Zawiadomienie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce w sprawie aktualizacji metody wykonywania testów serologicznych na przeciwciała IgM
2020/11/26

 

W celu zwiększenia dokładności wykrywania przeciwciał IgM podczas testów serologicznych, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka zarażenia Covid-19 podczas podróży i skutecznie ogranicza transgraniczne rozprzestrzenianie się epidemii, począwszy od 26 listopada 2020 r., pasażerowie samolotów z Polski do Chin w celu wykonania badania na przeciwciała IgM muszą mieć pobranie krwi żylnej. Wyniki testów z próbek uzyskanych innymi metodami pobierania próbek (takie jak pobieranie z opuszka palca, szybki test na koronawirusa) nie będą akceptowane przez Ambasadę Chin w Polsce. Pasażerowie powinni udać się do wybranego laboratorium wykonującego testy na koronawirusa z listy wyznaczonej przez Ambasadę i zaznaczyć konieczność wykonania pobrania z krwi żylnej w przypadku testu serologicznego.

 

Lista laboratoriów wykonujących testy molekularne i serologiczne na koronawirusa została opracowana przez Ambasadę Chin w Polsce na podstawie kwalifikacji i możliwości badawczych instytucji w Polsce: kliknij, aby zobaczyć listę.

 

Uwaga:

1. Pobieranie krwi żylnej od dzieci wymaga profesjonalnych uprawnień, dlatego należy wcześniej nawiązać kontakt z laboratorium w celu potwierdzenia możliwości.

 

2. Czas wykrycia: Zarówno badanie molekularne, jak i serologiczne na przeciwciała IgM należy wykonać w ciągu 2 dni przed wejściem na pokład samolotu. Czas pobierania próbek to czas rozpoczęcia okresu ważności testu. Jeżeli data pobrania wymazu do testu molekularnego jest różna od daty pobrania próbki krwi do testu serologicznego na obecność przeciwciał IgM, pod uwagę bierze się datę wykonania pierwszego. Przykład: Jeśli lot jest zaplanowany na 3 grudnia, to można wykonać testy o dowolnej godzinie dnia 1 grudnia.

 

3. W dniu wykonania testu należy okazać ważny dokumentu podróży (paszportu lub „Travel Document"). Po otrzymaniu wyników testów należy upewnić się, czy dane osobowe na obu wynikach są poprawne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.). Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe, należy natychmiast zwrócić się do laboratorium wykonującego test z prośbą o korektę.

 

4. Pracownicy Ambasady przeprowadzają dokładną weryfikację wyników badań zgodnie z wymogami krajowymi, kontroluje wykorzystywane metody badawcze, miejsce wykonania testów i autentyczność wyników badań. W razie umyślnego ukrywania stanu choroby i przedstawiania fałszywych wyników testów osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

5. Ambasada Chin na bieżąco aktualizuje i modyfikuje listę wyznaczonych instytucji testujących zgodnie z wymogami testowymi i sytuacją w laboratoriach. Należy zwrócić szczególną uwagę na aktualności publikowane na stronie internetowej.

 

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej

26 listopada 2020