Oświadczenie rzecznika prasowego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce dotyczące agendy sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL)
2020/05/24

 

     Podczas trzeciej sesji 13. kadencji OZPL, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, poruszono kwestię przepisów zapewniających bezpieczeństwo narodowe w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong. W związku z powyższym rzecznik Ambasady ChRL w Polsce oświadcza, co następuje:

 

     Bezpieczeństwo narodowe jest podstawowym warunkiem istnienia i rozwoju kraju oraz decyduje o kluczowych interesach tego kraju. Ochrona bezpieczeństwa narodowego stanowi podstawowy interes przedstawicieli wszystkich grup etnicznych w kraju, w tym rodaków z Hongkongu, jest kluczową istotą i podstawą istnienia doktryny „jeden kraj, dwa systemy". Tylko przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego, można zapewnić dobrobyt i stabilność Hongkongu oraz w pełni chronić w tym mieście uzasadnionych prawnie interesów pochodzących z różnych krajów instytucji i ich personelu.

 

     Jako najwyższy organ władzy państwowej w Chinach OZPL wypełnia swoje uprawnienia i obowiązki w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Konstytucją ChRL i Ustawą Zasadniczą Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. Podejmuje niezbędne środki prowadzące do ochrony suwerenności kraju, utrzymania jego jedności i integralności terytorialnej oraz wzmocnienia podstaw doktryny „jeden kraj, dwa systemy". Jest to wybór nieunikniony, rozsądny i legalny, zapewnianiający długofalową stabilność Hongkongu i zapobiegający ingerencji sił zewnętrznych w tym mieście. Decyzja OZPL jest wymierzona w nieliczne, poważnie zagrażające bezpieczeństwu narodowemu akty i nie wpływa ona na wysoki stopień autonomii Specjalnego Regionu Administracyjnego oraz praw i wolności mieszkańców Hongkongu.

 

     „Jeden kraj, dwa systemy" jest podstawową polityką Chin, a determinacja rządu chińskiego w jej przestrzeganiu pozostaje niezachwiana. Hongkong jest specjalnym regionem administracyjnym Chin i lokalnym regionem administracyjnym podlegającym bezpośrednio Rządowi Centralnemu ChRL. Kwestia przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong jest wyłącznie sprawą wewnętrzną Chin i żaden inny kraj nie ma prawa do ingerencji. Determinacja rządu chińskiego w zakresie ochrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i rozwoju jest niezachwiana, a stanowczość w przeciwstawianiu się siłom zewnętrznym ingerującym w sprawy Hongkongu pozostaje niezachwiana.