Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Cunoasterea Chinei > CHINA POPULARA -- Buletin al Ambasadei R.P.Chineze in Romania -- Nr.2(242)/2001
CHINA EXTINDE TOT MAI MULT RETEAUA INTERNET (Ro)
2004/02/16

                                      Tang Yuankai

         Pe măsură ce tehnologia informaţiei, se dezvoltă rapid, având ca pivot central Internetul, domeniul comunicării informaţiei cunoaşte o serie de transformări revoluţionare. Difuzarea în masă a informaţiei prin reţeaua Internet, numită şi “a patra formă de mass media”, după ziare, radio şi televiziune, devine tot mai răspândită pentru marea sa rapiditate, pentru caracterul său interactiv, pentru volumul imens de informaţii pe care îl transmite şi pentru uşurinţa cu care informaţiile pot fi căutate şi colectate. China îşi propune să promoveze activ dezvoltarea şi administrarea reţelei Internet.
         Yang Zhengquan, fost ministru adjunct al Biroului informaţiilor, subordonat Consiliului de Stat, a afirmat că servicul difuzării de ştiri joacă un rol central în transmiterea informaţiilor importante de interes general. Una din îndatoririle mass media este aceea de a dispune de tehnologia avansată a Internetul şi de a oferi publicului cele mai bune servicii de difuzare a ştirilor şi informaţiilor prin aceste noi mijloace de comunicare..Acest lucru se dovedeşte vital pentru succesul mijloacelor de difuzare în masă în condiţiile concurenţei foarte strânse din zilele noastre.
         Odată cu dezvoltarea accelerată a reţelei Internet, China a obţinut rezultate remarcabile în utilizarea Intrnetului în ceea ce priveşte volumul, conţinutul serviciilor, nivelul tehnic şi administrarea acestui sector al mass media.

         Baza de dezvoltare

         Domeniul informaţii din China a cunoscut o dezvoltare fără precedent de la aplicarea politicii de reformă şi de deschidere, mai ales în ultimii cinci ani. Industria telecomunicaţiilor este una din industriile care s-au dezvoltat cel mai mult în cadrul economiei naţionale a Chinei. Veniturile realizate în domeniul telecomunicaţiilor şi-au menţinut ritmul anual de creştere de 28,8%, fiind de 3,2 ori mai mare decât cel al PIB. Reţeaua principală Internet s-a extins de l6 ori, numărul conectărilor la Internet a sporit de peste o sută de ori, iar viteza de accesare a informaţiei a sporit considerabil. S-au intensificat dezvoltarea şi utilizarea surselor de informaţii . In China există astăzi 265.000 site-uri, 500.000 de adrese Internet, peste 3.000 de baze de date, aproximativ 30 milioane de calculatoare şi 22,5 milioane de untilizatori de Internet.
         Potrivit afirmaţiilor lui Xu Shuncheng, directorul Departamentului de ştiinţă şi tehnologie din Ministerul industriei informaţiei, în anul 2005 acest sector va desfăşura un volum dublu de activitate, în comparaţie cu anul 2000.Valoarea adăugată realizată de industria informaţiilor va depăşi 7% din PIB, a adăugat dl. Xu. Industria informaţiei va constitui una din industriile de bază care va susţine dezvoltarea şi îmbunătăţirea structurii economiei naţionale şi totodată va deveni o industrie strategică care va contribui la consolidarea forţei naţionale în ansamblu.

         Internetul nu va înlocui mass media tradiţională

         Practica a demonstrat că, deşi această nouă formă de comunicare prezintă multe avantaje, ea nu va duce la dispariţia formelor tradiţionale de mass media, a spus dl. Yang Zhengquan. Toate mediile de informare se vor completa reciproc şi vor continua să coexiste.
         Felul în care au evoluat lucrurile în trecut ne face să fim încrezători în viitor. Atunci când a apărut televiziunea, ca o nouă formă de mass media, au existat temeri , ba chiar panică, faţă de o posibilă înlocuire a ziarelor şi radioului; în realitate, acestea  au continuat să existe şi să se dezvolte împreună.
         Totuşi, comunicarea prin Internet va constitui prin avantajele deosebite pe care le oferă o provocare privind tehnicile tradiţionale de interview, de realizare şi de transmitere a reportajelor şi pentru impactul lor asupra publicului. Această provocare poate fi privită însă şi ca o oportunitate pentru dezvoltarea în continuare a mass mediei tradiţionale, după cum afirmă dl. Yang.
         In China, comunicarea prin Internet a atins, numai în câţiva ani, un nivel relativ înalt de dezvoltare, a spus de asemenea dl. Yang. In viitor, va trebui să se pună accent pe îmbogăţirea conţinutului, pe obţinerea unui volum mai mare de informaţii, pe creşterea calităţii, pe eficienţă şi pe caracterul specific al informaţiei prin Internet. Se va acorda o atenţie sporită atragerii unui număr mai mare de utilizatori de Internet şi individualizării şi etichetării site-urilor pe reţeaua Internet.
         Min Dahong, specialist în comunicare, care lucrează în cadrul Academiei Chineze de Stiinţe Sociale este de părere că în China, în domeniul comunicaţiilor au avut loc schimbări profunde. Restructurarea reţelei Internet şi a mass mediei tradiţionale este o tendinţă în domeniul comunicaţiilor care va stimula comunicarea pe Internet şi va obliga mijloacele tradiţionale de informare în masă să-şi caute noi căi de dezvoltare. Cooperarea în domeniul transmiteriei informaţiei va fi benefică atât în plan social cât şi economic. Totuşi, cooperarea dintre Internet şi mass media tradiţională este încă la început şi este limitată de o serie de elemente, a spus dl. Min.
         In China, cele două componente principale ale comunicării prin Internet, adică site-urile şi portal-urile profilate în transmiterea de ştiri complete, se confruntă cu aceeaşi dificultate şi anume principiile de funcţionare şi realizarea unui model de a fi profitabile, într-un moment în care concurenţa pe plan mondial şi pe piaţa naţională, în ceea ce priveşte reţeaua Internet este foarte mare, iar pe piaţa Chinei îşi fac loc societăţi puternice străine din domeniul comunicaţiilor publice.
         Dl. Min a subliniat faptul că deşi informaţiile prin Internet prezintă avantaje în privinţa politicii de livrare a informaţiei cât şi a resurselor, totuşi îi lipseşte viteza de răspuns şi flexibilitatea în luarea deciziilor. Portalurile de ştiri, pe de altă parte, au o flexibilitate mai mare, dar nu dispun de resursele de ştiri şi informaţii. Responsabilii în domeniu recunosc că acesta este un paradox care cere o rezolvare urgentă.
         Guan Jianwen, care răspunde de centrul Internet al Ziarului Poporului afirmă că Internetul şi mass media tradiţională vor cunoaşte perioade de avânt şi perioade de declin, în funcţie de gradul lor de competitivitate şi de caracteristicile lor specifice, care  se vor manifesta mai viu în cadrul competiţiei dinre ele, iar cota pe piaţă şi beneficiile realizate vor decide statutul lor în viitor.
         Mulţi specialişti consideră că ziarele, radioul, televiziunea şi Internetul se vor dezvolta în viitor ca grupuri care vor coopera în livrarea tuturor categoriilor de ştiri şi informaţii.

         Reglementări suplimentare privind conţinutul informaţiilor prin Internet

         Anul trecut departamentele de resort au elaborat o serie de şapte reglementări cu caracter juridic, privind organizarea reţelei Internet. Astfel, controlul de conţinut al ştirilor şi informaţiilor pe Internet a fost întărit şi a căpătat cadru legal. Cele şapte reglementări includ reguli referitoare la siguranţa informaţiilor pe computere cu acces la reţeaua Internet, elaborate de Administraţia naţională pentru controlul de stat, Măsuri privind organizarea Serviciului de control al informaţiile pe Internet, aprobate de Comitetul permanent al Consiliului de Stat, Reglementările privind administrarea serviciilor prin buletinul Internet , elaborate de Biroul de Informaţii al Consiliului de Stat şi al Ministerului industriei informaţiei, Explicaţii asupra câtorva probleme privind prevederile legislative împotriva imixtiunilor Internet în problema drepturilor de autor, elaborate de Comisia juridică a Curţii Supreme de Justiţie şi Hotărîrea asupra garantării siguranţei Internet, adoptată de Comitetul permanent al celei de a IX-a Adunări Naţionale Populare.
         Unii experţi afirmă că reglementările de mai sus au reuşit să pună în practică licenţa de administrare a reţelei Internet, în special a portalurilor private, transformând în acest fel site-urile la care oricine putea accesa în servicii de ştiri.
         Imbunătăţirile aduse legilor şi reglementărilor, inclusiv celor care operează în domeniul comunicaţiilor publice, s-au intensificat, urmărindu-se ca aceste legi şi reglementări să corespundă practicilor internaţionale şi să se integreze eforturilor întreprinse de China pentru aderarea sa la Organizaţia Mondială a Comerţului.
[Suggest to a Friend]
       [Print]