji, urade prve PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19 u Crnoj Gori i dobiju negativne nalaze oba testiranja (period važenja negativnih nalaza počinje od trenutka uzorkovanja i traje 48 sati), i da se prijave online za dobijanje prvog "HDC code" izdat od kineske ambasade u Crnoj Gori. Testiranja u Crnoj Gori se mora uraditi kod određenih priznatih institucija od strane kineske ambasade u Crnoj Gori (spisak institucija je dostupan u ovom obavještenju).

Zatim, svi putnici moraju da u roku od 48 sati prije ukrcavanja na direktan let ka Kini, urade druge PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19 u tranzitnoj zemlji (u kojoj se ukrcavaju na direktan let ka Kini) i dobiju negativne nalaze oba testiranja (period važenja negativnih nalaza počinje od trenutka uzorkovanja i traje 48 sati), i da se prijave online za dobijanje drugog "HDC code" izdat od kineske ambasade/generalnog konzulata u tranzitnoj zemlji (u kojoj se ukrcavaju na direktan let ka Kini). Testiranja u tranzitnoj zemlji se mora uraditi kod određene priznate institucije od strane kineske ambasade/generalnog konzulata u tranzitnoj zemlji (putnici trebaju obratiti kineskoj ambasadi/generalnom konzulatu u tranzitnoj zemlji u vezi informacija o određenim priznatim institucijama).

2. Procedura za dobijanje "HDC code"
Dobijanje prvog "HDC code" izdat od kineske ambasade u Crnoj Gori:
Nakon dobijanja negativnih nalaza PCR testiranja i IgM antitijela testiranja na COVID-19 u Crnoj Gori (period važenja negativnih nalaza počinje od trenutka uzorkovanja i traje 48 sati), putnicima je potrebno na sajtu https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ se registrovati, jasno skenirati/slikati obe negativne nalaze, popuniti sve potrebne podatke, kineska ambasada u Crnoj Gori će na što kraćem roku ih verifikovati. Nakon verifikacije, putnici će primiti "HDC code". Putnici moraju pokazati digitalni ili štampani "HDC code" i slijediti procedure za inspekciju kod aviokompanija tokom ukrcavanja.

Dobijanje drugog "HDC code" izdat od kineske ambasade/generalnog konzulata u tranzitnoj zemlji (u kojoj se ukrcavaju na direktan let ka Kini): putnici trebaju obratiti kinesku ambasadu/generalni konzulat u tranzitnoj zemlji u vezi toga.

Putnici trebaju ukrcati na letove u periodu važenja "HDC code".

3. Institucije za testiranje u Crnoj Gori koje su priznate od strane kineske ambasade u Crnoj Gori (ažurirano 18. januara 2021.)

(1) Institut za javno zdravlje Crne Gore

(2) Zdravstvena ustanova Moj Lab Podgorica

Ambasada će blagovremeno ažurirati spisak priznatih institucija po potrebi.

4. Napomene

(1) Molimo da pažljivo pročitate gore navedene zahtjeve i da ih slijedite. Ako ne možete dobiti negativne nalaze PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19, ni "HDC code", znači da se trenutno ne kvalifikujete za ukrcavanje na let za Kinu i da ćete morati promijeniti svoj plan putovanja.

(2) Molimo da se pažljivo unaprijed informišete o uslovima testiranja u tranzitnoj zemlji, uklučujući koje su određene i priznate institucije od strane kineske ambasade/generalnog konzulata u toj zemlji, kakvi su propisi ulaska u tu zemlju itd. Ako aerodrom u tranzitnoj zemlji ne može ponuditi PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje, putnici trebaju ulaziti u granicu tranzitne zemlje i urade PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje. Molimo da se pažljivo unaprijed informišete o viznom režimu i propisima ulaska u tranzitnu zemlju tokom perioda pandemije.

(3) Molimo da pažljivo odaberite plan putovanja, izbjegavajte situacije nemogućnosti ulaska u tranzitnu zemlju, blokade ukrcavanja, neispravnih testiranja, ili neispravnih "HDC code".

Kineska ambasada u Crnoj Gori podsjeća putnike da obavezno tačno prijave svoje lične podatke i dostave ispravne i važeće nalaze PCR testiranja i IgM antitijela testiranja. U slučaju prikrivanja ili falsifikovanja, relevantne osobe će snositi odgovornost u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Kontakt kineske ambasade u Crnoj Gori u vezi "HDC code": 020609276 (ponedeljak-petak od 08:30 do 12:30), 069183007 (dostupan 24*7 za hitan slučaj).

primjerak"HDC code"

 

Suggest to a friend   
Print