Komunikat dotyczący aktualizacji listy wyznaczonych przez Ambasadę laboratoriów i wymagań testowych przed lotem do Chin
2021/04/12

W celu usprawnienia procesu otrzymywania kodów zdrowotnych QR i standaryzacji weryfikacji dwóch testów na koronawirusa, a tym samym zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii oraz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów podróżujących do Chin, w związku z obecną sytuacją w kraju lista wyznaczonych przez Ambasadę placówek testujących zostaje zaktualizowana w sposób wskazany tutaj.

 

Ważne:

 

1. Obecnie wszystkie wyznaczone przez Ambasadę instytucje testujące oferują zarówno testy molekularne RT-PCR, jak również testy serologiczne na przeciwciała IgM. Oba testy powinny zostać wykonane w tym samym laboratorium. Ambasada nie będzie akceptować wyników testów z dwóch różnych placówek.

 

2. Osoby, u których zdiagnozowano koronawirusa lub które uzyskały dodatni wynik testu PCR, IgM lub IgG (z wyjątkiem dodatnich przeciwciał IgM i IgG w wyniku szczepień) powinny wykonać badania TK lub RTG. płuc z opisem w lokalnym szpitalu oraz uzyskać dwa ujemne wyniki badania RT-PCR (czas pobierania próbek między dwoma badaniami RT-PCR powinien wynosić co najmniej 24 godziny); jeśli wszystkie powyższe wyniki są prawidłowe, należy przez kolejne 14 dni poddać się samoizolacji i obserwować swój stan zdrowia (czas 14-dniowej izolacji jest liczony od daty uzyskania negatywnych wyników RT-PCR i TK lub RTG.) Jeśli w okresie izolacji nie wystąpią żadne nieprawidłowości, można wykonać test RT-PCR i przeciwciała IgM w ciągu 48 godzin przed lotem i zaaplikować do Ambasady wydanie kodu zdrowia / oświadczenia o stanie zdrowia.

 

Uwaga: Jeśli wynik któregoś z testów (PCR, IgM lub IgG) wykonanego w laboratorium wyznaczonym przez Ambasadę będzie pozytywny, test ten musi być później powtórzony w tym samym laboratorium i należy przedstawić negatywny wynik wydany przez tą samą placówkę.

 

3. Osoby aplikujące o kod QR powinny przedstawiać autentyczne wyniki badań na koronawirusa. W przypadku zatajenia, pominięcia lub sfałszowania wyników, pasażer zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z prawem.

 

4. Niniejsze zasady zostaną wdrożone 12 kwietnia 2021 roku (włącznie).

 

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

12 kwietnia 2021