Wymagania do aplikacji o kod zdrowia/oświadczenie zdrowotne (Health Declaration Certificate)
2021/05/26

Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin powinni aplikować o kod zdrowia lub oświadczenie o stanie zdrowia na podstawie dwóch negatywnych wyników testów (PCR i IgM) wykonanych zgodnie z wymaganiami w wyznaczonym przez Ambasadę laboratorium. Poniżej znajdują się wymagania dotyczące aplikowania o kod zdrowia/oświadczenie zdrowotne HDC:

 

1. Pasażerowie powinni zaaplikować o kod zdrowia lub oświadczenie o stanie zdrowia HDC jak najszybciej po otrzymaniu wyników badań, co najmniej 3 godziny przed odlotem. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za brak możliwości wejścia na pokład spowodowane zbyt późnym przesłaniem aplikacji.

 

2. W przypadku osób lecących do Chin z kraju trzeciego przez Polskę należy wcześniej wykonać dwa testy w kraju, w którym rozpoczyna się podróż. Pobieranie próbek do badań należy przeprowadzić w ciągu 48 godzin przed wyjazdem z kraju rozpoczęcia podróży, a wniosek o kod zdrowia / oświadczenie zdrowotne HDC należy złożyć do Ambasady lub Konsulatu w danym kraju. Aplikując o zielony kod zdrowia/oświadczenie zdrowotne HDC w Polsce wnioskodawcy muszą przesłać zrzut ekranu z zielonym kodem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat w kraju, gdzie rozpoczęli podróż.

 

3. Aplikując o kod zdrowia/oświadczenie o stanie zdrowia HDC w Polsce należy załączyć ważne zaświadczenie o pobycie w Polsce, np. ważna polska karta pobytu lub wiza. W przypadku wygaśnięcia karty pobytu lub wizy należy przedstawić dowód ostatniego wniosku o przedłużenie. W przypadku braku powyższych dokumentów można również przedstawić aktualną umowę o pracę wydaną przez polskiego pracodawcę, zaświadczenie o studiowaniu w Polsce / legitymację studencką, wyciąg z użytkowania karty bankowej itp. celem ustalenia przez Konsulat aktualnego i długotrwałego pobytu aplikanta w Polsce.

 

4. Osoby zaszczepione również muszą wykonać dwa testy przed wyjazdem do Chin. Ambasada akceptuje zaświadczenia po dwóch dawkach lub szczepieniu jednodawkowym (takimi szczepionkami jak Johnson & Johnson, China CanSino Bio itp., po których wykonaniu w momencie aplikacji upłynęło przynajmniej 14 dni). Osoby zaszczepione ubiegając się o kod zdrowia / oświadczenie o stanie zdrowia HDC, oprócz wyników dwóch testów muszą również załączyć zaświadczenie o zaszczepieniu (dwie dawki szczepionki lub pojedyncza dawka po upływie 14 dni), a także „Deklarację szczepienia na koronawirusa” (Letter of Commitment on COVID-19 Vaccination) podpisaną osobiście lub przez opiekuna prawnego (patrz załącznik). Ambasada następnie weryfikuje załączone dokumenty i wydaje kod zdrowia / oświadczenie zdrowotne HDC osobom spełniającym wymagania.

 

5. Obecna sytuacja epidemii na świecie jest nadal skomplikowana i dotkliwa. Ambasada Chin w Polsce po raz kolejny przypomina chińskim obywatelom w Polsce, aby nadal zwracali uwagę na lokalną sytuację epidemiczną, przestrzegali lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania epidemiom i nadal przestrzegali zasady „nie podróżuj bez potrzeby”. Jeśli naprawdę zajdzie potrzeba podróży za granicę, po wykonaniu dwóch testów na koronawirusa zalecamy izolację w domu, unikanie wychodzenia i podejmowanie środków ostrożności, aby zapobiec ryzyku infekcji.

 

6. Pasażerowie powinni aplikować zgodnie z prawdą i przesyłać autentyczne dokumenty. Wgrywanie fałszywych zaświadczeń zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób, przez co wiąże się z odpowiedzialnością zgodnie z prawem.

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej

w Rzeczpospolitej Polskiej

26 maja 2021 r.