Powiadomienie o nowych wymaganiach dotyczących wydawania kodu zdrowia/oświadczenia o stanie zdrowia
2021/02/18

Pandemia Covid-19 na świecie aktualnie jest nadal bardzo poważna, a ryzyko zakażenia podczas podróży międzynarodowych jest stosunkowo wysokie. W związku z tym Ambasada Chin w Polsce zaleca „Nie podróżuj bez potrzeby". Jeśli naprawdę muszą Państwo odbyć podróż do Chin, prosimy zwrócić uwagę na nowe wymagania dotyczące akceptacji kodu zdrowotnego/oświadczenia zdrowotnego QR:

 

1. Ambasada Chin w Polsce nie będzie wydawać kodów zdrowia ani oświadczeń o stanie zdrowia osobom, które lecą z Polski do Chin z przesiadką w państwie trzecim. Osoby udające się do Chin z Polski powinny wybierać loty bezpośrednie.

 

2. Osoby udające się do Chin z państwa, które posiada bezpośrednie połączenie z Chinami, powinny wybrać lot bezpośredni aby uniknąć przesiadki w Polsce. Ambasada Chin w Polsce nie będzie już wydawać kodów zdrowia ani zaświadczeń o stanie zdrowia osobom, które przesiadają się w Polsce, z kraju, który posiada lot bezpośredni do Chin.

 

3. Osoby, które udają się do Chin z kraju nieposiadającego bezpośrednich lotów, muszą przed przybyciem do Polski (niezależnie od używanego środka transportu) przeprowadzić „podwójny test na koronawirusa" (metodą IgM i RT-PCR) w kraju rozpoczęcia podróży i złożyć wniosek do miejscowej Ambasady lub Konsulatu Chin o kod zdrowotny / oświadczenie o stanie zdrowia. Następnie należy powtórzyć oba testy w Polsce w laboratoriach wyznaczonych przez Ambasadę Chin w Polsce oraz ponownie zaaplikować o kod zdrowotny / oświadczenie o stanie zdrowia w miejscowej Ambasadzie. Ambasada Chin w Polsce nie będzie już wydawać kodów zdrowia lub oświadczeń o stanie zdrowia dla osób, które nie wykonały testów w miejscu rozpoczęcia podróży i nie uzyskały kodu zdrowia / oświadczenia zdrowotnego w lokalnej Ambasadzie Chin.

 

4. Osoby podróżujące do Chin powinny załączyć plan podróży, kartę pobytu, wizę i inne wymagane materiały w systemie aplikacji online. Jeśli załączone dokumenty nie będą spełniały wymagań, może to negatywnie wpłynąć na możliwość uzyskania kodu zdrowotnego lub oświadczenia zdrowotnego. Opóźnienia w podróży i straty spowodowane niespełnieniem wymagań ponosi wnioskodawca.

 

5. Zgodnie z wymogami „Planu diagnostyki i leczenia koronawirusa" (ósma edycja próbne), z wyjątkiem pozytywnego wyniku przeciwciał IgM i IgG wywołanych przez szczepionkę Covid-19, osoby, u których zdiagnozowano Covid-19 lub które uzyskały pozytywny wynik testu molekularnego, testu na przeciwciała IgM lub IgG musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza ze skanami tomografu komputerowego lub RTG płuc wydanymi przez szpital, a następnie uzyskać dwa negatywne wyniki testów RT-PCR (w odstępie co najmniej 24 godziny). Ponadto wymagane jest również odbycie 14-dniowej kwarantanny i obserwowanie stanu zdrowia. Jeśli powyższe wymagania zostaną spełnione, można ponownie wykonać testy RT-PCR i na przeciwciała IgM w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu. Jeśli wyniki obu testów są negatywne, Ambasada wyda kod zdrowia / oświadczenie o stanie zdrowia.

 

6. Niniejsze wymagania zaczną obowiązywać od dnia 22 lutego 2021 roku (włącznie).

 

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

18 lutego 2021 r.