Home Page Embassy Information Consular Service CPC 100th Anniversary Travel in China 中文
Home > Embassy Events & Notices
Letter from the spokesperson of the Chinese embassy in the Netherlands to the editor-in-chief of De Volkskrant
2018/11/16

In response to the irresponsible reporting on China's Xinjiang Region on October 31 and November 5 of De Volkskrant, the spokesman of the Chinese Embassy in the Netherlands recently wrote to the editor-in-chief of the newspaper. The full text is as follows:

Geacht de hoofdredacteur de Volkskrant,

We hebben gemerkt dat uw krant op 31 oktober een gezamenlijk opiniestuk van 24 Nederlandse en Belgische experts publiceerde: Stop met zwijgen over de Chinese repressie van de Oeigoeren. Op 5 november publiceerde de Volkskrant weer een artikel van de buitenlandredactie met als titel: China toont moslims in kampen 'de weg naar geluk'. Ik wil u er graag op wijzen dat velen van de zogenaamde 'sinologen' en de relevante journalisten die de bovengenoemde artikelen opstelden, recent China niet hebben bezocht. Ze hebben geen diepgaande en uitgebreide kennis van China en de Chinese regio Xinjiang. Wat ze over de huidige Xinjiang schreven, is gebaseerd op wat ze horen, in plaats van feiten. Graag wil ik u wat mededelen over de huidige situatie in Xinjiang.

Het terrorisme en extremisme zijn de gemeenschappelijke vijanden van de menselijke beschaving en de internationale gemeenschap. Alle regeringen zijn verplicht om de veiligheid van hun land en bevolking te waarborgen. De door de 'Oost-Turkestaanse' terroristen gecompleteerde gewelddadige terroristische en etnische separatistische activiteiten vormen nu de grootste reële bedreigingen voor Xinjiang. De Chinese regering heeft in overeenstemming met onder andere de contraterrorisme wet en het strafrecht, een programma voor beroepsonderwijs en -opleiding opgezet in Xinjiang. We combineren de strijd tegen gewelddadige terroristische misdaden met de bescherming van de mensenrechten, met als doel de meerderheid van degenen die lichte vormen van misdaad hebben gepleegd, te helpen en ze het slachtoffer van terrorisme en extremisme voorkomen te worden. Daardoor worden hun juridische bewustzijn en burgerschapsbewustzijn verhoogd en ze in staat gesteld om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om inkomsten te genereren, zodat ze op eigen benen kunnen staan na hun terugkeer in de maatschappij. Deze maatregelen worden gesteund door alle etnische groepen in Xinjiang, die zich op hun legitieme belangen richten te beschermen.

Op dit moment kent Xinjiang een sociale stabiliteit en een gezonde economische ontwikkeling. De mensen van alle etnische groepen leven in harmonie. In Xinjiang wonen meer dan 47 etnische groepen waaronder de Oeigoeren, Han-Chinezen en Kazachen. De normale religieuze activiteiten van alle etnische groepen zijn gegarandeerd. Tegelijkertijd mag niemand religie gebruiken om activiteiten uitvoeren die de openbare orde verstoren en de gezondheid van de burgers schaden. In de afgelopen 21 maanden hebben er in Xinjiang zich geen gewelddadige terreuraanvallen voorgedaan. Mensen in Xinjiang voelen zich nu veel veiliger en zijn veel tevredener met de sociale stabiliteit. De economie van de regio Xinjiang groeide in 2017 met 7,6 procent, meer dan het landelijk gemiddelde. Ook zien we een toename van het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking in steden en op het platteland met respectievelijk 8,1 procent en 8,5 procent. In 2017 groeide het toerisme met 32,4 procent en werd de regio bezocht door meer dan 100 miljoen binnenlandse en internationale toeristen. Mensen van alle etnische groepen in Xinjiang koesteren de huidige situatie van leven en werken in vrede en geluk.

De Chinese overheid regeert Xinjiang in overeenstemming met de wet en dit is volledig een interne aangelegenheid van China, waarmee anderen, vooral degenen met bijbedoelingen, zich niet mogen bemoeien. China verwelkomt alle constructieve adviezen, maar we accepteren geen bevooroordeelde en onverantwoordelijke beschuldigingen.

We hopen dat uw krant onze brief gaat publiceren vanuit de objectieve en evenwichtige rapportageprincipes, zodat de Nederlanders de Chinese regio Xinjiang en de ontwikkelingen en de feitelijke situatie daarvan vanuit verschillende en objectieve invalshoeken beter kunnen leren kennen. Ook kunnen ze de inspanningen van China om effectieve preventieve maatregelen tegen terrorisme en extremisme te nemen in overeenstemming met de wet, goed leren kennen.

Suggest To A Friend
  print
Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of the Netherlands All Rights Reserved
Add: Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag Tel: 0031-70-3065061