Home Page Embassy Information Consular Service CPC 100th Anniversary Travel in China 中文
Home > Embassy Events & Notices
'Een hetze tegen China'
2020/05/12

Onlangs beweren sommige landen dat het coronavirus afkomstig is van een laboratorium in Wuhan en bekritiseren ze China op zijn reactie op de pandemie. Ze hebben opgeroepen om hiernaar een ‘onafhankelijk, internationaal onderzoek’ te doen. Naar mijn mening is dat niets anders dan een truc om het publiek te misleiden en China te stigmatiseren.

China staat altijd open voor onderzoek naar zaken als het opsporen van het coronavirus. Na het detecteren en delen van de genetische sequentie van het nieuwe virus, blijft China goede communicatie onderhouden met de WHO en relevante landen. Samen hebben we veel vooruitgang geboekt. Wetenschappers over de hele wereld, onder wie topcoronavirus-expert van het Witte Huis, Dr. Anthony Fauci, zijn het er over eens dat het virus afkomstig is uit de natuur in plaats van een laboratorium. Degenen die beweren, zonder bewijzen, dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan, zijn slechts een handvol politici die geen respect hebben voor de wetenschap. Het opsporen van de oorsprong van het virus is een ingewikkeld en rigoureus proces, waarbij de wetenschappelijke wetten moet worden gevolgd. We moeten deze taken aan wetenschappers overlaten. Conclusies mogen niet worden verzonnen of verondersteld voor specifieke politieke doeleinden.

Opgemerkt moet worden dat de plaats waar de coronapatiënt voor het eerst werd gemeld, niet per se de oorsprong is van het virus. Er zijn al meer eerdere coronabesmettingen vastgesteld buiten China. Een Amerikaanse burgemeester zei dat hij in november vorig jaar het coronavirus al heeft opgelopen. Bovendien zijn de types van het nieuwe coronavirus in China, de VS en Europa verschillend. Het opsporen van de oorsprong dient wereldwijd te zijn in plaats van alleen maar in Wuhan of China. We hopen dat alle betrokken landen ook open voor dergelijk onderzoek kunnen zijn.

China hoeft zich niet schuldig te voelen over zijn pandemie-aanpak. China heeft aan zijn verplichtingen onder de internationale gezondheidsvoorschriften voldaan. De internationale gemeenschap en de WHO hebben de inspanningen van China erkend om het virus in eigen land in te dammen en internationale samenwerkingen aan te gaan.

Natuurlijk moeten we ervaring en lessen uit deze grote uitdaging zowel op internationaal als nationaal niveau trekken. China staat volledig achter een uitgebreide herziening en evaluatie hierover in het kader van de WHO, op basis van wetenschappelijke feiten en in overeenstemming met het beginsel van gelijkheid, objectiviteit en eerlijkheid. Het zal op juiste tijd gebeuren nadat de pandemie wereldwijd effectief onder controle is gebracht, met als doel om het mondiale gezondheidsbeheer te verbeteren. Maar op dit moment moeten alle landen zich concentreren op de internationale samenwerking en solidariteit om de pandemie zo snel mogelijk in te dammen. Dat is ook de consensus van de overgrote meerderheid van alle landen, waaronder Nederland.

Tegelijkertijd is China fel tegen die politieke trucs om politieke belangen te behartigen onder het mom van zogenaamd ‘internationaal onderzoek’, net zoals het onderzoek naar de ‘massavernietigingswapens’ in Irak. Veronderstel eerst dat China schuldig is, zo luidt het complot van sommige politici. Vervolgens verzin ‘bewijs’ en ten slotte ‘houd China verantwoordelijk en ‘claim compensatie bij China’. Daardoor schuiven ze hun eigen verantwoordelijkheden van zich af voor het mislukte aanpak van pandemie. Dit druist volledig in tegen internationale rechtvaardigheid, eerlijkheid en de rechtsstaat.

Er moet op worden gewezen dat om een dergelijk ‘internationaal onderzoek’ tegen een bepaald land te starten, moeten er ten eerste voldoende redenen zijn om te geloven dat het land ‘internationale onrechtmatige daden’ heeft begaan. En ten tweede moet het onderzoek worden gemachtigd door gemandateerde internationale mechanisme. Het onderzoek moet bovendien aan bepaalde eisen voldoen en bepaalde procedures volgen. Anders wordt de internationale rechtsorde geschaad. Ik hoop dat het leidende land achter dit initiatief over drie vragen kan nadenken: heeft hij zijn eigen ‘verantwoordelijkheid om zijn eigen volk te beschermen’ vervuld? Hoeveel obstakels heeft hij opgeworpen om internationale samenwerking te blokkeren? Hoeveel bijbedoelingen verbergt hij in het duister? De wereld verdient de waarheid.

Suggest To A Friend
  print
Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of the Netherlands All Rights Reserved
Add: Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag Tel: 0031-70-3065061