Ambasada R. P. Chineze în România a organizat o recepţie la care au fost invitate personalităţi din domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, sinologi şi prieteni ai Chinei

2013/02/19
       În data de 19 februarie 2013, în cea de-a zecea zi din prima lună a Anului Nou a calendarului agricol chinezesc, Ambasada R. P. Chineze în România a organizat o recepţie consacrată Sărbătorii Primăverii, acţiune la care a participat un număr de aproximativ 80 de invitaţi, printre care personalităţi din sfera educaţiei, ştiinţei şi tehnologiei, culturii, mass-mediei, sinologi şi prieteni ai Chinei. Evenimentul s-a desfăşurat într-o frumoasă atmosferă festivă, într-un cadru ce a captat admiraţia celor prezenţi prin elementele sale deosebite din care nu au lipsit cupletele de An Nou, lampioanele, caracterele de bun augur sau decupajele în hârtie.   

       În alocuţiunea sa, doamna ambasador Huo Yuzhen a salutat călduros prezenţa distinşilor oaspeţi şi a făcut o scurtă prezentare a culturii şi tradiţiei chineze, sintetizând totodată cele mai importante momente ce au marcat schimburile si cooperarea bilaterale din anul precedent în domeniile culturii, tehnico – ştiinţific şi educaţiei, accentuând importanţa deosebită pentru China şi pentru întreaga lume a Celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, arătându-şi convingerea că în noul an colaborarea pragmatică din toate domeniile de activitate va cunoaşte frumoase împliniri şi că prietenii români din diversele domenii de activitate vor contribui şi pe mai departe la dezvoltarea sănătoasă şi stabilă a relaţiilor sino-române.

       În cadrul recepţiei a fost difuzat un film documentar despre Sărbătoarea Primăverii în China, oaspeţii fiind puternic impresionaţi de farmecul deosebit al culturii tradiţionale chineze, apreciind că aceasta a depăşit graniţele Asiei, fiind din ce în ce mai bine primită în Europa şi în întreaga lume, ca expresie a „forţei soft" a Chinei şi ca model al fuziunii civilizaţiilor Orientului şi Occidentului în contextul globalizării. De asemenea, cei prezenţi şi-au arătat dorinţa ca prin munca lor să devină parte a dezvoltării şi construcţiei pe mai departe a relaţiilor bilaterale sino-române.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro