Webinarul „Comemorarea celei de-a 50-a aniversări a restaurării locului legal al Republicii Populare Chineze în cadrul ONU" a avut loc în România

2021/09/30

Pe 24 septembrie 2021, Fundația EURISC și Institutul de Stiudiu Politic și Economic al Orientului Mijlociu din România au organizat împreună un seminar video dedicat „Comemorării celei de-a 50-a aniversări a restaurării locul legal al Republicii Populare Chineze în cadrul Organizației Națiunilor Unite”. La eveniment a participat Ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu, fostul Președinte al Senatului și fost Ministru de Externe, dl Teodor Meleșcanu, fostul Ministru de Externe, dl Adrian Severin, fostul Ambasador al României în China, dl Viorel Isticioaia Budura, Președintele Fundației EURISC, dl Liviu Mureșan, Președintele Institutului de Studiu Politic și Economic al Orientului Mijlociu, dl Flavius CABA-MARIA, reprezentanți think-tankului și ai universităților din România. Fostul Ministru adjunct al Afacerilor Externe al României, șeful adjunct al delegației române la cea de-a 26-a Adunare Generală a ONU, Ambasadorul Nicolae Ecobescu, a trimis un mesaj de felicitare. La eveniment a participat și Consilierul Zhao Lei din cadrul Ambasadei.

 

 

Ambasadorul Jiang Yu a subliniat în discursul său că în urmă cu 50 de ani, cea de-a 26-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2758 cu o majoritate covârșitoare, hotărând să restaureze toate drepturile legale ale Republicii Populare Chineze în cadrul Organizației Națiunilor Unite, recunoscând că guvernul Republicii Populare Chineze este unicul reprezentant legal al Chinei în ONU și a deschis astfel un nou capitol de cooperare între China și ONU.Timp de 50 de ani, China și-a jucat în mod activ rolul de membru permanent al Consiliului de Securitate, a atins obiectivul de reducere a sărăciei conform Agendei Națiunilor Unite 2030 pentru dezvoltare durabilă cu 10 ani înainte de termen și a contribuit cu peste 70% din reducerea sărăciei la nivel mondial; a participat în mod constructiv la rezolvarea problemelor fierbinte internaționale, devenind al doilea cel mai mare contribuitor financiar la operațiunile ONU de menținere a păcii și cel mai mare contribuitor de trupe dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Pentru peste 160 de țări în curs de dezvoltare, China a implementat mii de echipamente complete și programe de asistență materială, a realizat peste 10,000 de proiecte de cooperare tehnologică și dezvoltare a resurselor umane cu peste 400,000 de locuri de instruire și perfecționare; a pus în aplicare cu seriozitate “Convenția-cadru ONU privind schimbările climatice” și „Acordul de la Paris”, a stabilit obiectivele privind emisiile maxime al dioxidului de carbone, neutralitatea de carbon și noi măsuri pentru contribuțiile determinate la nivel național(INDCs); s-a angajat activ în cooperarea internațională împotriva COVID-19 și și-a onorat angajamentul important de a face din vaccinurile chinezești un bun public global. China a pus în aplicare scopurile și principiile stabilite de Cartei ONU cu acțiuni practice, devenind un important constructor al păcii mondiale, cel mai mare contribuitor la dezvoltarea globală și un apărător ferm al ordinii internaționale.

 

Ambasadorul Jiang Yu a spus că, în prezent, sub impactul combinat al schimbărilor drastice neprevazute în ultimii sute de ani și al unei pandemii nemaivăzute într-un secol, structura internațională cunoaște o ajustare profundă. Mai mult ca oricând, comunitatea internațională trebuie să coopereze pentru a face față provocărilor și a realiza o dezvoltare comună. ONU ar trebui să ridice drapelul autentic al multilateralismului și să se angajeze drept în platformă centrală a tuturor țărilor pentru a proteja în comun securitatea universală, a împărtăși realizările dezvoltării și a decide în comun asupra viitorului lumii. ONU ar trebui să rămână angajată să asigure o ordine internațională stabilă, să crească reprezentarea și exprimarea țărilor în curs de dezvoltare în afacerile internaționale și să preia conducerea în promovarea relațiilor internaționale să fie mai democrate și bazate pe reguli de drept. ONU ar trebui să avanseze, într-un mod echilibrat, în toate cele trei domenii, domeniul securității, dezvoltării și al drepturilor omului, ar trebui să stabilească o agendă comună, să evidențieze problemele urgente, să se concentreze pe acțiuni reale și să se asigure că angajamentele asumate de toate părțile referitor la multilateralism sunt îndeplinite cu adevărat. Ambasadorul Jiang Yu a mai declarat că China va continua să susțină ferm rolul de bază al ONU în afacerile internaționale, să apere multilateralismul, să colaboreze cu toate țările pentru a menține pacea și stabilitatea mondială, să promoveze prosperitatea globală comună, va promova construirea unei comunități umane cu un destin comun, să aducă contribuții noi și mai mari la promovarea cauzei nobile a ONU.

 

Ambasadorul Jiang Yu a mulțumit României pentru rolul său istoric și important în restabilirea locul legal al Chinei în cadrul ONU, și-a exprimat înaltul omagiu față de toți politicienii și diplomații români care au contribuit la restabilirea locului legal al Chinei la ONU și a subliniat că China și România și cele două popoare se înțeleg și se susțin întotdeauna reciproc, scriind împreună o poveste frumoasă despre adevărata prietenie oglindită și în proverbul ”prietenul la nevoie se cunoaște”. Istoria a dovedit pe deplin că dezvoltarea relațiilor reciproc respectuoase, reciproc avantajoase și de tip câștig comun între China și România corespunde interesului fundamental al celor două țări și al celor două popoare. Trebuie să lăsăm lumina înțelepciunii istorice de a ne lumina realitate actuală, să conducem viitorul cu aspirația inițială de a căuta fericirea oamenilor și să moștenim prietenia tradițională dintre cele două popoare, să promovăm dezvoltarea durabilă și stabilă a Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare dintre China și România în noua eră, aducând contribuții mai mari la promovarea păcii și stabilității mondiale, la redresarea economică și la construirea unei comunități umane cu un destin comun.

 

 

Reprezentanții români consideră pe deplin că restaurarea locului legal al Republicii Populare Chineze în cadrul Națiunilor Unite este un eveniment major în istorie. Faptele au dovedit că este imposibil să se rezolve în mod eficient provocările majore și problemele cu care se confruntă lumea fără participarea Chinei. Ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, China practică activ multilateralismul și este o forță importantă în menținerea păcii, a stabilității mondiale și în promovarea dezvoltării și prosperității comune. Teodor Melescanu a apreciat inițiativa „Belt and Road”, subliniind că China este singura țară angajată să elimine decalajul dintre cei bogați și săraci și să realizeze o dezvoltare comună în era globalizării. Adrian Severin a subliniat că recunoaște guvernul Republicii Populare Chineze ca unicul reprezentant legal al Chinei în Organizația Națiunilor Unite, care declară în mod clar principiul unei singure China, problema Taiwanului reprezintă afacerile interne ale Chinei, care ar trebui să fie soluționată de poporul chinez în mod independent, iar forțele externe nu au dreptul să intervină. Nicolae Ecobescu a spus în discursul său de felicitare că este onorat să participe personal la acest eveniment istoric. În timp de 50 de ani, China a participat activ la afacerile ONU și a jucat un rol important, ceea ce i-a lăsat o impresie profundă. Viorel Isticioaia Budura a comentat pozitiv participarea Chinei la operațiunile ONU de menținere a păcii, spunând că poporul chinez iubește pacea și că a adus contribuții remarcabile la rezolvarea crizelor mondiale majore. Delegații români de la ședință au spus că România și China s-au înțeles și s-au susținut întotdeauna, România a adus contribuții importante la restaurarea drepturilor legale ale Chinei la ONU, care este o manifestare concretă a prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare. Dezvoltarea relațiilor România-China ar trebui să depășească diferențele de ideologie și sistem social, politica externă a României ar trebui să învețe din experiența istorică, să aibă viziune asupra realității și viitorului și să continue să aprofundeze prietenia și cooperarea cu partenerii tradiționali în noua eră.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro