Testy molekularne RT-PCR i serologiczne IgM na koronawirusa – często zadawane pytania
2020/11/11

1. Dlaczego wymagane są dwa testy na koronawirusa zarówno molekularny RT-PCR, jak i serologiczny IgM? Jaki jest powód wdrożenia takiego wymagania?

W ostatnim czasie sytuacja pandemiczna poza Chinami uległa pogorszeniu, a ryzyko przyjazdu do Chin osób zarażonych wzrosło. Liczba potwierdzonych przypadków pośród osób przyjezdnych z zagranicy w październiku wzrosła o około 45% w porównaniu do września, dając w sumie 515 osób zarażonych. Wdrożenie wymagania dwóch testów ma nie tylko pomóc utrzymać pod kontrolą niską liczbę przypadków w samych Chinach, ale także zminimalizować ryzyko wzajemnego zakażenia podróżnych, przyjeżdżających do Chin, pomagając tym samym zachować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich. Zgodnie z opiniami specjalistów, wyniki testów na obecność przeciwciał IgM w surowicy są wiarygodne, a testy molekularne precyzyjnie określają obecność koronawirusa Covid-19 w organizmie.

 

2. Od kiedy w Polsce obowiązuje wymóg posiadania dwóch negatywnych wyników testów na koronawirusa?

Od 6 listopada 2020 r. (włącznie).

 

3. Kogo obowiązuje wymóg wykonania testów molekularnych i serologicznych na koronawirusa? Czy dzieci także muszą wykonywać badania?

Wszyscy pasażerowie (w tym dzieci) wylatujący z Polski są zobowiązani do poddania się testom molekularnym RT-PCR oraz serologicznym na przeciwciała IgM. Pobranie próbek krwi do testów serologicznych u małych dzieci wymaga specjalnej kwalifikacji, dlatego należy wcześniej skontaktować się z konkretnym laboratorium w celu potwierdzenia możliwości wykonania badania.

 

4. Gdzie należy wykonać testy na koronawirusa?

Proszę zapoznać się z załączoną poniżej listą zawierającą laboratoria wyznaczone przez Ambasadę Chińską w Polsce. Testy molekularne i serologiczne można przeprowadzić w jednym laboratorium lub w dwóch różnych instytucjach.

Uwaga: Należy z wyprzedzeniem kontaktować się z wybraną instytucją badawczą celem umówienia na testy. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub zamówienie badania na stronie internetowej laboratorium i zaplanowanie badania zgodnie z okresem ważności wyników, biorąc pod uwagę, że wyniki testów molekularnych i serologicznych w tej samej instytucji mogą być wydawane w różnym czasie. Prosimy o okazanie ważnego dokumentu podróży (paszportu lub travel document) w czasie badania. Wyniki testów z instytucji innej niż wyznaczona przez Ambasadę CHin nie są akceptowane.

 

5. Jak obliczyć 48-godzinny okres ważności testów molekularnych i serologicznych?

Czas ważności testów liczy się od momentu pobrania wymazu i/lub próbki krwi. Okres ważności to 2 dni od dnia pobrania. Weź czas pobierania próbek z podwójnie negatywnego raportu z testu jako czas początkowy, a okres ważności to data pobrania próbki + 2 dni, które są ważne, gdy wsiadasz do samolotu. Jeżeli daty pobrania próbki do badania molekularnego i serologicznego są różne, pod uwagę bierze się wcześniejszą datę.

Przykład: Jeśli lot jest zaplanowany na 3 grudnia, test można wykonać o dowolnej godzinie dnia 1 grudnia.

Uwaga: Niezwłocznie po otrzymaniu wyniku badania należy zaaplikować o wydanie kodu testowego QR „HS" (obywatele Chin) lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" (obcokrajowcy) do Ambasady Chin w Polsce i pozostawić czas na weryfikację, aby zapobiec zbyt późnemu wydaniu kodu i braku możliwości odbycia podróży zgodnie z planem.

 

6. Czy istnieje możliwość zastąpienia testów molekularnych i serologicznych dwoma wynikami badań serologicznych na przeciwciała IgM i IgG?

Nie. Aby wejść na pokład samolotu, należy wykonać dwa różne testy, jeden metodą molekularną RT-PCR, a drugi serologiczną na przeciwciała IgM w ciągu 48 godzin przed odlotem i uzyskać dwa negatywne wyniki.

 

7. Czy można ubiegać się o kod testowy QR „HS" lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" mając wynik niejednoznaczny?

Nie, jeśli którykolwiek z wyników Twojego testu jest „niejednoznaczny", oznacza to, że nie spełniasz warunków lotu i nie możesz ubiegać się o zielony kod QR „HS" lub oświadczenie zdrowotne „HDC".

 

8. W razie bezpośredniego połączenia z Polski do Chin, czy mogę wejść na pokład samolotu jedynie z oryginalnymi negatywnymi wynikami testu molekularnego RT-PCR i serologicznego na przeciwciała IgM?

Nie, możliwość wejścia na pokład samolotu z oryginalnym wynikiem wydanym przez Szpital MSWiA lub Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego została anulowana. Wszyscy pasażerowie muszą zaaplikować o kod zdrowia QR „HS" (obywatele Chin) lub oświadczenie zdrowotne „HDC" (obcokrajowcy). Na pokład samolotu można wejść jedynie za okazaniem zielonego kodu zdrowia QR lub „Oświadczeniu o stanie zdrowia" wydawanym przez Ambasadę Chin w Polsce.

 

9. W jaki sposób zaaplikować o zielony kod QR „HS" lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" w przypadku lotu do Chin z przesiadką?

W razie podróży do Chin z przesiadką w kraju trzecim należy wykonać dwa testy na koronawirusa dwa razy. Pierwszy raz test molekularny i test serologiczny na przeciwciała IgM należy wykonać w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu w kraju rozpoczęcia podróży i zaaplikować o zielony kod testowy QR „HS" (obywatele Chin) lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w kraju rozpoczęcia podróży.

Po przybyciu do kraju tranzytowego należy ponownie wykonać test molekularny oraz test serologiczny na przeciwciała IgM w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu do Chin i zaaplikować o zielony kod testowy QR „HS" (obywatele Chin) lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w kraju tranzytowym.

Uwaga: Należy rozważnie planować podróż do Chin i zwracać szczególną uwagę na loty z przesiadką. Obecnie na lotniskach w większości krajów nie ma możliwości przeprowadzania testów, dlatego zaleca się wcześniejsze zapoznanie się z przepisami wjazdowymi kraju, w którym ma nastąpić przesiadka, a także odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi testów molekularnych i na przeciwciała IgM obowiązującymi w kraju transferu, aby uniknąć zatrzymania i deportacji z kraju transferu. Zaleca się, aby pasażerowie z Polski w miarę możliwości wybierali bezpośrednie loty z Polski do Chin.

 

10. Czy planując tylko krótki pobyt w kraju tranzytowym bez opuszczania lotniska i wjazdu na teren kraju także trzeba wykonywać dwa testy na koronawirusa i aplikować o kod zdrowia QR „HS" lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" w kraju przesiadki?

W takiej sytuacji również należy wykonać testy i zaaplikować o kod zdrowia QR „HS" lub oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" w kraju przesiadki. Wsiadając do samolotu do Chin w kraju tranzytowym, należy okazać kod zdrowia QR „HS" (obywatele Chin) lub oświadczenie zdrowotne „HDC" (obcokrajowcy) wydane przez Ambasadę lub Konsulat Chin w kraju tranzytowym.

Uwaga: Obecnie w strefie tranzytowej na lotniskach w Polsce nie ma możliwości wykonania testów, a ponadto Polska ograniczyła możliwości wjazdowe dla obywateli krajów spoza UE. Osoby nieposiadające dokumentów uprawniających do pobytu długoterminowego lub wiz krajów UE nie mogą wejść na teren kraju. Zaleca się, aby pasażerowie lecący do Chin z krajów spoza UE unikali tranzytu przez Polskę. Jeśli tranzyt przez Polskę jest nieunikniony, należy z wyprzedzeniem zaaplikować o wizę wjazdową do Polski, aby spełnić wymagania wjazdowe do Polski i móc wykonać oba testy na koronowirusa w laboratorium wyznaczonym przez Ambasadę Chin w Polsce.

 

11. Czy Ambasada lub Konsulat Chin może umożliwić wejście na pokład samolotu w razie niemożliwości wykonania testów molekularnych i/lub serologicznych na koronawirusa w danym kraju?

Ambasada ani Konsulat Chin nie mogą umożliwić wejścia na pokład w takiej sytuacji. Prosimy o rozważne planowanie podróży do Chin, zwracanie uwagi na warunki w kraju transferowym i zapoznanie się z przepisami wjazdowymi kraju, w którym ma nastąpić transfer, a także z wymaganiami lokalnej Ambasady lub Konsulatu Chin dotyczącymi testów na koronawirusa, aby uniknąć niemożliwości wykonania testu w kraju transferu i niemożliwości uzyskanie zielonego kodu zdrowia QR „HS" (obywatele Chin) lub oświadczenie zdrowotne „HDC" (obcokrajowcy). Konsekwencją może być uniemożliwienie dalszej podróży, zatrzymanie lub deportacja w kraju tranzytowym.

 

12. Jak obywatele Chin mogą ubiegać się o kod zdrowia QR „HS" w Ambasadzie Chin w Polsce?

Po uzyskaniu dwóch negatywnych wyników testów na koronawirusa: molekularnego oraz serologicznego na obecność przeciwciał IgM obywatele Chin powinni niezwłocznie otworzyć miniprogramu WeChat „Health Code International Edition" (zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „Health Code International Edition" w WeChat), uzupełnić dane osobowe i załadować zdjęcia obu negatywnych wyników (wymagane są wyniki molekularne i serologiczne, a przesłane zdjęcia muszą być wyraźne i zawierać całe wyniki). Po otrzymaniu aplikacji o kod QR Ambasada rozpatrzy go tak szybko, jak to możliwe. Po weryfikacji aplikant otrzyma zielony kod zdrowia QR z logo „HS", który uprawnia do wejścia na pokład samolotu.

Uwaga: Po otrzymaniu wyników testu należy najpierw dokładnie sprawdzić, czy dane osobowe na wyniku są poprawne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.) Jeśli dane osobowe są błędne, trzeba natychmiast skontaktować się z laboratorium, celem korekty, a następnie należy ponownie przesłać poprawione wyniki do weryfikacji za pośrednictwem miniprogramu WeChat.

("Health Code International Edition" WeChat Miniprogram QR code)

 

13. W jaki sposób obcokrajowcy mogą zaaplikować o oświadczenie o stanie zdrowia „HDC" wydawane przez Ambasadę lub Konsulat Chin w Polsce?

Aby zaaplikować o oświadczenie o stanie zdrowia na podstawie dwóch negatywnych wyników testów na koronawirusa, należy wejść na stronę: https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

lub zeskanować poniższy kod QR przy użyciu smartfona, aby wejść do interfejsu logowania.

Po otworzeniu strony należy najpierw zarejestrować się i zalogować za pomocą swojego adresu e-mail. Po zalogowaniu należy uzupełniać dane osobowe i przesłać zdjęcia negatywnych wyników testów na koronawirusa (wymagane są wyniki molekularne i serologiczne, a przesłane zdjęcia muszą być wyraźne i zawierać całe wyniki). Po otrzymaniu aplikacji Ambasada rozpatrzy go tak szybko, jak to możliwe. Po weryfikacji aplikant otrzyma zielony kod QR oświadczenia zdrowotnego z logo „HDC", czyli „Health Declaration Certificate", który uprawnia do wejścia do samolotu. Wersja elektroniczna lub papierowy wydruk kodu QR musi być przedstawiony do kontroli przy wejściu na pokład.

Uwaga: Po otrzymaniu wyników testu należy najpierw dokładnie sprawdzić, czy dane osobowe na wyniku są poprawne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.) Jeśli dane osobowe są błędne, trzeba natychmiast skontaktować się z laboratorium, celem korekty, a następnie należy ponownie przesłać poprawione wyniki do weryfikacji za pośrednictwem strony internetowej.

 

14. Czy istnieje możliwość przedstawienie najpierw jednego z dwóch wyników testów do wcześniejszej weryfikacji, a następnie dosłanie drugiego? Czy należy jednocześnie przesłać wyniki obu testów do weryfikacji?

Aplikując o weryfikację i wystawienie zielonego kodu QR „HS" (Chińczycy) lub „HDC" (obcokrajowcy) należy przesłać oba negatywne wyniki testów na koronawirusa.

 

15. Jak określić "Departure place of inbound flight" w sytuacji transferu?

Przykład: Wylatując ze Stanów Zjednoczonych i lecąc przez Francję do Korei Południowej, a następnie lecąc z Korei Południowej do Szanghaju, to Korea Południowa powinna być wpisana jako „Departure place of inbound flight".

 

16. Co zrobić, jeśli wielokrotnie nie udało się przesłać zdjęć wyników testów podczas aplikacji?

Brak możliwości przesłania zdjęć wyników testów może wynikać z problemów połączenia internetowego. Należy spróbować ponownie później lub połączyć się z siecią o lepszym sygnale i spróbować ponownie przesłać zdjęcia.

W sytuacji, gdy błąd się powtarza, należy wykonać poniższe operacje zgodnie z zaleceniami systemu: Po nieudanym przesłaniu zdjęcia powinno pojawić się słowo „Ponów". Jeśli spróbujesz jeszcze parokrotnie, a zdjęcia nadal się nie załadują, pojawi się okno dialogowe informujące o możliwości wysłania zdjęć wyników testów e-mailem. W tej sytuacji należy kliknąć „Potwierdź", a interfejs automatycznie wyświetli metodę wypełniania jako „Wyślij e-mailem". Wtedy należy kliknąć „Prześlij" i dopiero potem przesłać zdjęcia wyników obu testów mailem na podany adres (consulate@chinaembassy.org.pl). Jeśli „Potwierdź przesłanie" nie zostanie kliknięte miniprogramie, system nie zarejestruje aplikacji, więc weryfikacja nie będzie możliwa.

 

17. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dane osobowe na wyniku testu są nieprawidłowe? Co zrobić, jeśli uzupełnione w procesie aplikacji dane osobowe lub przesłane zdjęcia wyników testów są nieprawidłowe?

Po otrzymaniu wyników testu należy najpierw dokładnie sprawdzić, czy dane osobowe na wyniku są poprawne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.) Jeśli dane osobowe są błędne, trzeba natychmiast skontaktować się z laboratorium, celem korekty, a następnie należy ponownie przesłać poprawione wyniki do weryfikacji.

W przypadku złożenia aplikacji można ponownie zalogować się do "Health Code International Edition" (obywatele Chin) lub „Health Decleration Certificate System" (cudzoziemcy), aby złożyć nową aplikację. Po wybraniu opcji „Aplikuj ponownie" system automatycznie anuluje przesłany wniosek i anuluje otrzymany dotychczas zielony kod QR „HS" lub „HDC" i umożliwi ponowną aplikację. „Aplikować ponownie" można maksymalnie dwukrotnie. Ambasada i Konsulat Chin w Polsce weryfikują wyniki na podstawie ostatniej aplikacji. Prosimy o cierpliwość. Po zakończonej weryfikacji aplikant automatycznie otrzyma zielony kod QR „HS" lub „HDC".

 

18. Co zrobić, jeśli zielony kod zdrowotny QR „HS" w miniprogramuie Wechat lub „HDC" zmienił kolor na czerwony i wyświetlił się „Niepowodzenie Weryfikacji"?

Należy sprawdzić „Powód niepowodzenia weryfikacji" w kodzie „HS" lub „HDC". Najczęstszymi powodami są: dane osobowe niezgodne z informacjami na wyniku z testu (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.) - wymagany natychmiastowy kontakt z laboratorium z prośbą o korektę informacje na wyniku i ponowne przesłanie zdjęć; zdjęcie wyniku któregoś z testów jest niewyraźne lub ucięte - należy ponownie przesłać wyraźne zdjęcie zawierające cały wynik testu; data pobrania próbki do testu jest dalsza niż 2 dni przed wylotem – należy ponownie wykonać dwa testy w ciągu 2 dni przed wylotem; laboratorium wydające wyniki nie jest na liście instytucji zatwierdzonych przez Ambasadę Chin w Polsce – należy umówić się na ponowne badanie do laboratorium wyznaczonego przez Ambasadę.

 

19. Czy można zaaplikować i przesłać zdjęcia testów za pośrednictwem innych osób? Jak okazać kod QR formularza oświadczenia zdrowotnego „HDC", gdy aplikant nie leci tym samym lotem co ja?

Aplikacja o zielony kod zdrowotny QR „HS" lub „HDC" powinna być wykonana osobiście (patrz pytanie „13").

W przypadku dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych i chorych niebędących w stanie zaaplikować samodzielnie istnieje opcja zaaplikowania przez osobę trzecią. Aby zaaplikować w czyimś imieniu, należy wybierać opcję „Deklaruj informacje zdrowotne za innych" w systemie.

Jeśli aplikujący nie wsiada z osobą, dla której zaaplikował na pokład lotu, należy wydrukować ważny zielony kod „HDC" i przedstawić wydrukowaną wersję kodu zdrowotnego QR podczas wchodzenia na pokład. Należy upewnić się, że w momencie wsiadania na pokład samolotu kod QR „HDC" jest ważny. Jednocześnie zaleca się zabranie ze sobą oryginałów wyników testów do późniejszego użycia.

Uwaga: W przypadku aplikowania w czyimś imieniu łatwiej popełnić błąd wypełniając dane osobowe, a użycie zielonego kodu QR „HDC" nie jest tak wygodne, dlatego zaleca się samodzielne aplikowanie.

 

20. Jak długo trwa proces weryfikacji w Ambasadzie? Co zrobić, gdy zbliża się czas wylotu, a nadal nie mam kodu QR?

Ambasada Chin w Polsce weryfikuje otrzymane wnioski tak szybko, jak to możliwe (włączając weekendy i święta). Z powodu dużej ilości aplikacji w tym samym czasie, w niektórych okresach weryfikacja może zająć dużo czasu. Prosimy o cierpliwość i częste sprawdzanie maila.

Jeśli zbliża się czas wylotu, należy upewnić się, że aplikacja została pomyślnie złożona i czy nie zaistniał jakiś problem z aplikacją. Po upewnieniu się, że aplikacja się powiodła, należy skontaktować się z Ambasadą w celu sprawdzenia statusu weryfikacji. Dane kontaktowe znajdują się w stosownym ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Ambasady Chin w Polsce.

 

21. Co robić, gdy z powodu zmiany harmonogramu lotu posiadany kod zdrowotny QR „HS" lub oświadczenie zdrowotne „HDC" straciło ważność przed wejściem na pokład?

W takiej sytuacji należy ponownie wykonać dwa testy na koronawirusa w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład i ponownie przesłać negatywne wyniki testów do weryfikacji, aby otrzymać nowy zielony kod zdrowotny QR „HS" lub „HDC".

 

22. Co w sytuacji, gdy jedna osoba posiada chiński paszport, a pozostali członkowie rodziny posiadają zagraniczny paszport? Czy rodzina może przesłać negatywne wyniki testów "Health Code International Edition" WeChat miniprogramu?

Obcokrajowcy nie mogą wysyłać negatywnych wyników badań za pośrednictwem testów "Health Code International Edition" WeChat miniprogramu. W takiej sytuacji członkowie rodziny posiadający zagraniczne obywatelstwo powinni ubiegać się o kod QR oświadczenia zdrowotnego „HDC" za pośrednictwem strony internetowej (patrz pytanie „13").

 

23. Czy nadal należy mieć przy sobie oryginalne negatywne wyniki obu testów podczas odprawy lub wejścia na pokład?

Zaleca się, aby podróżujący mieli przy sobie oryginał i kserokopię negatywnych wyników testów molekularnych i serologicznych, aby w razie konieczności móc użyć ich w przyszłości.

 

24. Czy po uzyskaniu negatywnych wyników testów na koronawirusa nadal obowiązuje kwarantanna po przyjeździe do Chin?

Tak, po przyjeździe należy odbyć kwarantannę mimo posiadania dwóch negatywnych wyników testów na koronawirusa. Wykonanie dwóch testów i uzyskanie zielonego kodu zdrowotnego QR „HS" lub „HDC" jest wymagane do wejścia na pokład samolotu do Chin. Po wjeździe do Chin pasażerowie powinni zostać poddani kwarantannie zgodnie z przepisami zapobiegania epidemii władz lokalnych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej władz lokalnych miejsca wjazdu w Chinach.

 

Linki: Lista laboratoriów zatwierdzonych przez Ambasadę Chin w Polsce

Obywatele Chin: http://www.chinaembassy.org.pl/chn/sghd/t1828770.htm

Obcokrajowcy: http://www.chinaembassy.org.pl/pol/sghd_1/t1828976.htm